PDF

Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar PDF Oku indir

Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar kitabını araştırdık. Ayrıca Fuad Köprülü tarafından kaleme alınan Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar kitap özetinin yanı sıra, Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar pdf oku, Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar yandex, Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar e-kitap pdf, Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar PDF Drive, Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar PDF indir Oku

Ord. Prof. Fuad Köprülü’nün, 2. baskısı, 1966’da Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılmış olan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinin 3. baskısı da yine ayni Başkanlıkça yayımlanmış bulunmaktadır. Bu yeni basımın dört beş yıllık bir geçmişi mevcuttur, önce Millî Eğitim Bakanbğınca “ 1000 Temel Eser” içinde çıkarılması düşünülen İlk Mutasavvıfların, bu seri durdurulunca, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından Kültür yayınları içinde neşrine karar verilmişti. Bu karar üzerine bu yeni baskının tarafımızdan hazırlanması istenmiş ve karşılıklı şartlarda bir anlaşmaya varılması üzerine, 1973 sonlarında eser, baskıya verilecek bir bâle gelmişti. İşte bu sıralarda Diyanet işlerinin öte yandan bana öte yandan da Başbakanlık Kültür Müsteşarlığına yaptığı ısrarlı başvurmalar karşısında, taraflar içinde varılan mutabakat sonunda 3. basımın da Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılması kararlaştırılmıştı. İlk Mutasavvıfların 2. basımının hazırhklanna, merhum babamın sağlığında başlanmış ise de, geçirdiği bir trafik kazası neticesinde, kendisinin vakitsiz ölümü yüzünden, 2. basımın son tashihleri sayın Fevziye Abdullah Tansel tarafından yürütüldüğü gibi, bu basımın başındaki önsöz de yine Tansel’in kaleminden çıkmıştır.

Biz burada sâdece İlk Mutasavvıfları 3. basıma hazırlarken göz önünde tuttuğumuz konuları belirtmeğe çalışacağız. Sayın Tansel’in 2. baskıda tuttuğu yolu, esas itibariyle, benimsemekle birlikte, onun 2. basımın dilinde yaptığı sâdeleştirmeği biraz daha ileri götürerek, bu düzeydeki bir eser ne kadarına uygun ise o kadar sadeleştirdik. Meselâ bugünün gençlerince anlaşdması güç olan müsteşrik kelimesi yerine, mânâsı hiç olmazsa karineyle çözülebilecek, şarkiyatçı kelimesini tercih ettik. Muakkip sözü yerine takipçi demeği uygun bulduk. Şark ve garp demiyerek doğu ve batıyı kullandık. 3. basımda dil yönünden yaptığımız değişikliklerin hemen hepsini bugün sağ olsaydı babam da basit bir şekilde benimserdi. Bu baskıyı 2. basımdan ayıran farklardan birisi de Tansel’in yabancı eser ve makale adlarını orijinal şekilleriyle yazmak için gösterdiği gayreti daha ileriye götürmemiz olmuştur. Nitekim 2. basımda yazılışları türkçe olarak bırakılmış birtakım yabancı kitap ve makale isimlerini, bâzı istisnalar dışında, kabil olduğu kadar yazddığı lisanda vermeğe çahştık. İslâm Ansiklopedisi’nin Leyden ve İstanbul basımlarını birbirinden ayırdedebilmek için Leyden basımını Encyclopedie de l’İslam şek:inde yazdık.

2. basım hazırlanırken, merhum babamın 1919’dan sonraki yazılarından sâdece bir kaç tanesi eski notlara ilâve edilmişti2. İlk Mutasavvıflar’i 3. baskıya hazırlarken daha birden çok nota yeni ilâveler yaptık. Böylelikle İlk Mutasavvıflar’m bu yeni baskısı, sınırlı da olsa, ileriye doğru atılmış bir adım mâhiyetini aldı. Notlara yaptığımız ilâvelerde başlıca iki husus göz önünde tutulmuştur, ilk kez, Prof. Köprülü’­ nün İlk Mutasavvıflar’m birinci basımından sonraki çalışmalarından, notlarla alâkalı kısımların neticelerini buraya aktardık ki, hayatta olsaydı, tabiatiyle çok geniş bir ölçüde olmak üzere, kendisi de, böyle hareket ederdi. Ayrıca kitabın notlarıyla alâkalı olup, başkaları tarafından yapdan çalışmaları da imkânlarımız içerisinde notların gerekli yerlerine yerleştirdik.

Fuad Köprülü – Türk Edebiyatinda İlk Mutasavvıflar PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu