PDF

Erol Mütercimler – Komplo Teorileri PDF Oku indir

Erol Mütercimler – Komplo Teorileri PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Erol Mütercimler – Komplo Teorileri kitabını araştırdık. Ayrıca Erol Mütercimler tarafından kaleme alınan Erol Mütercimler – Komplo Teorileri kitap özetinin yanı sıra, Erol Mütercimler – Komplo Teorileri pdf oku, Erol Mütercimler – Komplo Teorileri yandex, Erol Mütercimler – Komplo Teorileri e-kitap pdf, Erol Mütercimler – Komplo Teorileri PDF Drive, Erol Mütercimler – Komplo Teorileri Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Erol Mütercimler – Komplo Teorileri PDF indir Oku

Sürekli şikâyet ettiğimiz konuların başında kavramların yerli yerinde kullanılmayışı gelir. Bunlardan birisi de “komplo teorisidir. Komplo teorileri, Türkiye’de bilen bilmeyen herkes tarafından çok fazla kullanılan, dile persenk edilmiş kavramlardan biri olma özelliğini taşır. Hatta denilebilir ki, önüne gelen herkes tarafından her amaç için kullanılıp genelde de olumsuz, küçültücü vurgularla ifade edilir. “Komplo teorisi” ifadesini olumsuzluk olarak değerlendirip, birilerini suçlamak veya küçümsemek maksadıyla söylemekte veya yazmaktayız. Gerçekte ise durum nedir? Hemen hepimiz “komplo” sözcüğünü şu veya bundan dolayı, yerli yersiz kullanıyoruz. Genelde de neden tercih ettiğimizı da bilinmekte. Sözlüklere göre komplo şöyle tanımlanmaktadır: Tertip veya fesat olarak da bilinir ki, iki veya daha çok sayıda kişi içinde, hukuka aykırı bir eylemde bulunmak veya hukuk dışı araçlar tercih ederek hukuka uygun bir sonuç elde etmek için yapılan anlaşmadır. Brittanica’ya göre “komplo suçunun” oluşması için anlaşmanın belirli bir biçimde yapılması gerekmez. Günümüzde bir çok yasada suç işlemeye yönelik bir anlaşmanın varlığının ispatlanması için belirli bir eyleme girişilmiş olması yer almaktaysa da, komplo suçunun oluştuğu kanısına daha çok dolaylı delillerden varılır. Bu bakımdan sıra sıra komplocuların varlıkları veya kimlikleri hususunda bilgi sahibi olması gerekmez. İki birinin yalnızca bir üçüncü kişiyle ayrı ayrı anlaşmalar yapmış olması bile, birlikte komplo bir araya getirdikları manasına gelebilir. 2002 senesinde M5 Savunma ve Strateji Dergisi’ni çıkarırken bir gün, derginin sahibi Vahit Çelikbaş’a “komplo teorileri” adıyla bir ek dergi hazırlayalım, dedim. O da, her zamanki heyecanıyla, “Hemen yapalım,” dedi. Türkiye’de ilk kez bu adla bir dergi çıkaracaktım.

Sanıyorum dünya çapında da o güne kadar “komplo teorileri” adıyla bağımsız bir dergi çıkarılmamıştı. Çeşitli kitaplar vardı, Mel Gibson bu adla bir film çevirmişti ama dergi yoktu. Son on yılda Türkiye’de “komplo teorileri” ürettiği söylenen ilk kişi Aytunç Altındal’dı (gerçi sonraları bu hususta çıraklaşmaya çabalayanların sayısı çok arttı, bunların başında da muhafazakâr kanattan Fehmi Koru gelmektedir), ben de ona gittim. Dergi projesinden söz ettim ve “komplo teorilerinin” ilk kez doğru ve sağlam bir tanımını yapmalıyız, dedim. İlk sayısına yetişmedi ama ikinci sayıda “Komplo Teorileri Gerçek midir?” başlığıyla Altındal kaynaklı bir derleme yazı yayımladım. Buna göre, bir çok sözcük gibi “komplo” da sözlüğümüze Fransızca’dan geçmiştir. İngilizcesi “plot”, yani “tuzaktır”. “Complot” olunca İngiliz mantığında mutlaka iki veya daha fazla kişi tarafından kurulmuş “tuzak” kastedilir, tek kişilik “complot” olmaz. “Complot” kavramı en fazla “conspiracy” kavramı ile karıştırılır. Oysa ikisi birlikte an ılmalarına rağmen birbirlerinden fazla farklıdırlar ve de arada bir birbirlerine karşı kullanılırlar. Bu durum daha çok tekniğe dayalı istihbarat alanlarında böyledir, gündelik dilde ve hayatta de ğil. “Conspiracy” kavramının Türkçesi “fesat” tır. Tek kişi “plot” kurabilir ama bir “conspiracy= fesat” için en az bir örgüte gereksinme mevcuttur. Hiç kimse tek başına bir “conspiracy” yapamaz. Bu eşyanın doğasına aykırıdır.

Misal verilecek olursa Sezar’ın oğlu Brütüs tarafından öldürülmesi, siyasi literatürde, “conspiracy”dir. “Komplo” değildir. Bizim kültürümüzde daha çok “suskunluk fesadı” mevcuttur. Nedir bu? Başkalarına ait olan fikirleri çalarak, kendisine aitmiş gibi pazarlamak. “Suskunluk fesadı” yapan ve yayan bireylere Araplar “fassal” derler. Günlük konuşma dilimizde buna “dümen” de denir.

Erol Mütercimler – Komplo Teorileri PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu