PDF

Jean Bonamour – Rus Edebiyatı PDF Oku indir

Jean Bonamour – Rus Edebiyatı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Jean Bonamour – Rus Edebiyatı kitabını araştırdık. Ayrıca Jean Bonamour tarafından kaleme alınan Jean Bonamour – Rus Edebiyatı kitap özetinin yanı sıra, Jean Bonamour – Rus Edebiyatı pdf oku, Jean Bonamour – Rus Edebiyatı yandex, Jean Bonamour – Rus Edebiyatı e-kitap pdf, Jean Bonamour – Rus Edebiyatı PDF Drive, Jean Bonamour – Rus Edebiyatı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Jean Bonamour – Rus Edebiyatı PDF indir Oku

Büyük Petro öncesi (1700-1725) zamanda Rusya’ da çok zengin bir sözlü edebiyat olmuştur. Kahramanları ve anlatı şemaları sürekli olarak yinelenen bir çok masal Avrupa, Asya kaynaklarından ve de ulusal kaynaklardan beslenmiştir. Bu masallardaki müthiş maceralarda popüler kahramanlar ve mitoloji kahramanları, insanlar, bildik veya fantastik hayvanlar birbirine karışır. Büyük ölçüde folklordan da yararlanılmıştır bu masallarda: sözgelimi büyücü Baba-Y aga, ormanlardaki ve evlerdeki cinler, periler. Son derece popüler olan (özellikle çocuk edebiyatı aracılığıyla) masallar çeşitli derlemelerde bir araya getirilmiştir ve bunların en mühimsi xıx. yüzyılda klasikleşmiş olan Afanasyev’in derlemesidir. Bu masallar XX. yüzyılda yenilikçi edebiyat incelemelerine konu olmuştur (yapısalcı Propp’la birlikte). 7 Bilinalar (birkaç yüz dizeden bir araya gelen epik anlatılar) yiğitlerin ve halk kahramanlarının maceralarını yüceltir. Bunlar XX. yüzyıla kadar halk §airleri tarafından okunurdu. Yiğitler ck.stan kahramanlarıdır: sözgelimi dev Sviatogor veya köylü Mikula; bir efsane kral olan Güzel Güneş Vladimir’in hizmetinde Hıristiyan inancım savunurlar. Bunlardan biri köylü, otuz üç ya§ında, mucizevi bir biçimde felçten kurtulan Muromlu İlya, ardından başarılı yaşamını sürdürür: kendisinden genelde Rus halkının sembolü, zayıf ama kabiliyetli biri gibi söz edilir. Tüccar Novgorod bilinalar çevriminde yiğit Sadko denizaşırı ülkelere zengin olmaya gider.

Köylülerin yaşamının hadiselerinda ilahiler eksik olmaz. Düğünler, cenazeler, şenlikler gerçek tiyatrolardır: genelde pagan geleneklerden (ve kilisenin gadrine uğrayanların) etkilenmiş pantomimler ve ilahiler. Çok sayıda lirik şarkı, güfte içindeki melodilerde daha fazla hissedilen nostaljik hüzünleriyle dikkat çekerler. Bu türlere tarihsel konulu şarkıları (özellikle xvı. yüzyıldan başlayarak), dinsel şiirleri (gezgin hacıların okudukları), genelde köy düğünlerini ve varlıklı bireylerin konaklarını şenlendiren ve din adamları tarafından rahatsız edilen “skomorohi”ler tarafından yan doğaçlama olarak icra edilen satirik şiirleri eklemek gerekir. Çok zengin, şekilsel (sentaks yapısı, asonanslar) ve içerik (mizah ve alayla karışık “bilgelik”) yönünden çok enteresan bir özdeyiş ve atasözü hazinesi köylü yaşamını ve geleneklerini yansıtır. Bilge yazar Dal XIX. yüzyılda sürekli olarak yeniden basılan bir derleme içinde binlercesini bir araya getirmiştir bunların. XVIII. yüzyıldan başlayarak ve xıx. yüzyılın ilk yansında yazıya geçirilen bu edebiyat mo8 dem çağın yazarlarını, sanatçılarını ve müzisyenlerini esinlemiştir. Ama tamamen popüler olduğu o zamanda bile özerk bir yaşamı vardı bu türün, yeni temalarla zenginleşiyordu ve XX. yüzyıl başına kadar yaşamıştır. Köylü toplum yapısı ve okuma yazma bilmeme durumunun yaygınlaşmasına yardımcı olduğu bu zengin sözlü edebiyatın sürekli olarakliği, sözsellikle ilişkisi öteki Avrupa kültürlerine göre çok kısıtlı olan Rus kültürünü etkilemiştir. Masalların yaygınlaşması (bir Epinal resminde yaşlı süt annesinden kendinden geçmiş bir halde masallar dinleyen Puşkin görülür), Ortodoks litürjisinin (dindar halkın çok iyi bildiği) zenginliği, her zamanda iktidarın dinsel veya siyasal baskılarıyla engellenen veya tehdit altında olan yazının dışındaki canlı hafızayı güçlendirmiştir.

Yaşlı müminlerin gelenekleri ve popülist propaganda edebiyatı veya Sovyet zamanında Gulag şiirinin canlılığı, ses kayıt cihazlarının önem kazanması ve “anekdotlar”ın (kısa devrimci öyküler) müthiş başarısı örnek gösterilebilir bu hususta. Ahmatova ve Mandelştam’ın en mühim şiirleri yakınlarının hafızası aracılığıyla kurtarılabilmiştir. Dolayısıyla, incelemeleri, Griboyedov’dan Gogol’a, Leskov’dan Zoşçenko ve Platonov’a kadar sözlü gelenekle özel ilişkiler içinde olan yazar rakamının fazla olması enteresan değildir.

Jean Bonamour – Rus Edebiyatı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu