PDF

İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 PDF Oku indir

İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 kitap özetinin yanı sıra, İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 pdf oku, İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 yandex, İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 e-kitap pdf, İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 PDF Drive, İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 PDF indir Oku

Ansiklopedik risâleleriyle tanınan felsefe topluluğu. IV. (X.) yüzyılda Basra’da ortaya çıkmış, dinî, felsefî, siyasî ve ilmî amaçları olan, faaliyetlerini gizli olarak sürdürmüş organize bir topluluğun adıdır. Abbâsî Devleti’nin son zamanlarına rastlayan, dinî, felsefî ve siyasî çekişmelerin yaygın olduğu bir zamanda felsefî ve ilmî çalışmaları, dinî ve ahlâkî gayretleriyle birlik ve birliktelik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkararak İslâm toplumunu fikrî bakımdan yeniden derleyip toparlamayı amacında olan bu topluluğun tam adı İhvânü’sSafâ ve Hullânü’l-Vefâ ve Ehlü’l-Adl ve Ebnâü’l-Hamd’dir (er-Resâǿil, I, 21, 47). Bu isim topluluğa bizzat kendilerince verilmiştir. Topluluğun kurucularının kimler olduğu, ne zaman ve nerede yaşandıkları, faaliyetlerini nerelerde ve hangi tarihlere kadar sürdürdükleri, İslâm toplumunun hangi kesiminden oldukları gibi konular yüzseneler boyu tartışılmış, hem Doğulu hem Batılı araştırmacıları uzun süre meşgul etmiştir. İhvân-ı Safâ’nın risâlelerinde bile topluluk mensuplarının isimlerinin zikredilmemesi, çalışmalarında gizliliği kendilerine ilke edinmeleri, bilimsel problemleri tartışmak üzere belirli zamanlarda düzenledikleri toplantılara (a.g.e., IV, 41, 186-188) kendilerinden olmayanların katılamaması bu topluluğun gizli bir örgüt olduğu görüntüsü vermekte, onların kimlikleri ve bundan dolayı Resâǿilü İħvâni’ś-Śafâǿın yazarı yahut yazarları ile ilgiliki tartışmaların da kaynağını oluşturmaktadır.

İhvân-ı Safâ – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 22 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu