PDF

Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 PDF Oku indir

Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 kitap özetinin yanı sıra, Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 pdf oku, Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 yandex, Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 e-kitap pdf, Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 PDF Drive, Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 PDF indir Oku

Mîrzâ Habîbullāh b. Mîrzâ Muhammed Alî-yi Gülşen (ö. 1270/1854) İran’da Kaçar hânedanı döneminin en ünlü şairi. 2 Şâban 1223’te (23 Eylül 1808) Şîraz’da dünyaya geldi. Gülşen mahlasını kullanan şair Mirza Muhammed Ali’nin oğludur. Babasını on bir yaşında iken kaybetti. Şîraz’da başladığı öğrenimini İsfahan’da bitirdi. Erken yaşta şiir denemesi yapan ve Habîb mahlasını alan Kāânî, Horasan Valisi Şücâüssaltana’nın dikkatini çekerek himayesine mazhar oldu. Vali, oğlu Oktay Kāân’ı metheden şiirlerinden dolayı ona Kāânî mahlasını verdi. Bir süre Şücâüssaltana’nın yanında kalan Kāânî sırasıyla Yezd, Kirman, Gîlân, Mâzenderan ve Azerbaycan’a seyahat etti. Bu seyahatlerinde bir çok âlim ve şairle tanışıp onlardan faydalandı. Daha sonra Tahran’a giderek Kaçar hânedanından Feth Ali Şah’la tanıştı ve onun teveccühünü kazandı. Feth Ali kendisine “müctehidü’ş-şuarâ” lakabını verdi. Onun ölümünün ardından yerine geçen Muhammed Şah tarafından Hz. Peygamber’in şairi Hassân’a benzetildiği için Hassânü’l-Acem olarak adlandırıldı.

Nâsırüddin Şah, Kāânî’yi sarayın resmî şairi yaptı ve melikü’ş-şuarâ mertebesine yükseltti. Nâsırüddin Şah’ın tahta çıkışından bir süre önce Tahran’a yerleşen Kāânî’nin sağlığı içki ve uyuşturucu madde yüzünden bozuldu; 4 Şâban 1270 (2 Mayıs 1854) tarihinde Tahran’da öldü.

Kāânî-i Şîrâzî – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 24 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu