PDF

Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks PDF Oku indir

Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks kitabını araştırdık. Ayrıca Jolan Chang tarafından kaleme alınan Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks kitap özetinin yanı sıra, Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks pdf oku, Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks yandex, Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks e-kitap pdf, Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks PDF Drive, Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks PDF indir Oku

Geleneksel Çin seksbilimini inceleme girişiminde bulunan Batılı bilginlerin sayısı pek azdır. Oysa bu konu her yetişkin insanın en fazla ilgisini çekecek konulardan biridir. Coşkusallıkla akılcılığı bir araya getirmekteki eşsiz dehasıyla Çin kültürünün seksbilim hususunda söyleyeceği çok mühim şeyler mevcuttur. Çok kıymetli Henri Maspero bir yana bırakılırsa, bu az sayıdaki bilginlerin en büyüklerinden biri (bu kitapta sürekli olarak sözü edilen) Robert van Gulik’tir. Van Gulik’le ilk kez 1942 senesinde savaş sırasında tanışmıştım. Hollanda İşgüderi (maslahatgüzar) olarak Chunking’e gidiyordu. Ben de İngiliz Elçiliği Bilim Danışmanı görevimi üstlenmeye gidiyordum. Bir süre sonra Bayan Shui Ssu-Fang’la evlendiği zaman eğer belleğim beni yanıltmıyorsa, bizim Bilimsel İş birliği salonunda yapılan düğün merasiminde bir konuşma yapmıştım. Savaş bittikten ve ben Taoculukla derinlemesine ilgilenmeye ve Taoculuğun uzun yaşam ve ölümsüzlük konularındaki arayışlarını incelemeye giriştikten sonra van Gulik’le uzun süre mektuplaştık. Bu yazışmalarda Taoculuğun izdeşlerinin anlattıkları ve önerdikleri cinsel tekniklerde sayrıl (patolojik) veya sapık bir şey olmadığına van Gulik’i inandırdığımı sanıyorum. Zaten bu görüş onun Çin edebiyatı üzerindeki derin incelemeleri sonunda vardığı inançlara da uygun düşüyordu. Çin edebiyatının incelenmesi, Çin seks yaşamının yüzseneler boyunca son derece sağlıklı olduğunu, sadizm ve mazohizm gibi sapıklıklardan kendini kurtarmış olduğunu, buna karşın tek yanlı olmayan karşılıklı bir haz arayışı ve mutlandırıcı yenilikler getirme hususunda çok büyük bir beceriye ulaşmış olduğunu ispatlıyor. En ünlü Çin seksbilim koleksiyonu Shuang Mei Ching An Ts’ung Shu’nun Yeh Te-Hui düzenlemesinin bendeki nüshasını Peking’de Liu Li Ch’ang’da bir kadın kitapçıdan satın aldığımı tatlı bir anı olarak anımsıyorum. O zamandan beri bu konuyu incelemeyi sürdürdüm. Bunun bir nedeni de Çin simyacılığının (alşimi) yaşamı uzattığına hatta bu dünya çapında ölümsüzlüğü kazandırdığına inandığından veya “iç iksir”in yani bedenin imal ettiği uzun yaşam iksirinin cinsel tekniklerle büyük ilişkisi olmasıydı.

Sonra 1972 senesinde göklerde yeni bir yıldız belirdi, kıymetli dostumuz bu kitabın yazarı, Stockholm’ dan Chang Chung-Lan (Jolan Chang). Onun Çin ve evrensel seksbilim hususundaki bu kitabını bu konularda uzman olsun olmasın tüm okurlara salık veriyorum. Derin bilgi ve becerisiyle Jolan Chang, çağdaş dünyanın erkeklerine de kadınlarına da Çin bilgeliğinin ve kültürünün gönül işleri, sevişme ve seks konularındaki görüşlerini anlatabilecek uygun sözcükler bulmakta gerçekten başarılı oldu. Gerçi daha çok teknikle alakalı konulara değiniyor gibi görünmekte ama bunun nedeni Çin bilgeliğinin dünya görüşünde aranmalıdır. Batılılara ne kadar garip görünürse görünsün Çinli kutsalla dünyalık arasına, bedensel aşkla ruhsal aşk arasına bir ayrım çizgisi çekmez. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun herkes için gerekli yaklaşım da bu olmalıdır bence. Bir iş söz konusu olunca en geçerli öneri o işi yaparken tutumlu olmak savurganlıktan kaçınmaktır. Tutumlu olmaksa önceden tedbir atmaktır. Daha önceleri tedbir almak hazırlıklı olmaya, güçlenmeye özendirir. Hazırlıklı olmak, kuvvetli olmaksa her zaman başarılı olmayı sağlar. Her zaman başarılı olmak sınırsız bir güce sahip olmak demektir. Bundan en az iki bin yıl Önce Çinli Taocu hekimler sevişme ve cinsellik hususunda kolay anlaşılır açıklayıcı kitaplar yazmışlardı. Bu hekimler ne şehvet düşkünü kimselerdi, ne de kendilerini aşırı denetim altında tutan perhizcilerdi. Onlar gerek erkekler için olsun, gerek kadınlar için olsun sevişmeyi beden ve ruh sağlığı ve esenliği için zorunlu bir şey olarak konu alıyorlardı. Bu düşünce yapısı içinde, cinsellik alanında elde edilmiş becerilere önem sıralamasında ağırlıklı bir yer veriyorlardı.

Onlara göre insanın sevişme iştahını ve gücünü arttıracak her şeye izin vardı. Bu anlayış edebiyatın ve sanatların cinsel teknikleri betimleyip açıklayan ürünler vermesine yol açtı. O vakitler, sürekli olarak sevişebilen ve sevişmeyi uzun sürdürebilen bir koca, genç ve yakışıklı olmaktan başka özelliği olmayan kimselerden üstün tutulurdu. Taocu hekimler sevişmeyi doğal düzenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyorlardı. Sevişme ve cinselliğin zevk veren ve hoşa giden bir şey olmasının yanında sağlıklı ve uzun ömürlü olmak yönünden da yararlı bir şey olduğuna inanıyorlardı. İnsanların sevişme hususundaki bilgi ve becerilerini arttırmak için bir takım yöntemler geliştirdiler. Misal verilecek olursa erkekte olsun kadında olsun hem cinsel isteği uyandırmak hem de eğitmek için erotik resimler kullandılar. Phyllis ve Eberhard Kronhausen “Erotik Sanat” adlı yapıtlarında İS 100 senelerında yaşamış şair Chang Heng’ in bir şiirinden alıntı yapıyorlar. Bu şiir zifaf gecesini unutulmaz bir anıya dönüştürmek için bir erotik kılavuz kitabını bir gelinin nasıl kullandığını anlatıyor. Çift katlı kapıyı altın anahtarla kilitle, Yaktığım lamba göz alıcı ışığını her yana saçsın, Giysilerimi çıkarıp pudramı, boyamı şileyim, Durulmuş resim tomarını açıp yastığın yanına sereyim, Öğretmenliğimi Basit Kızcağıza bırakayım. Böylelikle T’ion-Lao’nun Sarı İmparatora öğrettiği, Ve sonradan pek az kocanın görüp işittiği Çok çeşitli sevişme şekillerini uygulayalım. Bu ilk gece duyulan hazzın tadıyla, Hiçbir zevk boy ölçüşemesin. Ne kadar yaşlılarsak yaşlılayalım, Bu gecenin anısı unutulmadan kalsın. Sonra da Kronhausen’ler erotik sanatın eski Çin’de nasıl kullanıldığı hususunda açıklamalara girişiyorlar : “Resimli albümlerin nasıl kullanıldığını öğrenebilmek için Çin erotik edebiyatını incelememiz gerekiyor. Bir örnek Mink Soyu döneminin en ünlü erotik öykülerinden birisi olan Jou P’u T’uan adlı yapıtta mevcuttur.

Bu yapıtta Wie-Yang-Sheng adında genç ve kabiliyetli bir bilginin aşk serüvenleri konu ediliyor. Genç bilgin iyi eğitim görmüş güzel bir kızla evleniyor. Lakin adı Yuhsiang (Yeşim Esansı) olan kızcağızın üzünç veren mühim bir kusuru mevcuttur: Son derece iffetlilik taslaması, cinsellik hususunda aşırı çekingen olması… Yeşim Esansı yalnızca karanlıkta sevişmeyi kabul ediyor, alışılmışın dışına çıkan hiçbir cinsel uygulamaya izin vermiyordu. Buna ek olarak Yeşim Esansı’nın sevişme sırasında orgazma ulaşmadığını farketmesi damadın üzüntüsünü büsbütün arttırmıştı. Buna bir çözüm bulmak için genç koca karısını eğitip onun bu tutumunu değiştirebileceğini umduğu pahalı bir erotik resimler albümü satın almaya karar verdi. Daha önceleri tahmin edeceğiniz gibi Yeşim Esansı resimlerden etkilenmek bir yana resimlere bakmayı bile kabul etmiyordu. Ama sonunda kocasının kılavuzluğunda incelemeye razı oldu, böylelikle cinsel isteği kabardı. Yavaş yavaş isminin araştırdığı gibi sıcak, şehvetli ve tam anlamıyla kocasının her türlü cinsel yaklaşımlarına karşılık verebilen bir kadın oldu”. Batıda “pornografi” diye aşağılanan erotik resimlere karşı eski Çin’in tutumu ne kadar değişik! Eski Çin’in sevişme ve cinsellik konularına yaklaşımındaki özelliklere kıymetli bilim adamı ve diplomat R.H. van Gulik’in yazdığı “Eski Çin’de Cinsel Yaşam” adlı kitapta da değinilmiştir. Kitapta şöyle deniyor : “Bu bakış açısı (cinsel birleşmeyi hiçbir zaman günah veya kabahatlilik duygusuyla bulaştırmadan doğal düzenin ayrılmaz bir parçası saymak), bir de hiçbir ruhsal baskının olmayışı eski Çin’de cinsel yaşamın genelde sağlıklı olmasına olanak kazandırmıştır. Es ki çağlardaki başka büyük kültürlerde rastlanan sayrıl anormallikler, sapıklıklar eski Çin’de yok denecek kadar azdır. Van Gulik’in asıl ilgisini çeken ve onu şaşırtan yalnızca eski Çin’in cinsellik hususundaki bu tutumu değildi. Bunun kadar hatta bundan da fazla Taocuların sevişme hususundaki görüş ve anlayışlarıyla ilgileniyordu.

Bizim burada Taocu sevişme diye adlandırdığımız bu anlayış şuana dek doğru ve ayrıntılı olarak Batılı okura ulaşamamıştır. Taocu sevişme ilk bakışta Batıda aşağı yukarı kabul edilmiş bütün sevişme ve seksle alakalı görüşlere ters düşen fazla değişik bir uygulamayı temsil etmektedir. Tıpkı Batının uzun süre aküpunktür’ü yadsıdığı gibi bu anlayışı da yadsıyanlar çıkabilir. $u var ki, yüzsenelerca yadsındıktan sonra bugün Batılı doktorlar, akupunktur’un ağrı dindirmekteki büyük değerini kabul etmişlerdir, ağızları şaşkınlıktan açık, aküpunktür’ün neler başarabileceğini inceliyor, aküpunktür’ün gizlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Taocu sevişmenin de Batı’ya açıklayacağı çok mühim gizler mevcuttur. İşte bakın bu hususta van Gulik neler dile getiriyor : “(Taocu sevişme kuramı) çağlar boyunca Çin seks ilişkilerinin temel ilkesi olmuştur. Bundan çıkan sonuç şudur: İki bin yıldan daha uzun bir süre ersuyu’nun (meni) dışarı akıtılmadan bedende biriktirilmesi (van Gulik’in bu durumu dile getirmek için kullandığı terim coitus reservatus’tur) Çin ırkının genel sağlığına veya üretkenliğine olumsuz bir etki yapmamıştır”. Van Gulik anlaşıldığına göre bu kelimeleriyle yan tutmamaya çalışıyordu. Çinlilerin bu çok değişik ve devrimsel cinsel uygulamalarına rağmen kuvvetli ve uzun ömürlü bir ırk olarak kalmayı başarmış olduklarını itiraf etmek zorunda kalıyordu. Bugün bile Taocu sevişme devrimselliğini korumaktadır. Yalnız şu var ki Batı seksbilimcilerinin ve bilim adamlarının her yeni buluşu Taocu sevişme kuramlarıyla Batı’lı görüşler içindeki açıklığı azaltmaktadır. Taoculuğun temel ilkeleri —boşalmanın bir düzene konulması, kadının doyuma ulaştırılmasının önemi ve erkeğin orgazma ulaşmasıyla boşalmanın kesinkes birbirlerinden ayrı ve farklı şeyler olduğunun ve her zaman bir arada bulunmalarının gerekmediğinin bilinmesi — Kadın Özgürlük Hareketinde, Kinsey ve Masters ve Johnson’un çalışmalarında mühim yerleri olan ilkelerdir. Eğer Taocu sevişmenin ilkeleri Batı’da da kabul edilirse tıpkı çok eski çağlarda Çin’de olduğu gibi aşk ve seksi birleştiren çizgi arada kopukluk bırakmadan tam bir çembere dönüşecektir. Kitabını yazdığı şıralarda Taocu sevişme ustalarının öğrettiklerinin çağdaş bilimsel araştırmalarla doğrulanmaya başlanmış olması van Gulik’i derinlemesine etkilemişti. Bu hususta şöyle diyor : “Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var.

‘Beş belirti’ nin (T’ang dönemi veya öncedenki zamanlarda yazılmış yüzlerce kitaptan derlenmiş alıntı ve özetlerden bir araya gelen 10. yy. hekimlik kitabı / Hsing Fang’da. sözü edilen kadının cinsel istekliliğinin göstergeleri) açıklamaları tüm ayrıntı kısmıyla A.C. Kinsey’in ‘Kadının Cinsel Davranışı’ adlı yapıtının ‘Kadının Cinsel Tepkisinin Fizyolojisi’ bölümünde 603, 604, 607, 613. sayfalarda betimlenen belirtilerle her noktada tam bir özdeşlik içindedir. Bunun böyle oluşu şüphesiz eski çağların Çin seksbilimcilerinin kazanç hanesine kaydedilecek, onları onurlandıracak bir şeydir”. Van .Gulik’in değindiği kadının cinsel isteğinin uyandığını gösteren ‘beş belirti’den bundan birkaç bin yıl önce yaşadığı sanılan İmparator Huang Ti ve onun kadın danışmanı Su Nü içindeki konuşmada söz ediliyor.

Jolan Chang – Taocu Sevişme ve Seks PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu