PDF

Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri PDF Oku indir

Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri kitabını araştırdık. Ayrıca JOSEF STALİN tarafından kaleme alınan Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri kitap özetinin yanı sıra, Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri pdf oku, Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri yandex, Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri e-kitap pdf, Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri PDF Drive, Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri PDF indir Oku

1924 NİSAN BAŞLARINDA SVERDLOV ÜNİVERSİTESİNDE VERİLEN KONFERANSLAR “Bu sayfaları Lenin kampanyasına sunuyorum.” J. STALİN LENİNİZMİN ilkeleri: bu, geniş bir konudur. Bu konuyu ayrıntılı olarak anlatmak için koca bir kitap yazmak, birkaç cilt doldurmak gerekir. Bu nedenle, bu konferanslarımızın leninizmin tam bir açıklaması olmayacağı doğaldır; olsa olsa leninizmin çok kısa bir özeti olabilir. Bunun yanında, leninizmi daha ayrıntılı incelemek için gerekli olan bazı temel hareket noktalarını verebilmek maksadıyla, bu özetin yararlı bulunacağına inanıyorum. Leninizmin ilkelerinin açıklanması, Lenin’in dünya görüşünün ilkelerinin açıklaması değildir. Lenin’in dünya görüşü ile leninizmin ilkeleri, kapsam yönünden aynı değildir. Lenin marksisttir ve dünya görüşünün temeli de, şüphesiz marksizmdir. Ama bu, leninizmin açıklanmasına, marksizmin açıklanmasıyla başlamayı gerektirmez. Leninizmi açıklamak, Lenin’in yapıtlarında özel ve yeni olanı, Lenin’in marksizmin ortak hazinesine kattığı ve Lenin’in adına kendiliğinden bağlı olan şeyi açıklamaktır. Ben, konferanslarımda, leninizmden fakat bu anlamda sözedeceğim. Peki, leninizm nedir? Bazıları, leninizm, marksizmin Rusya’nın özel koşullarına uygulanmasıdır, diyorlar. Bu tanımlama, gerçeğin bir kısmını içerir; ama bütün gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Gerçekten leninizm, marksizmi, Rus gerçeğine uygulamış ve bunu ustaca yapmıştır.

Ama leninizm, marksizmin Rusya’nın özel koşullarına uygulanmasından ibaretse, o halde leninizm, yalnızca ulusal, yalnızca Rusya’ya özgü bir olay olmak gerekir. Oysa leninizmin, –yalnızca Rusya’ya özgü değil– bütün ülkeler arası gelişmelerde kökleri olan, ülkeler arası bir olgu olduğunu bilinmekte. Bundan dolayı, bu tanımlama tek yanlıdır, sakattır. Bazıları da leninizmin, sonraki senelerda ılımlı olduğu ve devrimci olmaktan çıktığı iddia olunan marksizmin 1840-1850 senelerındaki devrimci öğelerinin canlandırılması olduğunu söylerler. Marx’ın öğretisini –devrimci ve ılımlı– diye ikiye ayırmanın saçmalığını ve bayağılığını bir an için dikkate almazsak, tamamıyla yetersiz ve inandırıcı olmaktan uzak olan bu tanımlamada bile bir gerçek payı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu gerçek, leninizmin, gerçekten İkinci Enternasyonal oportünistlerinin hasıraltı ettikleri marksizmin o devrimci içeriğini canlandırmış olmasından ibarettir. Ama bu, dediğimiz gibi, gerçeğin fakat bir parçasıdır. Tam gerçek şudur ki, leninizm, yalnızca marksizmi canlandırmakla kalmadı, marksizmi, kapitalizmin ve proletaryanın sınıf savaşımının yeni koşulları içinde geliştirerek, ileriye bir adım attı. Öyleyse leninizm nedir? Leninizm, emperyalizm ve proletarya devrimi çağının marksizmidir. Daha tam söylemek gerekirse, leninizm, genelde proleter devrimin teori ve taktiği, özel olarak proletarya diktatörlüğünün teori ve taktiğidir. Marx ve Engels, emperyalizmin halen gelişmediği devrim-öncesi zamanda, proletarya devriminin pratikte halen kaçınılmaz olmadığı bir zamanda, savaşım verdiler. Marx ve Engels’in öğrencisi olan Lenin ise, gelişmiş emperyalizm zamanında, proletarya devriminin bir ülkede başarıya ulaştığı, burjuva demokrasisini yendiği ve proletarya demokrasisi çağını, Sovyetler çağını açtığı gelişme halindeki proletarya devrimi zamanında savaşım verdi. İşte bundan dolayı leninizm, marksizmin yeni koşullarda gelişmesidir. Genelde, leninizmin, müthiş savaşımcı ve müthiş devrimci niteliğine işaret edilir. Bu, tamamıyla doğrudur.

Ama leninizmin bu özelliği, iki nedenle açıklanabilir: birincisi, leninizm, proletarya devriminden doğmuştur ve zorunlu olarak bu devrimin izini taşır; ikincisi, leninizm, İkinci Enternasyonalin oportünizmine karşı savaşta, büyümüş ve güçlenmiştir, o savaş ki sermayeye karşı savaşımın başarılması için zorunlu bir önkoşul idi ve zorunlu bir önkoşuldur. Unutmamak gerekir ki, Marx ve Engels ile leninizm içinde, İkinci Enternasyonal oportünizminin tek başına egemen olduğu koca bir dönem mevcuttur ve bu oportünizme karşı amansız savaşımın, leninizmin en mühim görevlerinden biri olması kaçınılmazdı.

Josef Stalin – Leninizmin İlkeleri PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu