Hukuk Kitapları

İcra Sözleşmeleri PDF indir

İcra Sözleşmeleri PDF indir, e-kitap sitemizde İcra Sözleşmeleri kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. İbrahim AŞIK tarafından kaleme alınan İcra Sözleşmeleri kitabı 225 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. İcra Sözleşmeleri kitabını 9789756194508 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. İcra Sözleşmeleri kitap özeti, İcra Sözleşmeleri pdf oku, İcra Sözleşmeleri yandex, İbrahim AŞIK e-kitap pdf, İcra Sözleşmeleri PDF Drive, İcra Sözleşmeleri Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

İcra Sözleşmeleri PDF Oku

İcra Sözleşmeleri Kısa Özet

Ayrıca bu belirlemeyi yaparken yardımcı bulunacağını düşündüğümüz bazı konuları da burada inceleyeceğiz. Bu konuların başında icra hukukunun kamu hukuku karakterli mi yoksa özel hukuk karakterli mi olduğu sorunu bulunmaktadır. Aynı zamanda icra hukukunun amacı ve icra hukukunda geçerli olan ilkeler de bu belirlemeleri yaparken önem arz ettiği için bunlar üzerinde de durmamız gerekecektir. Daha sonra icra anlaşmalerinin hukukî niteliğini tespit edeceğiz.

İkinci bölümde ise, genelde üçlü bir(icrayı daraltan, genişleten ve engelleyen anlaşmaler)ayrım yapıp, anlaşma tipleri üzerinde duracağız. Bu üçlü ayrım içinde her bir anlaşma türü için anlaşmalerin özel görünümleri dikkate alınarak, bu anlaşmalerin geçerliliği üzerinde de bunun bunun yanında duracağız. Aynı zamanda, bu anlaşmaleri daha iyi anlayabilmek yönünden her bir anlaşma tipi için örnek olmak üzere bazı anlaşma tipleri üzerinde de duracağız. Lakin yapacağımız bu inceleme örnekleme mahiyetinde olacaktır; bundan dolayı bu örnekleme, söz konusu anlaşma tipi yönünden tüketici nitelikte olmayacaktır. Daha farklı anlaşma tiplerinin de karşımıza çıkması olabilecekdür. Bunun bunun yanında ikinci bölümde İcra ve İflas Kanunu’nda bulunan anlaşmaye ilişkin hükümler üzerinde de duracağız. Bu bölümde son kez, m.45 hükmünün kısa bir değerlendirmesine yer vereceğiz. Ayrıca bizim inceleme konumuzun yalnızca cüzî icra anlaşmaleri olduğunu, buna karşılık iflâs anlaşmalerinin bizim konumuzun dışında kaldığını da belirtmemiz gerekir.

Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde, icra anlaşmalerinin kuruluşu ve şekli üzerinde durarak, anlaşmanin kurulması şartlarını belirleyeceğiz. Aynı zamanda bu bölümde, icra anlaşmalerinin taraflardan birince, ihlal edilmesi durumunda, hangi hukukî yola başvurulması gerektiğini tespit edeceğiz. İcra anlaşmalerinin, taahhüt yahut tasarruf etkili olması ve bunun sonuçları konusuna da son bölümde yer vereceğiz. Bunun dışında, genel işlem şartları içinde bulunan icra hukukuna ilişkin kayıtlar üzerinde de duracağız. En son icra anlaşmalerine aykırılığın hukukî ve cezaî sonuçları üzerinde duracağız..(Giriş`ten).

Kitabın konularından:

İcra Sözleşmesi Kavramı

Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları

İcra Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği

İcra ve İflâs Kanunu’nda Yer Alan Sözleşmeye İlişkin Hükümler ve Bunların Değerlendirilmesi

İcrayı Daraltan Sözleşmeler

İcrayı Engelleyen(Bertaraf Eden)Sözleşmeler

İcrayı Genişleten Sözleşmeler

İcra Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Şekli

İcra Sözleşmelerinin İleri Sürülmesi ve Etkileri

Genel İşlem Şartları Bakımından İcra Sözleşmeleri

İcra Sözleşmelerine Aykırılığın Sonuçları

 

İcra Sözleşmeleri PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu