PDF

Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun PDF Oku indir

Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun kitabını araştırdık. Ayrıca Horace B. Davis tarafından kaleme alınan Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun kitap özetinin yanı sıra, Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun pdf oku, Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun yandex, Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun e-kitap pdf, Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun PDF Drive, Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun PDF indir Oku

Demokrasi, ulusçuluk ve sosyalizm; 19.yüzyılın bu üç büyük hareketini birbiriyle ilişki içinde anlamak gerekir. Sosyalizm aslında demokrasinin bir koluydu ve birden fazla araştırma sosyalizmile demokrasi içindeki ilişkiye aynlmıştır. Lakin sosyalizm ile ulusçuluk içindeki ilişki üzerine, bazı müthiş monografiler görülmüş olsa da^, bildiğimiz kadarıyla İngilizce’de halen kapsamlı bir araştırma ya-pılmamıştir. Bu çalışma bu alandaki boşluğu erken dönem için doldurma yönünde birlik girişimi ifade ediyor. İlk sosyalist ülkenin, Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ile birlikte sorun yeni bir yön kazandığı için öykümüzü belki keyfi olarak 1917 yılı ile bitirdik. Dolayısıyla burada Sovyetler Birliği’nin ulusallık teorisini ele alma yahut değerlendirme girişiminde bulunmayacağız. Amacımız daha ziyade, son senelerda bir geçerlilik kazanan, Marksizm, ulusçuluk sorununun ele alınmasına uygun değildir, düşüncesini sınamaktır/ 1 ) Marksist olmayan birden fazla ulusçuluk teorisinin bütünüyle doyurucu olmadığını belirtmek kolaylaşacaktır; fakat biz Marksizmin bu çetrefil konuyu çözümlemek için en verimli tekniği sağlamakla kalmadığını, ulusçuluk ve ulusallık poblemleri üzerine sağlam bir teorinin başlıca unsurlarını da 1917’de geliştirmiş olduğunu göstermenin olabilecek olduğuna inanıyoruz; Marx ve Engels’in bu husustaki fikirlerini büyük çapta zamandışı kalmış olsa bile; ve en ünlü halefleri Lenin bu alanda bir çok yazı yazmakla birlikte genelde aynı şeyleri tekrarlayan ve sistematik olmayan makalelerle sınırlı kalmıştır. “Ulus” sözcüğü ve türevleri olan “ulusal”,”ulusallık” ve “ulusçuluk” sözcükleri farklı yazarlarca yahut aynı yazarca farklı zamanlarda farklı anlamlarda kullanılır. Ulusçuluk ve ulusallık poblemleri ile alakalı olarak varılan sonuçlar genelde, doğrudan doğruya, kullanılan özel tanımdan türer. Çeşitli terimler için kendi içinde tutarlı bir anlamlar grubu kurmak (örneğin, Ulusalcılık:Dış İşleri Kraliyet Enstitüsü Araştırma Grubunun Raporunda 1 konu üzerinde standart çalışma gerçekleştiren yazarların yaptıkları gibi) olabilecekdür. “Ulus” sözcüğü politik bir topluluğu oluşturan bireyleri yahut belirli kişiliğistiklere sahip bireylerin oluşturduğu etnik topluluğu belirtirken, “devlet” sözcüğü egemen iktidarı yahut hükümeti belirtir. 2 Ulusçuluk belirli bir topluluğun çıkarlarına bağlı olma manasına gelmektedir; oysa yurtseverlik belirli bir ülkenin çıkarları yahut bu çıkarlara bağlı olma manasına gelebilmektedir. Ne ulusçuluk ne de yurtseverlik zorunlu olarak saldırgandır; fakat saldırganlaşmaya vardıklarında ve özellikle jıngoizmC”) ve şovenizm gibi şekiller aldıklarında kötülük olarak görülürler. Nitekim savaşın yükselttiği yurtseverlik, “genelde sahte ve düzmece, dünya için bir felaket, belirli bir Devlet’i başka ulusların aşağılanması ve felaketi üzerinde yükseltmeyi amacında olan dar ve haksız bir tutku” olarak betimlenmiştir.

3 Yurtseverlik ve ulusçuluk zorunlu olarak başka uluslara karşı düşmanca politikalar gütme manasına gelmez. Bunlar yalnızca birinin kendi grubunun refahını geliştirmek için izlediği en uygun politikayı ifade edebilirler. Francis W.Coker’e göre Ulusçuluk ve yurtseverlik sosyalizm ile tam anlamıyla bağdaşabilir. Coker şöyle der: Yurtseverlik ve sosyalizm alışılagelmiş pratik içindeki işleyiş tarzları içinde anlaşılırlarsa birincisi belirli bir topluluğa bağlılık olarak, ikincisi böyle bir topluluğun daha yüksek refahı için belirli bir program olarak, o zaman açıktır ki, ikisi karşılıklı olarak bağdaşır. 4 Ne var ki, topluluğun tanımı ile ilişkili olarak sayısız sorun çıkar; ve refah eylemin ölçütü olarak alınmadığı zaman, Coker’in önermesi artık uygun olmaz/ 2 ) Jingolann, şovenistlerin ve faşistlerin propagandasını yaptıkları ulusçuluk türü sosyalizm ile kesinlikle bağdaşmaz.

Horace B. Davis – İşçi Hareketi Marksizm ve Ulusal Sorun PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu