PDF

Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi PDF Oku indir

Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi kitabını araştırdık. Ayrıca Haluk Gerger tarafından kaleme alınan Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi kitap özetinin yanı sıra, Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi pdf oku, Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi yandex, Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi e-kitap pdf, Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi PDF Drive, Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi PDF indir Oku

Amerika Birleşik Devletleri bugün, bütün dünya çapında şaşkın tepkilerle tartışılan büyük bir saldırganlık sergiliyor. Nereden bakılırsa bakılsın, katı bir hegemonya çerçevesinde katıksız Amerikan üstünlüğünü dayatmaya yönelik bilinçli, planlı, hesaplı bir saldırı bu. ABD’nin ideolojik hegemonyası ve propaganda makinesinin gücü sebebiyle bu saldırganlık, dünya kamuoyunun geniş kesimlerince hemen hemen bir sapma olarak algılanabiliyor veya Bush yönetimine atfediliyor. Bu kitap, bugün tanık olduğumuz saldırganlığın kökenlerinin çok daha eskilerde ve çok daha derinlerde yattığı tezinden hareketle yazıldı. Saldırganlık dürtüsü, nesnel, yapısal, sistemik kaynaklar kadar, kültürel-ideolojik köklere de uzanıyor. Başlangıç noktasıysa, kapitalizmin doğuşu, Marx’ın deyişiyle “pembe şafağı” ve beyaz adamın Amerika kıtasına ayak basışı. Elinizdeki kitap, işte bütün bu sürecin öyküsünü anlatıyor, şiddetin kaynaklarını, kökenlerini, nedenlerini saptamaya çalışıyor. Amerika’ya ilişkin, esas olarak bilip de unuttuğumuz, bu arada da, çok fazla bilinmeyen kimi gerçekleri içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin, bu kitapta olduğu gibi, tarihiyle, nesnel enerjikleri ve toplumsal yönleriyle veya en azından, onların bu kitaptaki ele alış şekiliyle kavranmasının, bizim için yani Türkiye’de yaşayan insanlar yönünden tabi ki başka bir anlamı da var. Bu, Türkiye ile ABD içindeki ilişkilerin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, Amerika’yı anlamak, bunun yanı sıra Türkiye’deki toplumsal sorunlarla da yakında zamandan ilişkili. Kitap yazılırken, şüphesiz işin bu boyutu da aklımdaydı hep. Türkiye, ABD’nin “stratejik müttefik”i. Bu ilişkiyi kuranlar, sürdürenler ve ondan yararlananlar böyle ifade ediyorlar. Bunun, gerçeğin üzerini örten, ilişkilerin gerçek kişiliğinin niteliğini saklayan fiyakalı bir kavram olarak uydurulduğu ortada.

Dünyada ve Türkiye’de, bu iki ülke içindeki ilişkiyi farklı sözcük ve kavramlarla tanımlayanlar da var tabi ki. ABD’de de, “stratejik müttefik” lafının ciddiye alındığı söylenemez. Yine de ilişkinin niteliğini daha iyi ifade eden bir sözcük-kavram bulmaktansa, bir gerçeği saptamak daha mühim şimdi. Her şeyden önce, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye yönünden dışsal bir dinamiği ifade etmiyor; aksine, her anlamda, yaşamın bütün boyut ve alanlarında içsel bir unsur olarak var oluyor. Bir başka ifadeyle ABD, Türkiye Düzeni’nin içkin, yerleşik, organik bir yaşamsal ögesidir. Bunun yanı sıra, iki birim içindeki bir ilişki olarak ele alındığında, bir hiyerarşik etkileşim söz konusudur kurulmuş yapıda. Bu açıdan bakıldığında, Amerikan emperyalizmi, dışımızdaki bir olgu değil, içimizdeki bir zamantir, yapıdır, kurumlar ve kişilikler bütünüdür, Türkiye kapitalizminin ta kendisidir. İsterseniz, dışımızdaki bir saldırganlık değil, içimizdeki bir işgalcidir de diyebiliriz. Ne var ki, onu salt bir işgalci olarak görmek, içsel mekanizmalarla organik bütünlüğünü gözden kaçırmak yanıltıcı olabilir. Amerikan emperyalizmi, hükmünü, bütün boyutlarıyla Türkiye kapitalizmi aracılığıyla, onunla bütünleşmiş bir biçimde icra ediyor. İşbirlikçileri ne kadar dışsalsa ABD de o kadar dışsaldır, veya ABD ne kadar içselse işbirlikçileri de o kadar içseldir.

Haluk Gerger – Kan Tadı Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu