PDF

Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın PDF Oku indir

Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın kitabını araştırdık. Ayrıca Gulbenkian Komisyonu tarafından kaleme alınan Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın kitap özetinin yanı sıra, Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın pdf oku, Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın yandex, Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın e-kitap pdf, Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın PDF Drive, Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın PDF indir Oku

CALOUSTE GULBENKİAN VAKFI, 1980’lerin ikinci yarısında, Portekiz ulusunun yirmi birinci yüzyılın başlarında nasıl bir şekil alacağı veya alabileceği hususunda çok mühim düşünceler üreten, sonradan aldığı adla “Portekiz 2000” projesinin ilk ve verimli bir aşaması olarak, temel çerçeve ile belli başlı poblemleri ele alan bir dizi tartışmayı destekledi. Bu düşünceler ve incelemeler Portekizce olarak, “Önümüzdeki Yirmi Yılda Portekiz” dizisinde yayımlandı. Vakıf, bu girişimin de ortaya koyduğu gibi, toplumun daha iyi bir geleceğe yönelik ortak arayışları yönünden hayati ve genel nitelikte poblemleri ele alarak çözümler arayan çabaları ve düşünceleri desteklemekteydi. Bu bağlamda sosyal bilimlerin rolünü ele alan ve öte yandan kendi disiplinleri içindeki ilişkileri, öte yandan da insan ve doğa bilimleriyle ilişkilerini gözden geçiren bir inceleme yapılması çok yerinde olacaktı. Gerçekten, hayatla alakalı modern araştırmalara ve karmaşıklığın bilimine neden olan son 30- 40 yılın büyük entelektüel atılımları, kültürler arası diyaloğu giderek daha gerekli kılan evrenselciliklerin tarihsel “bağlama yerleştirilmesi” ışığında yaşanan zorunluluk ve 1950’lerden bu yana üniversite eğitiminin yaygınlaşması gibi gelişmelerin hepsi, sosyal bilimcilerin çalışmalarını yapısal ve örgütsel endişelara hemen hiç yer bırakmayacak kadar derinden etkiledi. Başka bir deyişle, sosyal bilimlerin varolan disiplinlere bölünmüş yapısını aşma gereği, gelişmenin bugün gelinen aşamasında merkezi ikilemlerden birini oluşturmuyor mu? Calouste Gulbenkian Vakfı bundan dolayı, Binghamton Üniversitesi Fernand Braudel Merkezi Başkanı Immanuel Wallerstein’in ortaya attığı, altısı sosyal bilimci, ikisi doğa bilimci, ikisi de insan bilimleri dalından gelen fazla seçkin bir ülkeler arası akademik grupla sosyal bilimlerin bugününü ve geleceğini düşünmek üzere yürütülecek entelektüel çabayı yönlendirme önerisini olumlu karşıladı. Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması için Gulbenkian Komisyonu, 1993 Temmuzu’nda, Prof. Wallerstein’in başkanlığında oluştu. Katılımcıların bileşimi, okuyacağınız metindeki çözümlemeyi olabilecek kılan derinliği ve perspektif alanıni yansıtmaktadır. Sosyal Bilimleri Açın, kuruluşundan bu yana iki yıl süreyle Gulbenkian Komisyonu’nun sürdürdüğü çalışmaların havasını ve canlılığını çok iyi görülmektediran, ciddi, zengin ve kışkırtıcı bir kitaptır. Bu iki yıl zarfında üç genel toplantı gerçekleştirildi: İlki 1994 Haziranı’nda Vakfın Lizbon’daki merkezinde, ikincisi 1995 Ocak’ında Paris’te, Maison des Sciences de l’Homme’da, üçüncüsü de Nisan 1995’te, Binghamton’daki Fernand Braudel Merkezi’nde yapıldı. Sosyal Bilimleri Açın’ın entelektüel düzeyi, her şeyden önce Komisyona katılan seçkin bireylerin kabiliyetlerinden kaynaklanıyor. Lakin başkanlığı üstlenen Immanuel Wallerstein’in heyecanı ve kararlılığı olmasaydı bu proje gerçekleşmezdi. Bu nedenle kendisine şükran borcumuz sonsuzdur.

Gulbenkian Komisyonu – Sosyal Bilimleri Açın PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu