Felsefe Kitapları

İslam Felsefesi PDF indir

İslam Felsefesi PDF indir, e-kitap sitemizde İslam Felsefesi kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Hilmi Ziya Ülken tarafından kaleme alınan İslam Felsefesi kitabı 390 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. İslam Felsefesi kitabını 9786055063603 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. İslam Felsefesi kitap özeti, İslam Felsefesi pdf oku, İslam Felsefesi yandex, Hilmi Ziya Ülken e-kitap pdf, İslam Felsefesi PDF Drive, İslam Felsefesi Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

İslam Felsefesi PDF Oku

İslam Felsefesi Kısa Özet

İslam felsefesinin özgün tarafına nüfuz etmek ne zaman olabilecekdür? İslam felsefesini yalnızca Meşşaîlik olarak adlandırılan okul ile, yani El-Kindî, Fârâbî, İbn Sina, İbn Rüşd gibi filozoflar ve onların felsefi mülâhazaları etrafında dönen tartışma ve yorumlar ile sınırlı tutmak doğru mudur?

H. Ziya Ülken, *İslam felsefesinin kaynakları ve etkileri ile birlikte Batı düşüncesinin bir halkası gibi ele almak ve ‘filo­zoflar’ diye sınırlanmış kadroyu olabilecek olduğu kadar aşmak*tan bahsederken, alanında artık bir klasik olan bu ufuk açıcı kitabında esas olarak çok daha kapsamlı bir çerçeve çiziyor ve düşünce tarihimizin imkânlarına ve keşfedilmeyi bekleyen gerçek potansiyeline işaret ediyordu.

İslâm felsefesinin kaynağında özellikle Harran’da Yakubî ve Nesturî manastırlarında Süryaniceden Arapçaya çevri­len Yunan klasiklerinin ve bundan dolayı Yunan felsefesinin etkisi çok büyüktü. Gene eski Hint ve İran düşüncelerinin de rolü vardı. Bu felsefe *Akdeniz geleneğinin bir halkası* olarak değerlendirilirse en büyük etkiyi Ortaçağ Batı felse­fesi üzerinde yapmıştır.

Peki, eksiksiz bir İslam felsefesi tarihi yazmak için yalnızca Yunan felsefesi ile Avrupa felsefesi içindeki bu köprü görevi üzerinde mi durulacaktır? Yoksa Ülken’in vurgu­ladığı gibi kelam, fıkıh ve tasavvuf alanlarında çok mühim eserler vermiş İslâm düşünürlerinin çalışmalarında felsefi olan kısımlarının modern metotlarla ve farklı açılardan ele alınıp, özellikle filolojik incelemelerin yapılmasıyla mı fakat gerçek bir İslâm felsefesi ve düşüncesi tarihine ulaşı­lacaktır?

İmam Azam, İbn Arabi, Sadreddin Konevî, Molla Câmî, İmam Rabbani, Molla Sadra, İbn Seb’in, Cürcânî, Fahreddin Razi, Taftazani, Siraceddin Urmevi, Molla Fenari, Kemalpaşazade vb. gibi İslâm düşünürlerinin eserlerinin in­celenmesi, monografilerinin ve kitaplarının yayımlanmasıyla İslam felsefesinin özgün tarafına nüfuz etmenin müm­kün bulunacağının ısrarla üzerinde duran H. Ziya Ülken’in de­yişiyle halen bir eşikte yer alıyoruz.

İslam Felsefesi PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu