PDF

Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu PDF Oku indir

Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabını araştırdık. Ayrıca Joseph Campbell tarafından kaleme alınan Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitap özetinin yanı sıra, Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu pdf oku, Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu yandex, Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu e-kitap pdf, Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu PDF Drive, Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu PDF indir Oku

Mitler üzerine yazan en tanınmış yazarlardan birisi olan Joseph Campbell bu klasik yapıtında, dünyanın bütün mitolojilerinde “kahraman”ın yolculuğunun ve dönüşümünün izini sürerek tek bir arketipik kahramanın varlığını ortaya koyuyor. Ortadoğu’dan Hindistan’a, Güney Afrika’dan Sibirya’ya yayılmış insan coğrafyası üzerinde Gılgamış, Buddha, Odysseus, Thor, Cuchulainn hep aynı işlevi yerine getirir: insanı benzerleri içinde kendisi bulunacağı bir yolculuğa hazırlar. Psikanaliz, arketipik dönüşüm ilkesinin insan bilincinde hâlâ canlı olduğu ve çağdaş yaşamın her anında özünde mitsel olan dönüşümlerden geçtiğimizi söylemektedir. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu günlük düşler ile mitsel öyküler içindeki çakışmaları sergileyerek, çağdaş dünya çapında toplum ile birey içindeki çatışmanın insan olmadaki özel önemini vurgulayan bir kitaptır. “Dinsel öğretilerin içerdiği gerçekler öylesine bozulmuş ve sistematik olarak tanınmaz hale getirilmiştir ki,” diye yazar Sigmund Freud, “insanl ık onları gerçek olarak kabul edemez. Bir çocuğa yeni doğan bebeklerin leylek tarafından getirildiğini söylememizle aynı şeydir bu. Burada da, bu büyük kuşun neyi dile getirdiğini bildiğimizden, gerçeği simgesel bir görünümle anlatırız. Lakin çocuk bunu bilmez; o fakat çarpıtmayı duyar ve kandırıldığını hisseder; ve bizler asiliğinin ve yetişkinlere olan güvensizliğinin bu izlenime sıkı sıkıya bağlı olduğunu biliriz. Biz, gerçeğin bu tür çarpıtmalarından kaçınmanın ve çocuğa olan bitenin gerçek halinin bilgisini, onun entelektüel gelişim aşamasına uygun biçimde sunmanın daha doğru olduğu sonucuna vardık. {1} Elinizdeki kitabın amacı, pek de karmaşık olmayan bir örnekler yığınını bir araya getirip kadim anlamın kendi kendini görülmektedirmasını sağlayarak dinsel ve mitolojik figürler altında çarpıtılmış bazı gerçekleri aydınlatmaktır. Eski ö ğretmenler ne dediklerini bilirlerdi. Hele onların simgesel dilini okumasını bir öğrendik mi, öğretilerinin bilinmesi için bir derlemecinin kabiliyetinden fazlasına ihtiyacımız yoktur. Lakin ilk önce simgelerin dilbilgisini öğrenmeliyiz ve ben, bu esrara bir anahtar olarak psikanalizden daha iyi bir araç bilmiyorum. Psikanalizi konuveyair son söz olarak kabul etmesek bile, onun bir yaklaşım olarak iş görmesine izin verebiliriz. Buradan hareketle atılacak ikinci adım, dünyanın dört bir yanından bir dizi mitle halk hikâyesini bir araya getirmek ve simgelerin kendi adına konuşmalarına izin vermek olacaktır.

Benzerlikler hemen günyüzüne çıkacaktır; üstelik bunlar insanın gezegendeki binlerce yıllık ikameti boyunca yaşayageldiği temel gerçeklerin geniş ve enteresan biçimde değişmeyen bir ifadesini görülmektediracaktır. Belki de çakışmaları öne çıkararak çeşitli Doğulu ve Batılı, çağdaş, antik ve ilkel gelenekler içindeki çeşitli değişiklikları gözden kaçırdığım söylenecektir. Ne var ki, ayn ı itiraz, ırksal fizyolojik değişkenliklerin, insan fiziğinin temel anlamda kavranışı maksadıyla görmezden gelindiği herhangi bir ders kitabı veya anatomi çizelgesi için de getirilebilir. Elbette insanlığın sayısız mitoloji ve dini içinde değişikliklar mevcuttur, fakat bu kitap benzerlikler üzerine bir kitap; ve bu benzerlikler bir kez anlaşıldığında değişiklikların, yaygın (ve politik) olarak sanıldığından çok daha az olduğu görülecektir. Umudum, bu biçimdeki karşı karşıya geldirmalı bir izahatın, günümüz dünyasında birtakım dinsel veya politik bir imparatorluk yaratmak adına değil karşılıklı bir insani anlayış ışığında çalışan güçlerin, belki de çok zavallıca sayılamayacak “birleşme” amaçlarına katkıda bulunabilmesidir. Veda’larda bize söylendi ği gibi: “Gerçek birdir, fakat bilgeler ona bir çok isim takmışlardır.” Önerileriyle bana çalışmanın ilk ve son aşamalarında büyük ölçüde kolaylık sağlayan Bay Henry Morton Robinson’a, malzemelerimi okunabilir bir şekile sokmanın uzun uğraşma yardımları için, Bn. Peter Geiger, Bn. Margaret Wing’e; elyazmaları üzerinden bir çok kez geçen ve paha biçilmez tavsiyelerde bulunan Bn. Helen McMaster’a ve başından sonuna dek dinleyerek, okuyarak ve gözden geçirerek benimle birlikte çalışan eşime teşekkür etmek isterim. İster Kongo’nun gözleri kan çanağına dönmüş bir büyücü-hekiminin düşe benzer zırvalamalarını mesafeli bir keyifle dinleyelim, ister mistik Lao-Tse’nin sonelerinin düz çevirilerini hararetli bir coşkuyla okuyalım; ister Aquinas’ın argümanlarından birinin sert kabuğunu birdenbire kıralım, ister garip bir Eskimo masalının görkemli anlamını birdenbire yakalayalım: bulduğumuz şey hep şekil değiştiren fakat buna karşın müthiş biçimde aynı kalan o hikâye ve daima bilinen veya anlatılandan daha fazlasının olduğuna dair kışkırtıcı derecede ısrarlı bir histir. Yeryüzünde ikamet edilmiş her yerde, bütün çağlarda ve her koşulda, insana ait mitler türemiştir ve bu mitler insanın vücudunun ve aklının eylemleriyle yaşanan ne varsa hepsinin esin kaynağıdır. Mitin, kozmosun sonu gelmez enerjilerini insanın kültürel yaratımına akıtan gizli bir yarık olduğunu söylemek çok ileri gitmek olmayacaktır. Dinler, felsefeler, sanatlar, ilkel ve tarihsel insanın sosyal şekilleri, bilim ve teknolojideki büyük buluşlar, uyku kaçıran düşler hep mitin o temel, büyülü yüzüğünden fışkırır. Küçücük bir peri masalında dahi bulunan o derin yaratıcı merkezlere dokunma ve uyandırma gücü özelliği, tıpkı okyanusun sırrının bir damla suda veya yaşamın bütün sırrınin bir pire yumurtasında saklı olması gibi bir mucizedir.

Çünkü mitolojinin simgeleri üretilmez; talep edilemez, uydurulamaz veya kalıcı bir biçimde bastırılamazlar. Onlar ruhun kendiliğinden bir araya gelen ürünleridir ve her biri kaynağının tohumunu gücünü bozulmamış olarak içinde barındırır. Zamandışı rüyetin {2} sırrı nedir? Aklın hangi derinliğinden kaynaklanır? Mitoloji neden her yerde, çeşit çeşit kılığın altında aynıdır? Ve ne öğretir? Bugün bir çok bilim bu bilmecenin çözümlenmesine katkıda yer alıyor. Arkeologlar Irak, Honan, Girit ve Yukatan kalıntılarını santim santim inceliyor. Etnologlar Ob nehri Ostiyaklannı, Fernando Po’nun Boobilerini sorguluyor. Bir şarkiyatçılar kuşağı yakın günlerde bize, kendi Kutsal Kitabımızın Yahudilik öncesi kaynaklarıyla birlikte, Doğunun kutsal yazılarını da anlaşılır kıldı. Ve bu arada, geçen yüzyılda halk psikolojisi alanında araştırmalar yayımlamaya başlamış bir başka uzman topluluğu dilin, mitin, dinin, sanatın gelişiminin ve ahlak kaidelerinın psikolojik temellerini görülmektedirmaya çabalıyor.

Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu