PDF

Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) PDF Oku indir

Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) kitabını araştırdık. Ayrıca Ivan Illich tarafından kaleme alınan Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) kitap özetinin yanı sıra, Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) pdf oku, Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) yandex, Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) e-kitap pdf, Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) PDF Drive, Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) PDF indir Oku

Kamu eğitimiyle ilgilenmemi sağlayan Everett Reimer oldu. Pek çok kişiyi etkileyip gün geçtikçe yaygınlaşan zorunlu eğitimin ne anlama geldiğini, onunla, 1958’de Puerto Rico’da karşılaşıncaya değin sorgulama gereği duymamıştım. Sayın Reimer ve ben, birden fazla kimsenin öğrenim hakkının okula devam zorunluluğuyla sınırlandığını ayrımsadık. Bu kitabın içeriği CİDOC’da [1] ortaya konulan ve 70’li senelerda tartışıp üzerinde anlaşmaya vardığımız taslağın sonuçlarından biridir. Kitaptaki son kısım, Erich Fromm’la, Bachofen’in Mutterrecht adlı yapıtına ilişkin bir konuşmamız etrafında gelişen düşüncelerimdir. Reimer’la 1967 senesinden başlayarak, Meksika Cuernavaca’da Kültürlerarası Dokümantasyon Merkezinde düzenli aralıklarla buluştuk. Merkezin yöneticisi Valentine Borremans da çalışmalarımıza katılıyor ve Latin Amerika ve Afrika’nın gerçeklerine ilişkin fikirlerimi üsteleyerek, yeniden düşünmemi istiyordu. Bu kitap, bir yanıyla da, Bayan Borremans’ın salt toplumsal kurumların değil, hayat felsefesinin de «okuldan arındırılması» gerektiğine ilişkin düşüncesini gösteriyor. Uluslararası eğitim okulsuzlaştırma aracılığıyla başarılamaz; eğitim meselesine günümüz okul tipine uygun, almaşık yapılı kurumlarla girişilirse, başarı kazanır. Evrensel eğitim için vaat edilen sonuçlara ne öğretmenlerin öğrencilere getirecekleri yeni yaklaşım, ne okul sınıflarının hızla yaygınlaşması ne de eğitbilimsel sorumluluğu öğrencilerin bütün yaşam alanlarını kapsayacak biçimde genişletme girişimleriyle ulaşılabilir. Eğitimde yeni olanaklar için harcanan çaba, kurumsal olana zıtlığı temel alan araştırmalara yönelmek zorundadır; böyle bir kimliği olmayan yapılar, yaşamın her anında öğrenme, bölüşme ve diğerine sağır kalmama gibi, birinin şansına yardım eden yapılardır. Eğitim incelemelerinı bu doğrultuda ilerleten ve hazırdaki hizmet sektörlerine seçenek arayanların gereksindikleri kavram ve açılımlara yardımcı olmayı bekliyoruz. 1970 yılı ilkbaharı ve yazı boyunca, çarşamba günleri bu kitabın kimi bölümlerini Cuernavaca’daki CIDOC programlarının katılımcılarıyla paylaştım. Katılımcılar kimi önerilerle birlikte, eleştirilerini de ilettiler. Joseph Fitzpatrick, John Holt, Angel Quintero, Layman Ailen, Fred Goodman, Gerhard Ladner, Didier Piveteau, Joel Spring, Augusto Salazar Bondy ve Dennis Sullivan ile birlikte, özellikle Paulo Freire, Peter Berger ve Jose Maria Bulnes’in fikirleri de bu kitapta yer alıyor.

Eleştirilerini ifade edenler içinde Paul Goddman’ın düşüncelerimi değiştirmemde köktenci etkileri var. 1., 3., 6. bölümlerde ise, Robert Silvers’in kıymetli katkıları oldu. Reimer ile ben ortak incelemelerimızın sonucunu ayrı ayrı yayınlama kararı aldık. Reimer bolca dokümanlar beslediği eserini 1971 senesinde Doubleday-Company ve Penguin Eğitim dizisinde School is Dead (Okul Öldü) başlığıyla paylaştı. Reimer ile görüşmelerim sırasında tanıştığım ve Reimer’in sekreteri olan Dennis Sullivan, ABD’deki kamu okullarına ilişkin tartışmalar ile ilgiliki görüşlerinin olduğu bir kitabı yayıma hazırlıyor. Söz konusu çalışmanın Cuernvaca’da kurulu CİDOC’daki «Almaşık Eğitim» başlıklı seminerlere «eleştirel bir yaklaşımın katkısını getirmesini bekliyorum. Toplumun okuldan arındırılması önsavına içtenlikle inanıp desteklerken, beliriveren kimi çetrefil poblemleri tartışmak, geliştirilmeyi hak eden kurumları ayırmamıza yardımcı olabilecek ölçütleri araştırmak ve egemenliği hizmet sektöründe olan bir ekonomiye zıt olan «Boş Zaman Çağı»nın ilerlemesini ivmelendirecek bu kişisel ereklerimi ışığa çıkarmak istiyorum, çünkü bunlar okullulaştırılmanın süregittiği toplumsal katmanlarda öğrenme eylemine yardım eder.

Ivan Illich – Okulsuz Toplum (Oda) PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu