PDF

George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar PDF Oku indir

George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar PDF Oku indir, e-kitap sitemizde George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar kitabını araştırdık. Ayrıca George Vernadsky tarafından kaleme alınan George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar kitap özetinin yanı sıra, George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar pdf oku, George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar yandex, George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar e-kitap pdf, George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar PDF Drive, George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar PDF indir Oku

Moğol dönemi, Rusya tarihinin bütün seyri boyunca en mühim devirlerinden biridir. Moğollar, Rusya’nın tamamına bir yüzyıl kadar hâkim oldular ve XIV. Yüzyılın ortalarında Batı Rusya’daki gücü dağıldıktan sonra bile, Doğu Rusya üzerinde –daha hafif bir biçimde olmakla birlikte– kontrollerini bir yüzyıl daha sürdürdüler. Bu, bütün ülkenin, özellikle de Doğu Rusya’nın tüm siyasî ve sosyal yapısında köklü değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Moğol istilası, dolaysız ve dolaylı olarak Kiyef çağının hür siyasî müesseselerinin çöküşüne ve istibdat ile toprak köleliğinin doğmasına katkıda bulunmuştu. Rusya’nın durumu Doğu’dan Moğol saldırısıyla eşzamanlı olarak Batı’dan Tötonların Drang nach Osten’inine 1* maruz kalmasıyla daha da zorlaşmıştı. İki ateş içinde kalan Ruslar, Töton haçlı seferini durdurmak için serbest kalmak gayesiyle geçici olarak hanların metbuluğunu kabul etmek zorunda kalmışlardı. Moğollar, en azından tebaalarının dinine karışmıyorlardı. Halbuki Almanlar kendi inançlarını fethettikleri “mutezilîlere” zorla kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Alman istilası tehdidi önlenebilirken bir kere hanlar tarafından acımasız bir müessiriyetle kabul ettirilen “Moğol boyunduruğundan” kurtulmanın o kadar kolay olmadığı görüldü. Rus halkının Moğol hâkimiyetinden kurtuluş süreci uzun ve zahmetliydi. İlk başta müstevlilere karşı koyacak yeterli kuvveti toplayamayan Rus prensleri, itaat etmek ve tek çare olarak kurnazlığa başvurmak zorunda kaldılar. Şehirlilerin Moğol görevlilere karşı giriştikleri -başarısız olsalar bile,- cüretkâr bir dizi ayaklanmanın gösterdiği gibi, Rus halkının direniş ruhu hiçbir zaman kırılmamıştı. 1Drang nach Osten: Doğu’ya Doğru Hamle; Almanların Doğu’ya doğru yayılma siyasetlerinin ifadesi –çn. O uzak çağın hadiseleri üzerinde düşünen tarihçiler, Rus halkının hayatta kalma mücadelelerinde sergiledikleri tâvizsiz inatçılıktan bütünüyle etkilenmekten kendilerini alıkoyamazlar.

Bütün felâketlere ve normal hayatta yaşanan inkitalara rağmen her zamanki işlerine güçlerine devam etmişler, yeniden tesis edilebilecek olanları tekrar tesis etmiş ve becerebildiklerini yeniden inşa etmişlerdi. 1350 yılına gelindiğinde, Rusya, yaralarının birçoğunu iyileştirmişti ve millet bir kere daha ekonomik kaynaklarını büyütecek ve kültürünü yeniden yaşatacak duruma gelmişti. Yüzyılın nihayetinde Rusya’nın sinaî ve askerî teknikleri fatihlerinkinden daha ileriydi ve kurtuluş yalnızca bir zaman meselesiydi. Gerçekten de XV. Yüzyılın ortasında Moskova grandükü handan fiilen ve 1480 senesinde hukuken bağımsız olmuştu. Rusya’da Altın Ordu’nun yıkılmasından sonra daha uzun süre silinmeyen yara izleri bırakmasına rağmen, Moğol idaresi böylece son buldu. Tabiî olarak Moğollara karşı mücadelelerinde Rusların Moğol siyasetinin ve Moğolların hükümet ve idare sisteminin bir çok ayrıntı kısmını benimsemeleri kaçınılmazdı. Aynı zamanda Rusya’nın acı tecrübeleri, halkını güçlendirmiş ve gelecekte başlarına gelecek daha başka belalar karşısında hayatta kalabilmeleri için daha sağlam bir koruma getirmişti.

George Vernadsky – Moğollar ve Ruslar PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu