PDF

İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı PDF Oku indir

İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı kitabını araştırdık. Ayrıca İlhan Arsel tarafından kaleme alınan İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı kitap özetinin yanı sıra, İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı pdf oku, İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı yandex, İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı e-kitap pdf, İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı PDF Drive, İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı PDF indir Oku

İnsanlarımızın büyük çoğunluğu, İslâm dini’nin en son, en müthiş bir din olduğuna körü körüne inanmışlardır. Ağızlarından: “Elhamduli’llâh Müslümanım” şeklinde, kişilik ispatlaması eksik olmaz; hemen her vesileyle bu kelimeleri tekrarlamak, ve her işe Allah’ın adıyla başlamak onlara rahatlık verir. Bu rahatlığı mutluluğa dönüştürmek maksadıyla, yine her vesileyle, Muhammed’in adını ilâhiliğe bürüyüp, yüceltici sözcüklerle “Sallallahü teâlâ” (Allah onun şanını yüceltsin) veya “Sevgili Peygamberimiz” diyerek mırıldanmaktan geri kalmazlar. Koyu bir dinsellik bilincine saplı olarak bugün hâlâ 7. yüzyıl zihniyetiyle yaşayıp gitmektedirler. İslâm’ın “hoşgörü” ve “barış” dini olduğunu söylerler ama, İslâm’dan başka din ve inanca yönelik olanları “kâfir” ve “cehennemlik” saymaktan, veya İslâm Şeriâtı’nı eleştiri konusu yapanları dinsizlik’le, suçlamaktan geri kalmazlar. Akılcı eğitimden geçmedikleri için, onları bu kör inanışlardan ve davranışlardan kurtarma olasılığı pek yoktur. Akılcı eğitimden geçmiş olup da kendilerini “aydın” bilen sınıflara gelince, onların çoğunluğu da, İslâm Şeriât’ının akla ve vicdana ters verileri içeren özünden habersizdirler. Misal verilecek olursa kendilerine: “İslâm’dan başka dinlere yönelenler sapıktırlar.” veya “Müşrikleri nerede görürseniz öldürün.” , veya “İslâm’dan çıkanları öldürün”, veya “Ey (Müslümanlar)! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin… İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır…” veya “(Yahudiler’den, Hıristiyanlar’dan) (İslâmi din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye (kafa parası) verene kadar savaşın”, veya “Yeryüzü İslâm olana kadar savaşın onlarla.”, veya “Kölelik Tanrısal bir kuruluştur.”, veya “Kadınlar aklen ve dînen dûn (eksik) yaratıklardır.”, veya “Namaz kılanın önünden eşek, köpek, kadın geçerse namaz bozulmuş olur.”, veya “Ölü insan ile, veya hayvanla cinsî münasebette bulunan oruçlu birinin kaza orucu tutması gerekir.

”, veya “Tanrı, Müslüman kullarına cennette memeleri yeni sertleşmiş güzel kızlar verecektir.” , veya “(Ey Müslümanlar)… Küçük gözlü, kırmızı yüzlü, yayvan süratli Türklere karşı zaferler kazanılmadıkça hüküm günü gelmiş olmayacaktır.”, şeklinde veya benzer nice buyruk gösterilmiş olsa şaşıracaklardır; bunların hoşgörü anlayışıyla, veya insan şahsiyetinin haysiyetiyle, veya insanlar arası sevgi ilkesiyle bağdaşmaz şeyler olduğunu söyleyeceklerdir. Ama bunu yapmakla, hem Müslümanlık sınavından başarısız çıkacaklarını, ve hem de İslâm’ı inkâr etmek gibi tehlikeli bir işe girişmiş olacaklarını düşünemeyeceklerdir. Oysa bütün bu buyruklar, Muhammed’in Kur’ân ve Kur’ân olmayarak ortaya vurduğu İslâmî verilerden başka bir şey değildir. Daha başka bir deyimle, bu bireyler ciddî bir Müslümanlık sınavına çekilmiş olsalar, ne Müslümanlıklarından, ve ne de Tanrı’ya ve Muhammed’e bağlılıklarından eser kalmayacaktır. Elinizdeki bu ufak kitap (ki Müslüman birinin günlük yaşamını düzenleyen şeriât verilerinden yalnızca bir demet’tir) bunun böyle olduğunu ispatmak maksadıyla hazırlandı. Eklemek isterim ki bu veriler, başta Diyânet İşleri Başkanlığı yayınları olmak üzere temel İslâm kaynaklardan alınmıştır. Hurafe’ler, Bâtıl İnançlar, Masal’lar ve Aklı Dışlayan Sorunlar Konusunda Bir Kaç Soru İslâm Şeriât’i, insan aklını hurafelere, bâtıl inançlara, ve aklı dışlayan ne varsa her şeye inandırmağa yararlı buyruklarla doludur. Çeşitli yayınlarımla (özellikle “Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları: Din Adamları” adli kitabımla) bunlardan birçoğunu sergilemiş bulunmaktayım. Kısa olarak anımsatmak maksadıyla şu girişi yapabilirim: Muhammed’in getirdiği buyruklara göre, Müslüman kişi, sabahleyin, horozların öttüğünü işitir işitmez, derhal Tanrı’nın “fazl-u kerem”inden (cömertliğinden ve lütfun’dan) isteyerek yataktan kalkacaktır, çünkü horozlar melek gördükleri için ötmüşlerdir ve onu namaza çağırmaktadırlar. Lakin şunu da bilecektir ki, eğer bu arada eşeklerin anırmasını işitecek olursa, derhal Tanrı’ya sığınmak ve Muhammed’e salâvat getirmek gerekir, çünkü eşek, şeytan gördüğü için anırmıştır ve üstelik Kur’ân’da eşek sesinin “seslerin en çirkini” öldüğü anlatılmıştır (Lokman, 19). Yine bunun gibi, Müslüman kişi yataktan kalkarken, sağ ayağıyla kalkmalı ve her işini sağ’a göre yapmalıdır; çünkü kendisine sağ’ın sola nazaran “fazlı” (üstünlüğü) olduğu anlatılmıştır. Yataktan çıktıktan sonra yapacağı ilk iş, burnundaki nesneyi çıkarmaktır; çünkü Muhammed’in söylemesine göre şeytan, uyuyanın genzinde gezmektedir; bundan dolayı burnundaki nesneyi nefesiyle çıkarmalıdır. Lakin bu işi, tek sayı esasına göre, daha doğrusu üç def’ada olmak üzere yapmalıdır, çünkü kendisine din diye belletilen o’dur ki Müslüman kişi’nin bütün işleri “Allah” ile “alâkalı” (alakalı) olmalıdır, “Allah” ise tek’tir.

Allah’la alâkalı olduğu için tek, çift’ten daha iyidir. Bundan dolayıdır ki yapacağı işleri 3, 5, 7 vs… gibi, tek sayılara göre ayarlamalıdır: şu içerken bardağı sağ el ile tutup üç yudumda içmeli, hela’da abdestini yaptıktan sonra altını üç taş ile temizlemelidir. Nitekim Muhammed hep böyle yapmış ve Müslümanlara kendinden örnekler bırakmıştır.

İlhan Arsel – Müslümanlık Sınavı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu