PDF

Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı PDF Oku indir

Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı kitabını araştırdık. Ayrıca Günyüz Keskin tarafından kaleme alınan Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı kitap özetinin yanı sıra, Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı pdf oku, Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı yandex, Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı e-kitap pdf, Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı PDF Drive, Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı PDF indir Oku

Enok’un Kitabı [1] dinler tarihinin en enteresan metinlerinden biridir. İçinde anlatılanlar bir çok insana bir bilimkurgu kitabı okuyor izlenimi verse de Enok’un Kitabı, Yahudi mistisizminin temel taşlarından biridir. Enok’un Kitabı, önceleri bizim “Eski Ahit” veya yanlış olarak “Tevrat” diye adlandırdığımız Tanah’ın [2] Apokrif kitaplarından biri olarak kabul ediliyor olsa da sonradan “kaybolmuştur.” Bu “kayboluş”un nasıl olduğu bilinmemektedir. Bu kayboluşun nedenlerini anlamak için ilk kez Apokrif Kitap kavramına bakmak gerekmektedir. Apokrif kitaplar, Yahudi dini külliyatında olduğu halde Tanah’a dahil edilmemiş olan kitaplardır. Apokrif sözcüğü Yunanca’dan gelmekte olup, “saklı”, “gizli” anlamını taşımaktadır. Apokrif sözcüğü daha çok Protestanlar tarafından kullanılmakta olup, Katolikler genelde, Kitab-ı Mukaddes’e dahil edilmeyen bu kitaplar için “deuterokanonik” sözcüğünü kullanırlar. Yahudi dini külliyatında olan kitapları Tanah’a kimler, nasıl ve hangi kıstaslara göre seçmişlerdir bir bilgimiz yoktur, fakat bildiğimiz Tanah’ın MS 90 senelerında artık saptanmış olduğudur. Hıristiyanlar ise bu kitaplarla ardından ilgilenmiş ve Kitab-ı Mukaddes dördüncü asırdan sonra şekillenmeye başlamıştır. Bu bağlamda Enok’un Kitabı’nın ne zaman yazıldığı da bilinmemektedir. Lakin yapılan araştırmalar bu kitabın bir defada yazılmadığını uzun seneler içinde değişime uğradığını ve birkaç yazar tarafından eklemeler yapıldığını göstermektedir. Misal verilecek olursa Gözcüler’den söz eden bölüm en eski bölümlerden olup MÖ 300 senelerına giderken diğer bölümleri MÖ 1. yy’a kadar tarihlenebilmektedir. Yunanca nüshaları bilinmekle birlikte, orijinalinin Aramice olduğu kanısına varılmaktadır.

Enok’un Kitabı ise yukarıda dile getirdiğimiz gibi, ilk etapta Apokrif kitaplar içinde var olmakla birlikte sonradan ortadan kaybolmuştur. Zaten Apokrif sözcüğü de zamanla daha değişik bir anlam kazanarak “okunmaması” gereken manasına gelmiş ve kitapların çoğu yalnızca belli kimseler dışında okunamaz hale gelmiştir. Lakin her şeye rağmen Enok’un Kitabı, Kutsal Kitap’ın bir çok yerinde alıntılarla yaşamış ve bazı apokrif kitaplara da esin kaynağı olmuştur. (Graves, Patai; 2009) Dini külliyatı çok iyi koruyan bir ruhban sınıfının elinde böyle bir kitabın kaybolması, bu kitabın okunmasını “uygun bulmayan” bir dini görüşün varlığını da akla getirmektedir. “Düşmüş Melekler” ve kötülüğün kaynakları gibi çok marjinal konulardan bahseden Enok’un Kitabı’nın ise hem Yahudi din adamları hem de özellikle kilise babaları tarafından da sapkın olarak kabul edilmiş olması büyük olasılıktır. Bu nedenle bu kitap tarihin bir yerinde “kaybolmuştur”. Lakin bu durum çok uzun sürmemiş ve 1773 senesinde bir söylenti üzerine İskoç araştırmacı ve Mason [3] James Bruce Habeşistan’a gitmiş ve Enok’un Kitabı’nın orada bir manastırda saklanmış üç nüshasını bulmuştur. Kitap 1821 senesinde İbranice profesörü Richard Laurence tarafından İngilizce’ye tercüme edilmiş ve bu derlememizin de ana kaynağını oluşturmuştur. Enok’un Kitabı’nın tam anlamıyla varlığının ispatı aslında Ölü Deniz Yazmaları’nın bulunmasıyla da alakalıdır. Yazmalar 1947 senesinde bir çoban tarafından, Ölü Deniz kıyısında Kumran’da bir mağarada rastlantısal olarak bulunmuştur. Daha sonra, bu yazmalar Kudüs Üniversitesi’nin eline geçmiş ve bu mağaralarda araştırmalar başlamıştır. 1958 yılına kadar süren çalışmalarda bir çok yazmanın yanı sıra arkeolojik başka bulgulara da rastlanmıştır.

Günyüz Keskin – Peygamber Enok’un Kitabı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu