Dünya KlasikleriPDF

George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) PDF Oku indir

George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) PDF Oku indir, e-kitap sitemizde George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) kitabını araştırdık. Ayrıca George Orwell tarafından kaleme alınan George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) kitap özetinin yanı sıra, George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) pdf oku, George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) yandex, George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) e-kitap pdf, George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) PDF Drive, George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) PDF indir Oku

Orwell’in “Hayvan Çiftliği”ni bütün tanınmış münekkitlerin büyük bir kısmı komünist rejimin kudretli bir karikatürü diye tavsif etmişlerdi. Hatta bazıları bu eserde, komünist ihtilâlının bazı tarihî vakalarıyla, mühim karakterlerinin de yaşadığını hissetmişlerdi. Lakin bunun yanı sıra hemen hepsi, yalnızca eski klâsik hicviyelerin değil, İngiltere’nin dünyaca tanınmış XVIII. asır hicviyelerinin de kudretini “Hayvan Çiftliği”nde sezmişlerdi. Lakin bilhassa klâsik hicviyeleri okuyup bu eserle mukayese edenleri cezbeden mühim nokta kitabın bugünün acayip dünyası için çok yeni bir kıymet taşımasıdır. Çünkü: Gerçi eski hicviyeler, kendi zamanlarının ruh haletini az çok ifade etmekle birlikte ve mevzuları hayvan âleminden alınmış olmasına rağmen, hepsinde, muharririn kendi felsefi mütalâaları, daha doğrusu zamanının hâkim felsefesi büyük bir yer tutar. Lakin “Hayvan Çiftliği” müellifinin, size kendi felsefe ve fikirlerini aşılamak için bu eseri yazmış olmadığını derhal sezersiniz. O, yalnızca yaşayan bir âlemin canlı fotoğraflarıni, “perde kurup, şem’a yakıp” beyaz sahnede canlandırmıştır. Eseri okurken, müellifin de sizinle birlikte bu hareket halindeki zaman realitesini seyrettiğini hissedersiniz. Bir münekkidin dediği gibi, Orwell, âdeta kelime ile hareket halinde hayal resmeden muasır bir Walt-Disney’dir. Hicviye, insanlar ile hayvanlar içinde, İngiltere’nin bir çiftliğinde geçen bir mücadele ve maceradan ibarettir. Ta iptidasından başlayarak, canlı mahlûkat içinde hâkim olan “ideoloji” tufanının dünyayı basan kudretini hissediyorsunuz. Meselenin bütün düğümü, mutlaka fena muamele gören değil, ihmal edilen, bilhassa aç bırakılan hayvanların, kendilerine daha iyi bir hayat vadeden bu ideolojinin peşinden sürüklenip gitmeleridir. Bu ideolojiyi onlara, Majör adlı yaşlı domuz aşılıyor; nihayet büyük bir isyan çıkarak insanlar çiftlikten sürüklenip atılıyor ve hayvanlara kendi hayatlarına hâkim olmak fırsatı veriliyor. Lakin hiçbir zaman kalabalığın kendi başına nizam kurması imkânı olmadığı için, hayvanların da en kafalısı ve en kurnazı olan domuzlar idareyi ellerine alıyorlar ve bir hayvan cumhuriyeti kuruyorlar.

Domuzların idaresi bireylerin idaresinden üstün değildir. Lakin onlar, her cins hayvanın kuvvet ve zaafını kavrıyorlar ve sırf kendi çıkarları için, hayrete değer bir sezişle onları istismar ve istimal ediyorlar. Burada ister fert, ister zümre, hepsinin hususiyetlerini Orwell büyük bir sanatkâr kudretiyle yaşatıyor. Meselâ, köpek hem sadık hem de gadrin ve tedhişin âleti olabiliyor. At ağızsızdır, fakat inandığına bütün ömrünü ve kuvvetini hiç esirgemeden vakfeden bir mahlûktur. Ondan dolayı at, en müşkül hizmetlerde ve tehlikeli anlarda kullanılıyor ve işe yaramadığı zaman kasaba satılıyor, fakat adı büyük merasimlere vesile oluyor. Hulâsa, bir şeye inanmayan filozof hilkatli eşek, sürü halinde kullanılan koyun, vesaire vesaire… Gözünüzün önünde hareket halindedirler. Hangi saik, hangi şahsi hususiyetleri meydana çıkarıyor, ne şekil karakterler yaratıyor; bunlar cemaat halinde ne şekil iptilâlara., zaaflara dayanarak hareket ediyorlar, hepsi birer birer gözünüzün önünden geçiyor.

George Orwell – Hayvan Çiftliği (Meb) PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu