PDF

Ivan Illich – Okulsuz Toplum PDF Oku indir

Ivan Illich – Okulsuz Toplum PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ivan Illich – Okulsuz Toplum kitabını araştırdık. Ayrıca Ivan Illich tarafından kaleme alınan Ivan Illich – Okulsuz Toplum kitap özetinin yanı sıra, Ivan Illich – Okulsuz Toplum pdf oku, Ivan Illich – Okulsuz Toplum yandex, Ivan Illich – Okulsuz Toplum e-kitap pdf, Ivan Illich – Okulsuz Toplum PDF Drive, Ivan Illich – Okulsuz Toplum Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ivan Illich – Okulsuz Toplum PDF indir Oku

Kamu eğitim hayatına ilgi duymamı Everett Reimer’a borçluyum. 1958 senesinde Puerto Rico’da onunla karşılaşıncaya kadar bütün insanları etkisi altına alan ve giderek genişlemekte olan zorunlu eğitimin değerini sorgulamamıştım. Sayın Reimer’la birlikte, bireylerin çoğunun öğrenme hakkının okula devam mecburiyetiyle kısıtlandığını fark ettik. CIDOC’da ortaya konulan ve bu kitapta toplanan çalışmalar ona sunduğum ve 1970’li senelerda birlikte kavga ettiğimız anlaşma taslağının bir sonucunu oluşturmaktadır. Kitabın son bölümü Bachofen’in Mutterrecht isimli eseri üzerine Erich Fromm’la yaptığım bir konuşmaveyayanan kendi düşüncelerimin bir ürünüdür. 1967 senesinden beri Meksika’daki Cuernavaca’da Kültürlerarası Dokümantasyon Merkezi’nde Reimer’la düzenli aralıklarla bir araya geliyorduk. Merkezin yöneticisi Valentine Borremans da bizim bu toplantılarımıza iştirak ediyor ve farklı zamanlarda Latin Amerika ve Afrika gerçekleri karşısında düşüncelerimi gözden geçirmemi ısrarla tavsiye ediyordu. Elinizdeki kitap, bunun yanı sıra, Bayan Borremans’ın yalnızca toplum kurumlarının değil, yaşam felsefesinin de ‘okulsuzlaştırılması’ gerektiği yolundaki inancını yansıtmaktadır. Okullaştırma yoluyla ülkeler arası eğitim uygulanamaz. Eğitim işine günümüz okulları tipinde inşa edilmiş farklı kurumlar aracılığıyla teşebbüs edilmiş olsa, bu durum uygulanabilir bir hale gelecektir. Ne öğretmenlerin öğrencilerine karşı sergiledikleri yeni tavırlar, ne eğitimsel birimlerin (sınıfların) hızla yayılması, ne de pedagojik sorumluluğu öğrencilerin tüm hayatlarını içine alacak derecede genişletme teşebbüsleri evrensel eğitim için vadedilen sonuçlara ulaşabilecektir. Yeni eğitim olanakları için yapılan çalışmalar, kurumsal zıtlık ilkesi ışığındaki araştırmalara dönüştürülmek zorundadır. Lakin, kurumsal olmayan yapılar her insanın yaşamının her anında öğrenme, paylaşma ve umursama şansını artıracak olan eğitim ağlarıdır. Eğitim ile ilgili bu yönde araştırmalar yürüten ve diğer kurulu hizmet sektörlerine farklıler arayan bireylerce ihtiyaç duyulan kavramların oluşum ve açılımına yardımda bulunacağımızı ümit ediyoruz. 1970 senesinin ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca her çarşamba bu kitabın çeşitli bölümlerini Cuernavaca’daki CIDOC programlarına katılanlarla paylaştım.

İştirak edenler birtakım öneriler yanında eleştirilerini de ortaya koydular. Joseph Fitzpatrick, John Holt, Angel Quintero, Layman Allen, Fred Goodman, Gerhard Ladner, Didier Piveteau, Joel Spring, Augusto Salazar Bondy ve Dennis Sullivan’ın yanı sıra özellikle Paulo Freire, Peter Berger ve Jose Maria Bulnes’in görüşlerine de bu kitapta yer verilmektedir. Eleştiride bulunanlar içinde özellikle Paul Goodman düşüncemin değişmesinde radikal bir tavırla etkili oldu. 1., 3. ve 6. Bölümlerde Robert Silvers’ın mühim katkılarını gördüm. Reimer ve ben ortak gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın sonuçlarını ayrı ayrı yayınlamayı kararlaştırdık. Reimer kapsamlı ve dokümanlarla zenginleştirdiği eserini 1971 senesinde Doubleday & Company ve Penguin Eğitim serisinde School is Dead- Okul Öldü- başlığıyla paylaştı. Reimer ile yaptığım görüşmeler sırasında tanıdığım ve onun sekreterlik hizmetini yerine getiren Dennis Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kamu okulları ile ilgili yapılan gündemdeki tartışmalarla alakalı düşüncelerinin olduğu bir kitabı yayıma hazırlamaktadır. Bu çalışmaların Cuernavaca’da bulunan CIDOC’daki ‘Alternatif Eğitim’ başlıklı seminerler dizisine [eleştirel bir yaklaşım olması yönünden katkı] sunacağını ümit ediyorum. Toplumun okulsuzlaştırılması hipotezine yürekten inanır ve desteklerken, yaşanan bazı karmaşık ve bilinmesi zor konuları tartışmak, gelişmeyi hak eden kurumlan ayırt etmemize yardımcı olabilecek kriterleri araştırmak ve hizmet sektörünün hakimiyetindeki bir ekonomiyle tezat teşkil eden ‘Boş Zaman Çağı’nın gelişimini hızlandıracak bu kişisel amaçları aydınlığa kavuşturmak niyetindeyim. Çünkü bunlar okullaştırılma sürecinin meydana geldiği toplumsal çevrelerde öğrenmeyi desteklemektedir.

Ivan Illich – Okulsuz Toplum PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu