Hukuk Kitapları

İflâs İdaresi PDF indir

İflâs İdaresi PDF indir, e-kitap sitemizde İflâs İdaresi kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Yakup Oruç tarafından kaleme alınan İflâs İdaresi kitabı 320 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. İflâs İdaresi kitabını 9789750257940 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. İflâs İdaresi kitap özeti, İflâs İdaresi pdf oku, İflâs İdaresi yandex, Yakup Oruç e-kitap pdf, İflâs İdaresi PDF Drive, İflâs İdaresi Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

İflâs İdaresi PDF Oku

İflâs İdaresi Kısa Özet

İflâs hukuku ekonomik yaşamın bir parçasını teşkil eder. İflâs müessesinin amacına uygun biçimde işleyebilmesi sağlıklı bir tasfiye sürecinin geçirilmesine bağlıdır. Bu itibarla iflâs müessesesinin en mühim merhalesinin iflâsın tasfiyesi aşaması olduğu inkâr edilemez. İflâs tasfiyesinin adi tasfiye şeklinde cereyan etmesi halinde bunu yürütecek olan temel/merkezi organ iflâs idaresidir. Bu tezde, alacaklı hâkimiyetinin tasfiyeye yansımasının bir sonucu olarak iflâs masasının yönetimi ve tasfiyesinde mühim görevler yüklenen, alacaklı unsurlarınca gösterilen adaylar içinden icra mahkemesince seçilen özel bir iflâs organı olarak görevlerini icra eden iflâs idaresi incelenmiştir.

Ülkemizde iflâs tasfiyelerine ilişkin tutulmuş sağlıklı istatistikler söz konusu olmamakla birlikte uygulamada bu tasfiyelerin uzun bir zaman sürdüği ve alakalılerin mağdur olduğu müşahede edilmektedir. Tasfiyelerin uzaması, neticeleri itibariyle ekonomik düzeni ve sosyal refahı tehdit edecek boyutlara varmaktadır. Çalışmamızda tasfiyenin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi, daha kısa zaman zarfında sonuca varılması ve mağduriyetlere mahal verilmemesi için çözüm metotları tasfiyeyi yürütmekle görevli organ olan iflâs idaresi nezdinde aranmaya çalışılmıştır. Zira iflâs idaresi görevinin gerektirdiği nitelikler, iflâs idaresinin oluşumu, seçimi, görev ve yetkileri, denetimi ve sorumluluğu kesin hatları ile ortaya konulamamıştır. Bu bağlamda iflâs idaresi ile alakalı düzenlemelerin gözden geçirilmesi uygulamada ortaya çıkabilecek sıkıntıların ortadan kaldırılması yahut minimize edilmesi yönünden elzem olup söz konusu çalışma bu hedef ışığında hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
İflâs Kurallarının Amacı
İflâs İdaresinin Önemi ve Tasfiye İçerisindeki Konumu
İflâs İdaresinin Hukukî Niteliği
İflâs İdaresinin Tasfiyeye Katılan Diğer Organlar İle İlişkisi
İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler
İflâs İdaresinin Seçimi
İflâs İdaresinin Takip ve Davalardaki Durumu
İflâs İdaresinin Görev Alanı ve Denetlenmesi
İflâs İdaresinin Görevinin Sona Ermesi ve Sorumluluğu

İflâs İdaresi PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu