PDF

Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe PDF Oku indir

Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe kitabını araştırdık. Ayrıca Etienne Gilson tarafından kaleme alınan Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe kitap özetinin yanı sıra, Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe pdf oku, Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe yandex, Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe e-kitap pdf, Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe PDF Drive, Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe PDF indir Oku

Bu dört konferans, bütün metafizik problemler içinde en yüksek mevkii işgal eden bir sorunun yalnızca bir yönünü ele almaktadır. Bu i şi de bi hayli sınırlı sayıda tarihî verilere dayanarak yapmaktadır ki, sözkonusu veriler, teknik aç ıdan iyice tayin ve tesbit edilmiş olmaktan ziyade doğrulukları peşinen kabul edilmiş veriler durumundadır. Bu problem, metafizik bir mahiyet arzeden, Tanrı problemidir. Ayrıntılı bir inceleme için sorunun seçilen yönü ise, Tanrı kavramımızla Tanrı’nın varlığının isbatlanması konusu içindeki münasebettir. Bu felsefe sorununi ele al ış tarzım, önceden Felsefî Tecrübenin Birliği (Scribner, New York, 1937) ve Ortaçağlarda Akıl ve Vahiy (Scibner, New York, 1938) adlı eserlerimde ortaya konan tarzla aynı mahiyettedir. Bu tarz, geçmi ş felsefelerin tarihine dayanmak suretiyle bir felsefe sorununin doğru düzgün dile getirilişini sağlayan temel verileri bulup ortaya koymak ve sözkonusu verilerin ışığında sorunun çözümünü tesbit etmeye çalışmaktır. Şüphesiz bu, felsefî hakikate yaklaşmanın yegane tarzı değildir. Kald ı ki, sözkonusu tarz yeni de sayılmaz. Onun eşsiz emsallarini Platon’un çeşitli diyaloglarında, sözgelişi Theaetetus, Philebus ve Parmenides’de görmekteyiz. Aristoteles, Metafizik’in “”Birinci Kitap”ında açıkça aynı yaklaşım tarzına başvurmuş ve onu başarılı bir biçimde uygulamıştır. Pek tabiî, bu yakla şım tarzı, kendi mahiyetinden kaynaklanan birtakım tehlikelere de açık bulunmaktadır. Şöyle ki, o, felsefî dogmaların değer kaybına uğratılarak sıradan felsefî kanaatler düzeyinde ele alındığı basit bir diyalektik oyuna indirilebilir. Bu oyunda her kanaatin, kendi aç ısından, doğru; başka kanaatler yönünden yanlış olduğu başarılı bir biçimde ortaya konabilir. Akademinin felsefî metoduna özgü bozulmuşluğu en iyi biçimde sergileyen, Yeni Akademi’dir. Lakin, ayn ı yaklaşım tarzı, somut, münferit ve bundan dolayı reddedilemez hakikatler şeklinde ele alınan çeşitli felsefelerin bir tarihine de irca edilebilecek biçimde bozulmuştuk gösterebilir.

Buna göre, her ne kadar çeşitli felsefelerin tarihi, kendi başına felsefe tahsilinin meşru ve hatta zaruri bir bölümünü oluşturmakta ise de, onun bir tarih olma mahiyeti, tarihî vasıfta olan sonuçlardan başka sonuçların amaçlanmasını yasaklar. Burada, Platon, Aristoteles, Descar- tes, Kant, şu şu felsefe problemleri ile ilgili şunları düşündüler deriz. Bu tür gerçekleri ortaya koyduktan ve mevcut bütün imkânları tercih ederek onları anlaşılır duruma getirdikten sonra felsefe tarihi programının görevi bitmiş olur, işte tam bunun bittiği yerde felsefe kendi görevini yapmaya koyulabilir ki, bu görev, Platon, Aristoteles, Descartes ve Kant’ın felsefe sorularına vermiş oldukları yanıtları, bizzat bu soruların gerekli kıldığı verilerin ışığında ele almak ve değerlendirmek demektir. Felsefeye tarihî aç ıdan yaklaşmak yöntemi, çeşitli felsefelerin tarihini felsefe için bir vasıta olarak kullanır. Tıpkı her şey gibi bu görev de iyi yahut kötü bir biçimde yerine getirilebilir. Görevi kötü biçimde yerine getirme yollarının en kötüsü, belki de, dogmatik felsefe üzerine yazılmış bazı ders kitaplarında görüleni olup bu eserlerde doğru olarak sunulan muayyen bir doktrin, öteki bütün doktrinlerin doğruluk yahut farkında olmadanrının hemen belirlenmesinde bir ölçü olarak kullanılır. Bu metodun me şru olarak kullanılabileceği bir tek bilgi sahası mevcuttur ki, o da vahye dayalı ilâhiyattır 1 . Eğer inanç yoluyla Tanrı’nın konuştuğuna (vahyettiğine) iman etmişsek (Tanrı’nın dile getirdiği doğru olduğuna göre) Tanrı’nın kelâmına ters düşen her şeyin bâtıl olduğuna bir çırpıda karar verebiliriz; vermek zorundayız da. Thomas Aquinas’ın “

Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu