PDF

Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) PDF Oku indir

Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) kitabını araştırdık. Ayrıca Evliya Çelebi tarafından kaleme alınan Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) kitap özetinin yanı sıra, Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) pdf oku, Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) yandex, Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) e-kitap pdf, Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) PDF Drive, Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) PDF indir Oku

XVII. yüzyıl Osmanlısında yaşamış ve o zamanki Osmanlı coğrafyasını 50 yılı aşkın birsüre dolaşmış, komşu ülkelere seyahat etmiş, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Polonya, İran, Mısır, Habeş ve Sudan’a kadar gitmiş olan Evliyâ Çelebi, gezip gördüklerini, dinledikleri, okuduklarını ve bildiklerini notlar halinde tutup sonra bunları kitaplaştırarak kendinden sonra gelecek bireylerin yararlanması için bir araya getirmiştir. Gerek Türk ve gerek dünya tarihi ve coğrafyası yönünden benzerine az rastlanan bu mühim ve hacimli eserin geniş okuyucu kitlelerine ulaşması için yayın çalışmaları ne yazık ki çok geç başlamıştır. Yapı Kredi Yayınları, 1996 senesinde Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Orhan Şaik Gökyay (1902-1994) tarafından hazırlanan ilk cildini yayımladı. Seyahatnâme’nin diğer ciltleri ise İ. Gündağ Kayaoğlu (1946-2003) yönetiminde bir ekip tarafından 1999 senesinden bu yana yayımlanmaya başladı. Birinci cildin yayını ile bunu takip eden diğer ciltler içinde sistem yönünden ciddî farklar oluştu. Gökyay tarafından hazırlanan birinci ciltte çeviri yazı kullanılmış, yeni yayında ise dizinin diğer ciltlerinde olduğu gibi basitleştirilmiş bir çeviri yazı tercih edilmiştir. Gökyay neşrinde varak ve satır esasına dayalı bir dizin yapılmışken yeni yayında kitabın baskısayfasına göre hazırlanmış bir dizin bulunmaktadır. Yeni yayında paragraflandırma, başlıklandırma, noktalama gibi hususlarda değişiklikler yapılarak metnin daha kolay okunması ve akıcı olmasısağlanmıştır. Daha önceleri yayımlanmış bir eserin, bazı değişiklikler yapılarak başkaları tarafından da yayımlanması yaygın bir usûl değildir. Yalnız Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin yayınını yakında zamandan takip edenlerle yaptığımız görüşmeler, bu cildi ikinci ciltten bu yana uygulanan ilkelere göre tekrar yayımlama kararımızı kuvvetlendirmiştir. Bu kararın neticesinde yaşanan bu çalışma ikinci bir baskı değil, yeni bir yayındır. Seyahatname’nin birinci kitabı, yazarın el yazma nüshası kabul gören birinci ve ikinci kitabın bir arada ciltli olduğu Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Köşkü 304 numaralı yazma esas alınarak hazırlandı. Yazma, sırtı koyu fes renginde meşin, miklepli, kapaklarışemseli ve açık yeşil renk atlas bir cilt içindedir.

235x345mm. ebadında âharlı beyaz, kalın iyi cins âbadi bir kağıda yazılmıştır. Hattırik’a ile nesih içinde karışık bir yazıdır. Hersayfa 36 satırdan ibaret olup birinci cilt 217 varaktır. Metinde doğrudan onarma yoluna gidilmemiş, metnin anlaşılırlığınısağlamak maksadıyla bazı sözcüklere harf ilâvesi yapılmış ve bu da [ ] içinde, bizim tarafımızdan fazlalığı görülen yerler ise ( ) ile gösterilmiştir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 numaralı yazmada (S) okunamayan, karalanmış, silik ve bozuk yerler için değişik zamanlarda Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Pertev Paşa Bölümü’nde 458 numarada (P) kayıtlı nüsha ile, yine aynı kütüphanede bulunan Hacı Beşir Ağa Bölümü’nde 448 numarada (Q) kayıtlı nüshaya başvurulmuş ve bu nüshalararacılığıyla gerekli yerlerde onarımlar yapılmıştır. Hazırlanan bu çalışma ne tenkitli bir neşir; ne de özgün bir “dil” çalışmasıdır. Bu çalışmayla tarih, edebiyat, sosyoloji, antropoloji vb. sosyal bilimlerin hemen her dalı ile uğraşan bireylerin rahat okuyup istifade edebilecekleri eksiksiz bir metnin ortaya konulması hedeflenmiştir. Dolayısıyla tenkitli bir metnin neşrinde istenen değerlendirme ve diğer özellikler bu metinde bulunmamaktadır. Bu kitap hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmiştir: Metnin kolay okunmasınısağlamak maksadıyla okuyucuyu gereksiz biçimde yoran çeviri yazı işaretlerine, zarurî hâller dışında yer verilmemiştir. Metin içinde /é/ (kapalı/e/)’ler/e/, /ñ/ (geniz /n/)’leri /n/ arada bir /n[g]/ olarak okunmuştur. Asıl metinde aynı kelime, farklı zamanlarda farklı imlâ ile yazılmıştır. XVII. yüzyıl dil zenginliğini korumak için bu sözcüklerde hiçbir tasarrufta bulunulmamış ve imlânın olduğu gibi yansıtılmasına özen gösterilmiştir.

Evliyâ’nın özellikle harekelediği ama bugün değişik bir imlâ ile yaşayan sözcüklerde, asıl imlânın aktarılmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca yer ve kişi adlarında da Evliyâ’nın imlâsı esas alınmıştır. Eserde mevcut çıkmalar (derkenar), zorluklarla karşılaşıldığızaman diğer yazma nüshalar da gözden geçirilerek metnin içine yerleştirilmiş ve { } işaretiyle çıkma olduğu gösterilmiştir. Metinde geçen âyet ve hadislerin Arapça asılları Arap harfleri ile dizilmiştir. Âyetlerin dipnotta sûre ve âyet numaraları ile anlamları, hadislerin ise yalnızca anlamları verilmiştir; diğer Arapça ve Farsça ibare, deyim, vecize vb.’nin metin içinde çeviri yazısı verilmiştir. Hazırlanan eserin kolay kullanılması için baş tarafına, geniş bir “” ilave edilmiş olup eserin aslında bulunan fihriste de metnin başında yer verilmiştir. Eserin sonuna geniş “Dizin” ilâve edilmiştir. Yazma nüsha ile hazırlanan metni karşı karşıya geldirma yapmak isteyenler için asıl yaprak numaraları metin içinde “[15a; 15b; 16a; …]” şekilinde verilmiş olmakla birlikte dizin, yaprak numaralarına göre değil, bu kitabın sayfa numaralarına göre düzenlenmiştir. Bütün yardım, dikkat ve gayretlere rağmen bu büyüklükteki bir metnin neşrinde hataların olması kaçınılmazdır. Bizden kaynaklanan bu hatalara getirilecek eleştirilerin, ileride yapılacak yeni neşirlere klavuzluk edeceği inancını taşımaktayız.

Evliya Çelebi – Seyahatname (1-2.Cilt) PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu