PDF

Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları PDF Oku indir

Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları kitabını araştırdık. Ayrıca Fernand Braudel tarafından kaleme alınan Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları kitap özetinin yanı sıra, Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları pdf oku, Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları yandex, Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları e-kitap pdf, Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları PDF Drive, Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları PDF indir Oku

Eğer her şey basit olabilseydi, bu cildin, maddi yaşamın zemin katının -bu eserin birinci cildinin konusu- üzerinde, ekonomik yaşamın hemen üstte bulunan katlarını ve bunun üzerinde de, kapitalist eylem katını keşfettiğini söylerdim. Bu, katları olan bir ev simgesi, eğer onları somut anlamı içinde zorlayabiliyorsa, nesnelerin gerçeğini bi hayli iyi bir biçimde aktarabilmektedir. “Maddi hayat” (işin çok başındaki anlamında) ile ekonomik hayat içindeki, sürekli olarak olmayan temas alanı, binlerce kibar nokta halinde maddeleşmektedir: pazarlar, dükkânlar, dükkâncıklar… Bu noktalar bunun yanı sıra, bir o kadar da kopuş demektir: bir yanda mübadeleleri, paraları, düğüm noktaları ve ticaret alanları, borsalar yahut fuarlar gibi üst düzeyde olanaklarıyla ekonomik hayat; öte yanda, kendine yeterliğin tebelleş olduğu bir damgayı yemiş halde, ekonomi-dışı, “maddi hayat” bulunmaktadır. Ekonomi değişim değeri’nin eşiğinde başlamaktadır. Bu ikinci ciltte, ilkel takastan, en sofistike kapitalizme varana kadar -o da dahil-, mübadele oyunlarının bütününü çözümlemeye uğraştım. Mümkün olduğunca dikkatli ve yansız bir betimlemeden yola çıkarak, düzenlilikleri ve mekanizmaları kavramaya, bir cins genel iktisat tarihi (tıpkı bir genel coğrafya’nın olması gibi) yahut eğer başka diller tercih edilecek olursa, bir tipoloji yahut bir model yahuthut da, hiç değilse, bazı anahtar sözcüklerin, bazı aşikâr gerçeklerin anlamını saptamaya ehil bir gramer yakalamaya uğraştım; ama bu genel tarih’in tam bir kesinlikte, öne sürülen tipoloji’nin kestirip atan, ne de özellikle tam olan bir yapıda olmasını, model’in matematikselleştirilmesini ve sağlamasının yapılabilmesini ve gramer’in adeta zaman ve mekân içinde böyle bir dil varmış ve aynı kalmış gibi, bize bir dilin yahut bir ekonomik söylevin anahtarını vermesini de hiç aramadım. Kabacası, eklemleşmeleri, evrimleri ve bundan hiç de az olmamak üzere, geleneksel düzeni ayakta tutan muazzam güçleri ve Jean-Paul Sartre’ın sözünü ettiği “atıl şiddetler”i tanıyabilmek için, bir anlaşılabilir hale getirme çabası söz konusu oldu. Demek ki, toplumsalın, siyasalın ve ekonomiğin kesişme noktalarındaki bir inceleme. Böylesine bir yol alma tarzında, gözleri bozacak kadar tekrarlanan gözlemden, çeşitli insan bilimlerine çağrıda bulunmaktan, bundan da fazla olmak üzere, sistematik karşı karşıya geldirmadan, çok az kıpırdayan sistemler boyunca, anakronizmin bize zorunlu kıyaslar esnasında çok kötü oyunlar oynamasından fazla çekinmeden, aynı cinsten deneyleri birbirine yaklaştırmaktan başka yöntem yoktu. Bu, Marc Bloch’un diğerleri içinde tavsiye ettiği ve benim de uzun süre bakış açılarına göre uyguladığım, karşı karşıya geldirmalı metottur. Bilgilerimizin şimdiki durumunda, zaman ve mekân içinde kıyaslanabilir olan, çok sayıda veri bize sunulmuş haldedir, öylesine ki, insan rastlantının hatırşinaslığından doğma, karşı karşıya geldirmalı basit deneylerle değil de, adeta yapılan deneylerin karşısındaymış izlenimine kapılmaktadır. Ben böylece, ilk ilham verici olan tarihle, diğer insan bilimlerinin yarı yolunda bir kitap inşa ettim.

Fernand Braudel – Maddi Uygarlık – Mübadele Oyunları PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu