PDF

Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu PDF Oku indir

Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu kitabını araştırdık. Ayrıca Jean Baudrillard tarafından kaleme alınan Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu kitap özetinin yanı sıra, Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu pdf oku, Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu yandex, Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu e-kitap pdf, Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu PDF Drive, Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu PDF indir Oku

Türkçe’ye kazandırılan ilk Baudrillard metni olan “Sessiz Yığınların Gölgesinde veya Toplumsalın Sonu”nu seçmemin nedeni: Yola sosyolojiden çıkmış olmakla birlikte göstergebilimden mikrobiyolojiye, sibernetikten mikro-fiziğe, psikanalizden antropoloji, etnoloji, politika veya tarihe aynı rahatlıkla sıçrayıp, geri gelebilen, ileri gidebilen ve bütün insanbilimlerini (hattâ fen bilimleri) birbirleriyle çakıştırıp, tokuşturarak sonuçta ortaya “simülasyon kuramı” gibi bir kuramla çıkmış olan bir düşünürün en rahat ve kolay biçimde algılanıp, kavranılarak sevilmesini ve düşünceleriyle ilgilenilmesini sağlayabilmekti. Sanırım “Sessiz Yığınlar…” bu amacın gerçekleşmesine az da olsa bir katkıda bulunmuştur. Bugün Türkiye’de alçak sesle olsa da, (şuan için) belli çevrelerin içine sıkışıp kalmış gözükse de Baudrillard adı ağır ağır anılmaya başlanmıştır. Bir düzineden fazla Baudrillard metninin Türkçe’ye kazandırılmış olması, “simülasyon kuramı”nın bilinmesinı büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Baudrillard’ın bu kuramla alakalı temel metinlerinin büyük çoğunluğu Türkçe’ye aktarılmıştır. Kişisel görüşüm, Baudrillard’ın “simülasyon kuramının” tarihsel bir sürecin ürünü olduğu yönündedir. Yine kanımca Baudrillard’in, içinde yaşamakta olduğu toplumu ve çağı bilinçli bir biçimde çözümleyip eleştirmekle birlikte, Modern toplumların içinde yaşamakta oldukları bu “simülasyon evreni”nin tarihsel anlamda neye tekabül ettiğini somut olarak ortaya koymamaktadır (çünkü bir bakıma Tarih kavramını reddetmektedir). Bu da bizim işimizi güçleştirmektedir. “Sessiz Yığınlar…” başlıklı bu metin “simülasyon kuramı” nın yerli yerine oturmaya başladığı ve Baudrillard’ın daha ileride yayınlayacağı: Misal verilecek olursa Simülakrlar ve Simülasyon’la, Çaresiz Stratejiler gibi, bu kurama ait çok mühim iki metinde yeniden işleyeceği kimi konu ve temaları işlemiş olduğu bir metindir. Söz gelişi kitle iletişim araçları ve reklamın, toplumsalın bulunmadığı, yalnızca kitlelerin var olduğu bir evrende anlamsız veya söylenen anlamda etkili değil etkisiz, hoş ve boş, eğlence yanı ağırlıklı (yoksa güdümleyici olan yanı değil) bir işleve sahip olduklarını söylemektedir. Bir başka deyişle Baudrillard’ın vazgeçemediği temaların başında kitle iletişim araçları gelmektedir. Lakin onun amacı her zaman (Tüketim Toplumu veya Göstergenin Bir Ekonomi Politiği için Eleştiri adlı metinlerinde de) yapmaya çalıştığı gibi -bu hemen bütün konular için geçerli bir düşüncedir- bu alanda da ileri sürülen düşüncelerin tersinin de bir doğruluk veya geçerliğe sahip olabileceğini gösterebilmektir. Çünkü Baudrillard McLuhan veya Enzersberger gibi özne yanlısı bir bakış yönünden çok nesne yani seyirci, halk, seyirci denilebilecek bir bakış açısını benimsemektedir. Nesne yanlısı bir bakış açısını benimsemesinin temel nedeniyse artık şimdilerde Batılı öznelerin veya aydınların, politikacıların, sanatçıların vb. büyük ölçüde -yaratıcı düşünce ve doğal olarak eleştirel düşünce yönünden- tükenmiş olduklarını düşünmesidir (bakınız Simülakrlar ve Simülasyon’ da üniversitedeki aydınlarla alakalı “Sarmallaşmış Bir Ceset” veya “Bitmeyen Ölüm” bölümü).

Yine bu metinde ele aldığı “Ne Özne, Ne Nesne” veya “Kitle ve Terörizm” gibi bölümler ardından hem Çaresiz Stratejiler hem de Simülakrlar ve Simülasyon’da işlenecek “Rehine”, “Müstehcen”, “İronik Stratejiler”, “Gerçeğin Yerini Alan Simülakrlar” vb. yazılarda tekrar tekrar ele alınarak yeni eklemelerle çözümlenecek ve eleştirilecektir. Simülasyon evreni: Diyalektiğin bittiği ve aşırı uçlar içinde gidilip gelinmeye mahkûm olunan bir evrendir. Bana kalırsa Baudrillard işte bu evrenin diyalektik olarak nitelendirilebilecek bir açıklamasını bir anlamda farkında olmadan gerçekleştirmiştir. Daha doğrusu biz “simülasyon evreni”ni tarihsel açıdan belli bir yere oturttuğumuzda Baudrillard’ın “simülasyon kuramı”nın belli bir tarihî dönemin diyalektik çözümlemesine eşkıymetli bir çözümleme olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Batı ile dünyanın geri kalan bölgelerinin değişik bir tarihsel süreci yaşamakta oldukları gerçeğini kavramadan ne “simülasyon kuramı” ne de Baudrillard’ın diğer metinlerini kavrayabilmenin olabilecek olamayacağını düşünüyoruz. Baudrillard’ın metinlerini en iyi tanıyan ve çözümleyen isimlerden birisi olan Mike Gane için ünlü Fransız düşünür her şeyden önce radikal bir kültür eleştirmenidir. Düşünceleri özellikle -bunun altını birden fazla kez çizmiştir- Modern batılı toplumları kapsamaktadır. Bir başka deyişle çözümlemeleri evrenseli hedeflememektedir. Kendine rağmen evrensele ulaştığı birden fazla nokta olmasındaysa bir enteresanlık olamaz. Bu metindeki özellikle iletişim, iktidar, toplum, kültür çözümlemelerinin Türkiye toplumu gibi bir toplum için de birebir geçerli bulunacağını düşünmek okuyucuyu içinden çıkılmaz yanılgılara sürükleyebilir. Misal verilecek olursa burada Baudrillard’ın anlatmaya çalıştığı nesne, karnı tok sırtı pek, kolektif amaçlarını ve inançlarını yitirmiş insanlardan bir araya gelen bir kitledir. Bu metnin sunduğu bakış açısı ve veriler Türkiye toplumunu anlamak ve çözümlemek isteyenler için bir esin kaynağı görevini görebilir (ki bence bu hususta Baudrillard’ ın düşünceleri olağanüstü bir zenginliğe sahiptir).

Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde – Toplumsalın Sonu PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu