PDF

İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi PDF Oku indir

İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi kitabını araştırdık. Ayrıca İlber Ortaylı tarafından kaleme alınan İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi kitap özetinin yanı sıra, İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi pdf oku, İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi yandex, İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi e-kitap pdf, İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi PDF Drive, İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi PDF indir Oku

İmparatorluk, dinler yönünden en renkli ve kalabalık listeye sahipti. Türkiye, bugünkü sınırları içinde dahi, dünya çapında pek az ülkede rastlanacak dinî bir değişiklik gösterir. Bu, Hıristiyanlık yönünden özellikle böyledir. Ülkemizde var olan bütün kiliseleri (yani cemaatleri) saymaya kalkarsam, iki elin parmakları yetmez. Bu bir mübalağa değil, isteğe göre sayalım: Rum Ortodoks Kilisesi, Ermeni Gregoryen, Ermeni Katolik, Ermeni Protestan, Süryanî Kadim dediğimiz Süryanî Ortodoks, Süryanî Katolik, Kaldanî eski kilisesi ve Kaldanî Katolik, Nasturî Kilisesi (bizde şu sıra aşağı yukarı hiç üyesi kalmadı ve Nasturîlik de bir ara üç patrikliğe ayrılmıştı). Cumhuriyet devrinde yaşanan bir niza bundan dolayı Türk Ortodoks Kilisesi’nin ortaya çıkışı… Gördüğünüz gibi saymakla iki el bitti, kiliseler bitmedi. Bu saydıklarım, üstelik bu topraklarda doğan ve gelişen yahut mühim merkezleri burada olan kiliselerdi. Roma Katolik, Anglikan, Protestan gibi Avrupa kökenli kiliselerin Türkiye’de ufak de olsa bulunan cemaatlerini saymaya kalksak, iki elin parmakları da yetmez. Aynı şey Musevîler için de söz konusudur. Hem bildiğimiz Talmud-Torah geleneğini izleyen Musevîler, hem de Karaim dediğimiz, âyin ve gelenekleri, duaları itibariyle onlardan farklı uygulamaları olan Musevîler mevcuttur (sayıları epey azalmakla birlikte Karaim cemaatinin İstanbul Hasköy’de eski bir kinisaları da –sinagog demezler– mevcuttur). Çok tekrarlanan bir söz de; “Memleketimizin yüzde doksan dokuzu Müslümandır” sözüdür. Mezheb, akîde, ibadet şekilleri itibariyle renklilik ve bölümlenme Müslümanlar için de söz konusudur. Yani, Türkiye aslında sayılamayacak kadar çok dinî cemaatin ülkesidir. Bu dinler buna karşın aynı akîdeye; Hazreti İbrahim’in öğretisine, tek tanrıya, aynı inanç sistemine dayanır. Yani Budizm, Konfüçyanizm vs.

gibi ayrı dinî kültürel çevreler söz konusu değildir. Ama üç büyük dinin sayılamayacak kadar bölümlenmiş parçalarının çoğuna Türkiye’de rastlanır. Bu kadar değişiklik nerede olabilir? Amerika’da olur, ama orası göçmen ülkesidir, burası ise dinlerin otokton [yerli] toprağıdır. Tüm bunlara rağmen, Türkiye’de insanlar dinleri tanımazlar ve merak etmezler. Misal verilecek olursa, İstanbul’da doğar, yaşar, ölürler, ama bir kilisenin içine girip de, burada pazar âyini nasıl yapılıyor, bunların inancı nedir, duaları nedir, bayram günleri nedir, inançları nasıl açıklanır, diye merak etmezler. Hıristiyanlar da Müslümanlığı tanımazlar. Kısa olaraksı, kapalı kompartımanlar halinde yaşayan bir toplumduk ve halen öyle bir toplumuz. Sokaktaki insandan vazgeçtik, okumuş-yazmışların da bu husustaki bilgisizlik ve ilgisizlikleri bürokrasiye de yansımaktadır. Din kültürüne karşı ilgi ve bilgilenme olayı bizim toplumumuzun üyelerine gerçekten uzaktır. Dinle alakalı laik bir tutum, merak ve hoşgörü ciddi balakayla temellenmiş değildir. Dinin sözü buna karşın fazla ediliyor, eksik bilgilere göre tarih yorumlanıyor. Ortodoks Kilisesi ve inancı da bu bilgisizlik havasının dışında kalmış değildir. Ortodoks Kilisesi aslında Türkiye topraklarında, ortaçağda yeşeren, gelişen bir müessesedir ve elan bu dinin mühim merkezlerinden biri ve birincisi İstanbul’dadır. Bunun üzerinde de çok tartışma yapılıyor. Meselâ, biz laikliği ilân ettik, 1924’te de halifeyi attık, Patrikhane’yi niye tutuyoruz diyorlar.

Bunu diyenler, yalnızca belli bir görüş sahibi olanlar da değil; onların tam tersi politik görüş ve dünya görüşü sahibi olanlar da aynı şeyi söyleyebiliyor. Bilmiyorlar ki, hilâfetle patriklik aynı şey değildir. Hilâfet bir müessesedir ve bu müessesenin her şeyden evvel siyasî erk sahibi olması gerekir. Yani, Müslümanların halifesi olan kimsenin imam olması, Müslüman cemaatinin, darü’l-İslâm’ın yöneticisi olması gerekir. Böyle bir vasfı yoksa halifenin, zaten onun artık halifeliği de söz konusu değildir. Dolayısıyla, 1922 ile 1924 içindeki hilâfet bu anlamda temelsiz bir müessesedir. Tarihte halifenin yönetici olmadığı, kukla gibi bir başka yöneticinin yanında durduğu durumlar mevcuttur. Nitekim, Moğollar zamanında, Selçuklular zamanında Bağdat Halifesi bu durumdaydı. Memlûk zamanında Mısır’da Abbasî halifesinin durumu buydu. Ama hiç değilse unvan olarak ona bir yöneticilik vasfı veriliyordu. Bizde hilâfet de bunun gibi bir şey olmuş kısa bir süre. Meclis ve cumhuriyet rejiminin yanında güçsüz bir kurum olarak yaşamış. Ama hilâfet aslında, yöneticilik olmadığı anda sonlanmıştır. Uhrevî, ruhanî bir makam gibi devamı söz konusu değildir. Halbuki patriklik için durum böyle değildir.

Patrik dünyevî makamdan ayrılarak her zaman var olabilir ve öyle de olmuştur. Bir diğer yanlış da, Patrikhane’yi dünya çapındaki bütün Ortodoksların Roma’sı gibi, Papalık gibi düşünmektir. Bu hata çok yapılıyor. Hatta rahmetli Avcıoğlu [1] bile bir makalesinde, Fener’deki Patrikhane için “yüz yirmi milyon Ortodoksun başı” diyor ki, hele makaleyi yazdığı tarihte hiç geçerli bir rakam değildi. Herhalde Rusya, Bulgaristan, Yunanistan vs. hesaplanarak, yüz yirmi milyon nüfus ortaya konuluyor ve Fener de onun başı sayılıyor. Halbuki, Ortodoksluk için böyle bir vahdet, böyle bir büyük kitle olma durumu hiçbir zaman söz konusu değildir. Biraz sonra konuya girdiğimizde göreceğiz ki, Katoliklikle Ortodoksluk içinde büyük fark mevcuttur. Hem kilisenin birliği yönünden (yani vahdet) hem dayandıkları kültür ortamı yönünden hem itikad yönünden çok değişikdır. Biri birisine eşitleştirilemez ve Patrik’in durumu ile Papa’nın durumu içinde, gerek iki kilisenin ruhanî hiyerarşisi, dünyevî kuvvetlerle ilişkisi ve gerekse iç idarelerinde dünyevî kurumların temsili yönünden çok büyük ayrılıklar mevcuttur.

İlber Ortaylı – Osmanlı’da Milletler Ve Diplomasi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu