PDF

Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan PDF Oku indir

Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan kitabını araştırdık. Ayrıca Francis Fukuyama tarafından kaleme alınan Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan kitap özetinin yanı sıra, Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan pdf oku, Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan yandex, Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan e-kitap pdf, Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan PDF Drive, Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan PDF indir Oku

Bu kitabın temel fikirlerini 1989 yazında The National Interest dergisinde “Tarihin Sonu mu?” başlıklı bir makalede yayınlamıştım. (1) Makalede son senelerda hükümet sistemi olarak liberal demokrasinin meşruluğu üzerine dünya çapında dikkate değer bir mutabakatın oluşmuş olduğunu ve bunun yanı sıra monarşi, faşizm ve son haftalarda da komünizm gibi rakip egemenlik şekillerinin liberal demokrasiye yenik düştüğünün meydana geldiğinı göstermiştim. Bu tezde durup kalmamış, fikir yürütmeye devanı ederek liberal demokrasinin olabileceken “insanlığın ideolojik evriminin son noktasını” ve “nihai insani hükümet şekilini” temsil ettiğini öne sürmüştüm. Buna göre liberal demokrasi “tarihin sonu”ydu. Önceki hükümet şekilleri, sonunda kendi çöküşlerine neden olan büyük noksanlıklere ve akıldışı özelliklere sahipken, liberal demokrasi çarpıcı bir biçimde bu tür temel iç çelişkilerden uzaktır. Bununla, günümüzün kararlı demokrasilerinde, örneğin Birleşik Devletlerde, Fransa’da veya İsviçre’de adaletsizliklerin veya derin sosyal poblemlerin olmadığını öne sürmek istemiyordum. Ne var ki, böylesi olumsuzluklar modern demokrasinin iki temel ilkesi olan özgürlük ve eşitliğin yeterince gerçekleştirilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır, yoksa bu ilkelerin kendisinden değil. Günümüzde kararlı bir liberal’demokrasi idealinin bir düzeltmeye ihtiyacı yoktur. Yukarıda adı geçen makale Birleşik Devletlerde geniş olarak ve çeşitli açılardan tartışıldı ve ardından İngiltere, Fransa, İtalya, Sovyetler Birliği, Brezilya, Güney Afrika, Japonya ve Güney Kore’de geniş yankı uyandırdı. Akla gelebilecek her biçimde eleştirildi. Bazı eleştiriciler benim gerçek niyetlerimi yanlış anlamışlardı, başkaları ise daha kabiliyetli çıkmış ve benim muhakememin özüne inmişlerdi. m Birçok okuyucu bir kere benim “tarih” kavramını ele alış tarzım yüzünden şaşkınlığa düşmüştü. Tarihi alışılmış anlamda, hadiselerin birbirini izlemesi şeklinde anlıyor ve “tarihin sürdüğr’nin ve benim olaylar tarafından yalanlandığımın ispatı olarak Berlin Duvarı’nın yıkılmasına, Çin komünistlerinin Tienanmen Meydanı’nı kana bulamasına ve Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesine işaret ediyorlardı. Oysa bundan böyle büyük ve mühim olaylar olmayacağını öne sürmüş değildim, ben yalnızca tarihin sonundan söz etmiştim. Benim tarihten anladığım, bütün zamanların bütün bireylerinın tecrübelerini kapsayan eşsiz ve ilişkili bir evrim sürecidir.

Bu tarih anlayışı büyük Alman filozofu Georg Wielhelm Friedrich Hegel’in anlayışıyla yakında zamandan ilişkilidir. Bu anlayış, onu Hegel’den devralan Kari Marx’la günümüz düşüncü yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve “ilkel” veya “ilerici”, “geleneksel” veya modern gibi kavramları farklı toplum şekillerine ilişkin olarak kullanmamızda ifadesini bulmaktadır. Gerek Hegel gerekse Marx insan toplumlarının, kölelik ve tarımsal kendine yeterlilik üzerine kurulu ilkel kabile toplumundan başlayarak ve teokrasinin, monarşinin ve feodal aristokrasinin çeşitli şekillerinden geçerek modern liberal demokrasiye ve teknik ilerleme tarafından tespit edilen kapitalizme kadar ilişkili bir gelişme gösterdiğini kabul etmişlerdi. Bu gelişme, düz bir çizgi izlememiş olsa da, ne bir rastlantıydı, ne de insan aklının dışında cereyan etti. İnsanların yaşamının tarihsel “ilerleme” ile gerçekten daha iyi veya daha mutlu olup olmadığı sorusu ise tarihsel sürecin kendisiyle alakalı değildir.

Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu