Hukuk Kitapları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi PDF indir

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi PDF indir, e-kitap sitemizde Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Harun Bulut tarafından kaleme alınan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi kitabı 2880 sayfadan oluşup, Ciltli kapak olarak yayınlanmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi kitabını 9789750275289 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi kitap özeti, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi pdf oku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi yandex, Harun Bulut e-kitap pdf, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi PDF Drive, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi PDF Oku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Kısa Özet

Yerel mahkemelerin hatalı kararları, çoğunlukla esastan değil usulden kaynaklanmaktadır.

Bu maddi gerçek, bununla birlikte yargılama usul kaidelerinın ve özelde tüm adli yargı mahkemelerinde uygulanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun önemini yükseltmektadır.

Yaşayan bir canlı gibi günün şartlarına göre şekillenen usul hukuku kaidelerinda amaç, adil bir yargılama neticesinde uyuşmazlığı çözmektir.

Adaletin gecikmesindeki nedenlerin başında hukukçularımızın usul hükümlerine hakimiyetteki noksanlıkleri gelmektedir. Elinizdeki bu eser, noksanlıklerin giderilmesine katkı sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Çalışmamızdaki gayelerimizden birisi de 6100 sayılı yasa ve devamında gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte uygulamada karşılaşılabilecek poblemlerin çözümüne yardımcı olabilmektir.

Bu eser, her konu anlatımının altına emsal içtihatların verilmesi ve konu anlatımına devam şeklinde dizayn edilmiş ise de baskı ve okuyucunun konu anlatımını takipte karşılaşabileceği zorluklar sebebiyle emsal içtihatlar konu anlatımları bölünmeden konu anlatım sırasına uygun biçimde bir bütün halinde verilmiştir. O nedenle emsal içtihatların takibinde bu durumun özellikle dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
    I. Cilt
    Medeni Yargılama Hukukunda Görevli ve Yetkili Mahkemeler
    Yargılamaya Hakim Olan İlkeler
    Taraf Ehliyeti, Tarafların Sıfat (Husumet) Ehliyeti
    Dava Ehliyeti
    Dava Takip Yetkisi
    Dava Arkadaşlığı Çeşitleri
    Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
    Davaya Vekalet
    Davada Teminat
    Süreler – Kesin Süre
    Eski Hâle Getirme
    Dava Çeşitleri
    Dava Şartları
    Dava Şartlarının İncelenme Usulü
    Yazılı Yargılama Usulü
    Davanın Geri Alınması
    İradi ve Zorunlu Taraf Değişikliği
    Karşı Dava ve Şartları
    Ön İnceleme Safhası
    Ön İnceleme Duruşması
    Tahkikat Safhası
    e–Duruşma
    Tarafların Davayı Takip Etmemeleri ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi
    II. Cilt
    Ön Sorun – Davaların Birleştirilmesi, Ayrılması
    İsticvap – Islah – Yemin
    Maddi Hataların Düzeltilmesi
    Tahkikatın Sona Ermesi
    Sözlü Yargılama Safhası
    İspat Kuralları, Karineler, Kanuni ve Fiili Karinler,
    İkrar – Karşı İspat – Belge Kavramı
    Senet – Senetle İspat Zorunluluğu, İstisnaları, Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti Hali
    Sahtelik İncelemesi ve Sahte Senedin İptali
    Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olmasının Şartları
    Tanık Delili – Bilirkişi Görüşü Delili – Keşif Delili – Uzman Görüşü Delili
    Hüküm, Hükmün Kapsamı – Kesin Hüküm – Hükmün Tashihi
    Tavzihi ve Tamamlanması
    Davadan Feragat, Davanın Kabulü
    Sulh – Basit Yargılama Usulü
    Delil Tespiti – Delillerin İkamesi – Delil İkame Avansı
    İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı
    Yargılama Giderleri
    Kanun Yolları – İstinaf Kanun Yolu – Temyiz Kanun Yolu
    Çekişmesiz Yargı Kriterleri
    Tahkim – İhtiyati Tedbir Kararı
    Hakem Kararlarının İptali Davası
    Elektronik İşlemler – Disiplin Para Cezası
    Bu Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması
    Bu Kanundaki Parasal Sınırların Artırılması

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu