PDF

Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) PDF Oku indir

Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) kitabını araştırdık. Ayrıca Ernst Werner tarafından kaleme alınan Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) kitap özetinin yanı sıra, Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) pdf oku, Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) yandex, Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) e-kitap pdf, Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) PDF Drive, Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) PDF indir Oku

mparatorlukların doğuşu tarih-yazıcılığının her zaman çekici, fakat bir o kadar da gizemli konularından biri olmuştur. Yıllar önce Prof. M. Duverger, çeşitli imparatorluk uzman kişilerını bir araya getiren ülkeler arası bir kongrenin sonuçlarını özetlerken, “belki de, diyordu, hiçbir zaman gerçek bir ‘imparatorluk’ kavramı (yani operasyonel bir kavram anlamında dile getiriyorum) geliştirmek olabilecek olmayacak”. Ve bu zorluk Batı’da önyargılarla dolu bir araştırma alanı olan “Türk İmparatorluğu” söz konusu olunca daha da artıyordu. Kongre’ye Osmanlı İmparatorluğu hususunda bir tebliğ sunan R. Mantran da bu ek zorluğu şöyle kelimelerine ekledi: “Nesnellik çabalarına rağmen, Batı’da hâlâ çeşitli vesilelerle yaşanan ve barbar, kanlı, fanatik, cahil vb. Türk konularındaki eski teraneyi seslendiren, istekli bir biçimde antiTürk bir cereyan yer alıyor”. İlerleyen satırlarda göreceğimiz gibi Ernst Werner de, burada sunduğumuz eserinde, şoven dürtülerin tarih çalışmalarını nasıl nesnellikten uzaklaştırdığına dair örnekler veriyor. Aslını söylemek gerekirse siyaset sosyolojisinde operasyonel kavram “imparatorluk” değil, “devlet”tir ve mühim olan da “imparatorluk”ların değil, “devlet”lerin doğuşunu açıklamaktır. Kaldı ki “imparatorluk” kavramı Osmanlılara yabancıydı ve 19. yüzyıl sonlarına doğru Batı’dan bu sözcüğü ithal edene kadar, Osmanlı yönetici sınıfı kendisini “Memalik-i Osmani”, “Devlet-i Aliye”, “Dersaadet” gibi sıfatlarla tanımlıyordu. Osmanlı Devleti’nin doğuşu sorunu Türk ve Batılı tarihçiler içinde yoğun bir ilgi konusu olmuş ve farklı öğelere belirleyici statüler atfeden tezler ortaya atılmıştır. Namık Kemal’in “Cihângirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten” diye özetlediği bu sürede, tarihçilerin daha çok ön plana çıkardıkları öğeler de “gaza ruhu”, “Ahilik”, “Türklük ve devşirmelik” gibi dinî ve etnik öğeler olmuştur. İşte Werner’in ilk baskısı 1966 senesinde yapılan Büyük Bir Devletin Doğuşu 3 başlıklı eseri, tarihî maddeci yaklaşımıyla Batı tarih-yazıcılığında bu hususta özgün bir yer işgal ediyor.

Werner eserine Batı’da ve Sovyet dünyasında yapılan Osmanistik ve Türkoloji çalışmalarının genel bir tablosuyla başlıyor. Bu girişinde yazar, konuya, örneğin ünlü Yunanlı tarihçi A. Vakalopoulos’un “ulusal abartma ve zorlamalara” bulunduran eseri veya Arnavut tarihçilerin “halk kahramanlarını idealleştiren” çalışmaları gibi milliyetçi önyargılarla eğilen yaklaşımları eleştiriyor. Yine aynı hususta “milliyetçi sivrilikler ve yanıltıcı betimlemelerin sakatlayıcı etkilerinden zarar gören” Türk tarih-yazıcılığı da Werner’in eleştiri oklarından kurtulamıyor. Yazar bu bağlamda tarih literatürümüzü genelde “tek yanlı, yüzeysel ve övgücü” bulan F. Babinger’i de tanık gösteriyor. Buna karşılık, kendisi, siyasi tarihçiliğin çoğu kez içinde kaybolduğu anlamsız saray entrikalarını bir yana bırakarak, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sorununa bir “sınıflaşma süreci” ve bu sürecin yarattığı “üretim şekili” bağlamında yaklaşıyor.

Ernst Werner – Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu