PDF

Ferit İlsever – Batı ve İrtica PDF Oku indir

Ferit İlsever – Batı ve İrtica PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ferit İlsever – Batı ve İrtica kitabını araştırdık. Ayrıca Ferit İlsever tarafından kaleme alınan Ferit İlsever – Batı ve İrtica kitap özetinin yanı sıra, Ferit İlsever – Batı ve İrtica pdf oku, Ferit İlsever – Batı ve İrtica yandex, Ferit İlsever – Batı ve İrtica e-kitap pdf, Ferit İlsever – Batı ve İrtica PDF Drive, Ferit İlsever – Batı ve İrtica Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ferit İlsever – Batı ve İrtica PDF indir Oku

Aydınlık dergisi tarafından tertip edilen “Cumhuriyet’in 75. Yılında Batı ve İrtica” Konferansı, 9- 10-11 Ekim 1998 günlerinde, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda toplandı. Üç gün süren konferansın ardından, Konferans Sonuç Bildirgesi kamuoyuna açıklamaldu. Konferansa, Türkiye ve yurtdışından, her biri hususunda uzman 55 akademisyen, araştırmacı ve gazeteci katıldı. Konferansta, 13 oturum boyunca şu konular ele alındı: Emperyalizm-Şeriat İşbirliği; Tarihten Bugüne Emperyalist Ülkeler-Şeriatçı Örgütler İlişkisi; IMF-Dünya Bankası Paketleri ve İrtica; İrticanın Ekonomik Kaynakları; Batı ve “Afgani” Destekli Şeriatçı Terörizm; İç Savaş Senaryoları; Batı’nın “Demokrasi Cephesi”: Şeriatçı-Ayrılıkçı-Neoliberal Sol İttifak; Eğitimde Batı ve İrtica; Fethullah Gülen Örgütü ve “Ilımlı İslam”; İrtica Karşısında Türk Milliyetçiliğinin Konumu ve Ümmetçi Sapmalar; Batı Destekli İrticaya Karşı Türkiye’nin Mücadele Birikimi; Belediyeler ve İrtica; Batı Destekli İrticaya Karşı Mücadele Deneyleri. Konferans Sonuç Bildirgesi’nde de vurgulandığı gibi, başını ABD’nin çektiği emperyalizm, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra, emekçi mücadeleleriyle milli kurtuluş savaşlarının damgasını vurduğu dünyamıza, “medeniyetler-kültürler çatışması” teorileriyle örttüğü din, milliyet ve mezhep kavgalarını dayatmıştır. Bu, emperyalizmin böl-yönet şeklindeki temel ilkesinin gereğidir. Emperyalizm, ezilen dünya çapında körüklediği din ve milliyet çatışmalarını, “insan hakları” ve “demokrasi” maskesiyle örtmeye çalışıyor. Emperyalizm, bu hedefine uygun olarak, Üçüncü Dünya’da dinci akımların gelişmesine hizmet ediyor. Ezilen dünya çapındaki irtica, emperyalizm aracılığıyla ayakta durmaktadır. Dünya gericiliği hep Batılı emperyalistlere dayanarak kendi mazlum halklarını ezmiştir. İrtica, halkı bölen bir rol oynarken, ezilen dünya çapında emperyalizme direnme ruhunu ve antiemperyalist birikimi söndürmeyi de hedeflemektedir. Emperyalizm bugün, İslamın etkili olduğu coğrafyaya öte yandan “laiklik” ilkesini tahrip ederek kendi yoz-kozmopolit kültürünü dayatırken, diğer yandan “Ilımlı İslam” teorileriyle irticayı körüklemektedir. ABD’nin “Ilımlı İslam” diye nitelendirdiği, kendisine boyun eğen dinci gericiliktir. Emperyalizmin radikal-ılımlı ayrımı, ezilen dünyayı dize getirmenin bir aracıdır.

Emperyalizm, bağımsızlığın ve ulus devletlerin düşmanı olduğu kadar laikliğin de düşmanıdır. Bağımsızlık, özgürlük ve laiklik, bugün kaos coğrafyasında bulunan ülkelerin ve halkların temel istekleridir. Ezilen ülkeler bağımsız olmadan, ne laikliğe, ne demokrasiye, ne birliğe, ne de güvenliğe kavuşabilirler. Emperyalizme karşı tavır, ezilen dünya çapındaki bütün ilerici-demokratik süreçlerin hareket noktasıdır. Laiklik ise, çok milliyetli, din ve mezhepli Üçüncü Dünya’da birliğin çimentosudur. Laiklik, Büyük Fransız Devrimi’nden beri, din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. İdeoloji, siyaset ve kültür başta, toplumsal yaşamın bütün alanlarını, yani tüm dünya işlerini din hükümlerinden ayıran laiklik, dini, bireylerin vicdanına bırakır ve her din ve mehzepten halkın birliğini sağlar. Türkiye, yüzyılın başında Mustafa Kemal öncülüğünde Milli Kurtuluş Savaşı’yla bağımsızlığını kazanmasına ve Cumhuriyet Devrimleri’yle ortaçağdan kurtulma yönünde büyük adım atmasına rağmen, milli demokratik devrimini tamamlayamadı. Son 50 senedir yaşadığımız “Küçük Amerika” süreci ise devrimimizin bir çok kazanımını yıkmış, ülkemizde ABD güdümlü bir mafya-tarikat rejiminin kurulmasına yol açmıştır. Bütün bu karanlık tabloya rağmen, Türkiye’yi yeniden Cumhuriyet Devrimi’nin rotasına oturtacak güçler ayağa kalkmıştır. Cumhuriyet’in kamu ekonomisini savunan işçi sınıfı, 1989 baharından bu yana yürüttüğü mücadeleyle dünya sermayesinin özelleştirme saldırısını göğüslüyor. Kamu çalışanlarının mücadelesi ve milyonlarca halkın laiklik hareketi büyük bir atak yapmıştır. 1996 Sonbaharı’ndan bu yana Ordu’nun Kemalist Devrim mevzilerine geçmesiyle kuvvet dengesi değişmiş, Cumhuriyet Devrimi’nin ikinci taarruzu başlamıştır.

Ferit İlsever – Batı ve İrtica PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu