PDF

Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler PDF Oku indir

Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler kitabını araştırdık. Ayrıca Georges Pachymeres tarafından kaleme alınan Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler kitap özetinin yanı sıra, Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler pdf oku, Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler yandex, Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler e-kitap pdf, Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler PDF Drive, Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler PDF indir Oku

IV.yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden Bizans İmparatorluğu ve Türkler içindeki ilişkiler, Türk tarihi için çok mühim bir dönemi kapsamaktadır. Pachymeres’in 1255-1308 senelerı içinde Anadolu’da cereyan eden hadiseleri anlatan ve bu dönemi de içine alan “Relations Historiques” adlı eserinde Türklerle alakalı bir çok bilgi bulunmaktadır. Pachymeres 27 Temmuz 1302’de gerçekleşen Bafeus Savaşında Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey’den bahseden ilk tarihçidir. Eserde Kıpçak hanları Batu, Berke ve Tokta’yla komutan Nogay’dan; Selçuklu Sultanları Gıyaseddin Keyhüsrev, İzzettin Keykavus, oğulları Mansur ve Mesut, kardeşi Rükneddin Kılıçarslan’dan; Dobruca’daki Sarı Saltuk’a; İlhanlı hanları Abaka, Argun, Geyhatu, Gazan ve Olcaytu’ya bunun yanı sıra Karasi, Germiyan, Menteşe, Osmanlı Beyliklerine kadar tarihimiz için bir çok kıymetli bilgiden de bahsedilmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra eserde başka kaynaklarda bulunmayan yahut diğer kaynaklardaki bilgileri tamamlayan mühim kayıtlar bulunmaktadır. Eserde tarihimizle alakalı bu kadar mühim bilgilerin yer alması bizi bu hususta çalışmaya itmiştir. Bizde “Georges Pachyméres’in Relations Historiques Adlı Eserinde bulunan Türkler ile İlgili Kayıtların Değerlendirilmesi” adlı çalışmamızda bulunan Türkler ile alakalı kayıtları tespit edip, bu kayıtları diğer kaynaklar ve araştırma eserlerin ışığında değerlendirdik. Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü’yle etkili olan karışıklıklardan sonra M.S. 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı kısmı 476’da yıkılmış, doğu kısmı da varlığını 1453’de Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesine kadar sürdürmüştür. Doğu Roma İmparatorluğunun kendisine Basileia tön Romania (Roma İmparatorluğu) veya yalnızca Romania demesine rağmen, Alman tarihçi Hieronymus Wolf’un 1557’de Corpus Historiae Byzantinæ adlı eserini yayımlanmasının ardından, Batı Avrupa’da İmparatorluktan “Bizans” olarak bahsedilmeye başlanmıştır. Türk kavimleri ile Bizans İmparatorluğu içindeki ilk yakın ilişkiler Avrupa Hunları zamanında başlamış ve yıkılışına kadar çeşitli Türk topluluklarıyla devam etmiştir.

Tüm bu mücadeleler boyunca Bizans İmparatorluğu bir biçimde topraklarını korumayı başarmış, fakat XI. Yüzyıldan bu yana bu durum değişmiştir. Bizans’ın hâkimiyeti altında olan Anadolu, aynı yüzyılda Türklerin eline geçmeye başlamıştır. Selçuklu Devleti’nin kurulmasından önce Anadolu’ya düzenlenmeye başlanan Türkmen akınları, devletin kurulmasıyla daha da hızlanmış; 1071 Malazgirt zaferinden sonra durum Türklerin Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmalarına kadar ulaşmıştır. Kutalmışoğlu Süleymanşah tarafından kurulan bu devlet, başta İznik olmak üzere Batı Anadolu’daki bir çok Bizans şehrini hâkimiyeti altına almıştır. Türklerin bu ilerleyişinin ciddi boyutlara ulaşması ve Selçuklu Türklerinin Marmara sahillerine kadar dayanıp İstanbul’u bile tehdit edecek gücü elde etmeleri, Bizans İmparatorluğunun Papalıktan yardım istemesine yol açmıştır. Bu talep üzerine hemen hemen iki yüz yıl süren ve Ortaçağı kişiliğize eden en mühim olaylardan birisi olan Haçlı Seferleri başlamıştır. Türkler ve Haçlılar içinde bir çok kanlı mücadeleye neden olan bu sefer, sonunda Bizans’ın da zararına bir hal almıştır. IV. Haçlı seferi neticesinde Haçlılar, Bizans’ın başkenti olan İstanbul’u ele geçirerek 1204’te bir Latin İmparatorluğu kurmuşlardır. Haçlıların el koymadığı Bizans topraklarında ise bağımsız ufak Bizans devletleri kurulmuştur. Bu devletlerin en kuvvetlisü İznik’te ortaya çıkmış, 1261 senesine gelindiğinde ise İznik generallerinden Mikhail Palaiologos, İstanbul’a girerek Latin egemenliğine son vermiş ve İznik imparatorlarından IV. Ioannes’i tahttan indirerek VIII. Mikhail adıyla taç giymiştir. Bizans’ın yeniden dünyaya geldiğu bu süreden yıkılışına kadar geçen süre, Türkler ve Bizans İmparatorluğu içindeki belki de en yoğun ilişkilerin meydana geldiği dönemdir.

1261’de Bizans’ın başkentini yeniden ele geçirdiği zamanda oraya taşınanlardan bir diğeride Georges Pachymeres’dir. Zamanla İmparatorluk içinde mühim mevkilere gelen ve Patriklik mahkemesinde bile görev yapmış olan Pachymeres, İmparatorluk ailesine ve devlet işlerine yakın olma fırsatı bulmuştur. Yazdığı eseriyle XIII. yüzyılın en mühim yazarları içinde yerini alan Pachymeres’in “Relations Historiques” adlı eseri, 1255-1308 senelerı arasını da konu aldığı için, aslında Georgios Akropolites’in eserinin bir devamı niteliğindedir. Yazar anlattığı dönemi bizzat yaşamış ve yaşadığı hadiseleri özenle kaleme almıştır. Zamanın en büyük siyasi tarihçisi olarak sağlam ve klasik bir bilgi donanımına sahip olduğu eserinde görülmektedir. Eser VIII. Mikhail’in devri için de olduğu kadar II. Andronikos’un hükümdarlığının ilk devresi içinde bi hayli önem taşımaktadır. Eserde Anadolu’nun Türkler tarafından fethi, Katalan birliğinin savaş yolcu seferlerii, Sırp, Bulgar ve Memlûk, hatta Moğollar ile ilgili verdiği bilgiler yönünden çok mühimdir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu için eser ayrı bir önem taşımaktadır. Eserde, 1300 senelerında Batı Anadolu’da gelişen Türk hâkimiyeti, beyliklerin kurulduğu bölgeler, Bizans’ın Türkler’e karşı mücadelesi ile ilgili da zengin bilgiler bulunmaktadır.

Georges Pachymeres – Bizanslı Gözüyle Türkler PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu