PDF

İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 PDF Oku indir

İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 kitap özetinin yanı sıra, İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 pdf oku, İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 yandex, İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 e-kitap pdf, İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 PDF Drive, İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 PDF indir Oku

Ebû Ca‘fer Ahmed b. İbrâhîm b. Ebî Hâlid el-Cezzâr el-Kayrevânî (ö. 369/979) Hekim, eczacı ve tarihçi. Bir hekim ailesinin çocuğu olarak Kayrevan’da dünyaya gözlerini açtı; bazı modern kaynaklar onun 285’te (898) dünyaya geldiğunu söylemektedir (Abdülvehhâb b. Mansûr, II, 321). Batı literatüründe adına Aburafar, Ybnezizar ve Abincali gibi farklı şekillerde rastlanır. İlk tıp eğitimini göz hekimi (kehhâl) olan babası İbrâhim b. Ebû Hâlid ile eserlerinde adını çok fazla andığı amcası Ebû Bekir’den aldı; ardından Ağlebîler döneminin ileri gelen hekimlerinden İshak b. Süleyman el-İsrâîlî ve Ziyâd b. Halfûn’un talebesi oldu. Bütün ömrünü İfrîkıye’de geçiren İbnü’l-Cezzâr, hastalarını evinde kabul eder, boş zamanlarıni yoksul ve düşkünlere ayırırdı. Yoksullardan para almaz, bunun yanı sıra onlara kendi yetiştirmesi olan Reşîķ adlı bir eczacı vasıtasıyla hazırladığı ilâçları bedava dağıtırdı. Bu hususta Ŧıbbü’lfuķarâǿ adlı bir de kitap kaleme almıştır (aş. bk.

). İbnü’l-Cezzâr düğün, bayram ve cenaze merasimlerine katılmakla birlikte genelde münzevi yaşamayı tercih etmiş, yaşamı boyunca özellikle devlet büyüklerinden uzak durmuştur. Yazları Akdeniz kıyısındaki bir tekkede inzivaya çekilirdi. Bütün kaynaklar onu gözü tok, dindar ve son derece merhametli bir hekim olarak tanıtmaktadır. İbnü’lCezzâr’ın seksenini geçkin bir yaşta Kayrevan’da öldüğü hususunda görüş birliği varsa da verilen tarihler birbirinden fazla farklı olup (369 [979], 395 [1005], 400 [1010]) genelde İbn İzârî’nin verdiği ilk tarih kabul görmektedir. Arkasında kırktan fazla eser, zengin bir kütüphane ve 24.000 dinar bırakmıştır.

İbnü’l Cezzâr – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 21 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu