PDF

Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak PDF Oku indir

Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak kitabını araştırdık. Ayrıca Ersat Hurmuzlu tarafından kaleme alınan Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak kitap özetinin yanı sıra, Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak pdf oku, Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak yandex, Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak e-kitap pdf, Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak PDF Drive, Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak PDF indir Oku

BİRİNCİ CİHAN HARBİ’nden sonra, Misak-ı Milli’ye dahil olmasına rağmen, Türkiye hudutları dışında kalması önlenememiş Musul bölgesinde yaşamakta olan Türklerin karşı karşıya geldikları zorluklarla çok fazla ilgilenmediğimiz bir vakıadır. Bidayette İngilizlerin, ardından da Irak hükümetlerinin, bu bölge Türklerinin, Türkiye Türkleri ile bir ilgisi bulunmadığı iddialarını kuvvetlendirmek maksadıyla, onlara ısrarla ” Türk” yerine ”Türkmen” deyişleri karşısında, Türkiye’de genç nesillerin bu hususta doğru bilgilere sahip olmadıkları dahi söylenebilir. Uzun senelerdir yakında zamandan tanıdığım kıymetli dost Erşat Hürmüzlü, bu soydaşlarımızın senelerdır neler çektiklerini, her türlü zorluğa mücadele ederek geçmişlerini ve kimliklerini nasıl muhafaza ettiklerini, hadiselerin içinde yaşamış bir kişi olarak canlı bir üslupla bizlere aktarmaktadır. Irak’ta yeni bir düzen kurulması konusunun gündeme geldiği bu günlerde bu kitap, Irak Türklerinin haklarının muhafaza edilmesinda şimdiye dek gereğince yerine getiremediğimiz bir görevi bize hatırlatmaktadır. Bütün Türklerin okumalarını ümit ve temenni ettğim böyle bir eseri bizlere kazandırdığı için Sayın Hürmüzlü’ye kendi hesabıma teşekkür ederim. Irak hükümetleri Türkmen konusunu her zaman gündem dışında tutmak için özel bir özen göstermiştir.Türkmenlerin en doğal haklardan yoksun olarak hayatlarını sürdürmelerine ve geçici anayasalarda onlara hiç değinilmemeye dikkat edilmiştir. Bu anayasalar ve resmi açıklamalar Araplara ve Kürtlere değnir belirgin çelişki ortaya çıkınca da ,öteki azınlıklar, olarak geçiştirilme yoluna gidilmiştir. Aslını söylemek gerekirse bu tutum ülkeler arası suskunluğun bir uzantısı olarak alışagelmiştir. Irak,ın yapılanmasında büyük rol oynayan ingilizler özel olarak Türkmenleri gündem dışı tutmaya onları her zaman politik çerçevenin dışında ve azınlık haklarından bile mahrum olarak yaşatma yolunu çizmiştir. Arap ülkelerinin tutumu da bundan pek farklı olmamıştır. Arap ülkelerinin toplu olarak ilan ettikleri Azınlık haklarına dönük teahhütleri ve kararları Türkmenler hususunda işlerlik kazanmamış ve Arap ülkelerindeki sivil toplum örgütleri dahil hiç bir cihetin Türkmenleri dinleme yahut onlarla bir diyaloğa girme girişimi hiç bir zaman kaydedilmemiştir. Türkmenlerin de bu hususta aksaklıkları ve sorumlulukları inkar edilemez. Irak Türkmenleri Arap dünyasına ve ülkeler arası camiaya kendilerini tanıtma çabaları çok yüzeysel olmuş doyurucu olmaktan uzak kalmıştır. Irak Türkmenleri hususunda Türkçe olarak çok kıymetli araştırmalar ve yayınlar Irak Türkmenlerinin tarihi yerleşim bölgeleri kültür akımları edebiyat ve folklorları konularını konu edinmiş fakat bu çalışmalar ne Arapçaya ne İngilizceye ne de öteki dünya dillerine çevrilmiş ve bu eserler ile ilgili ülkeler arası bilim kurumlarına yahut politika merkezlerine ulaştırılmamıştır.

Aslını söylemek gerekirse İngilizce ve Arapça olan bu çalışmayı bugün Türk kamuoyuna sunarken Irak Türkmenlerinin geleceğini endişe ile izleyen bilim çevrelerine ufak bir uğraşla da olsa ışık tutmaya çalışmak istedik.Bu çalışmaların ileride Türkiyede bilim çevreleri tarafından daha da genişletilerek yapılması ümidini korumaktayız.

Ersat Hurmuzlu – Türkmenler ve Irak PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu