PDF

Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi PDF Oku indir

Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi kitabını araştırdık. Ayrıca Karl Korsch tarafından kaleme alınan Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi kitap özetinin yanı sıra, Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi pdf oku, Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi yandex, Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi e-kitap pdf, Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi PDF Drive, Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi PDF indir Oku

Uluslararası Toplumsal Tarih Enstitüsü ve kitabın editörü, her şeyden önce Dr. Hedda Korsch’a kocasının kendisi tarafından koruma altına alınan yazılı mirasını enstitüye emanet edip bu basımı olabilecek kıldığı için, teşekkür ederler. Böylelikle, İngilizce metnine 1 Almanya’da uzun seneler ulaşılamayan ve içeriği geniş ölçüde bilinmeyen, Karl Korsch’un Karl Marx adb kitabının yayımlanması gerçekleşebilmiştir. Nasyonal sosyalist diktatörlüğün, Almanya’da Marx ve Marksizm ile ilgiliki tartışmalara getirdiği kopukluk, Kor-sch’un Almanya’dan göç etmesiyle biyografik olarak da kendini göstermiştir. Editör, bu kopukluğu, Korsch’un eserlerinin yayımlanmasının ön çalışmalarına başladığında, Korsch’un Marx kitabını daha kapsamlı bir bağlama oturtarak giderebileceğine inanmıştı. Bu, üç biçimde yapılabilirdi. Birincisi, Korsch’un Marx kitabının Marx’a dayanan sosyalist kuramın tarihindeki yerini tespit ederek. İkincisi, kitabı, ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Bah Almanya’da hâkimiyet kazanmış olan Marx’in akademik yorumuyla sistematik bir biçimde ilişkilendirerek Ve, nihayet – aceleci “ilhak” ve “şematizasyonlar”ı engellemek amaçlarını da içinde banndıran-olası bir “biographie intellectuelle”i ortaya koymak için Korsch’un Marx yorumuyla alakalı gelişimini göstererek. Erich Gerlach, Marksizm ve Felsefe’nin yeni basımının Giriş bölümünde 2 , bu sonuncu yöntem ışığında hareket etmiştir. Gerlach, yazısında, Korsch’un Marx kitabını anlama yönünden en mühim gelişim aşamalarını, tekrarlamayı gereksiz kılan bir biçimde ele almıştır. Diğer iki yöntemin kullanılmasıysa, Marx kitabını çoktan aşmış olduğu bir bağlama oturtmak manasına gelecekti. Zira Korsch, “materyalist tarih anlayışının… bizzat materyalist tarih anlayışına uygulanışını” 3 ele aldığı andan bu yana Marksist kuram geleneğinin çizdiği çerçevenin ötesine geçmişti. Dolayısıyla, bu anlayışın – hangi değişken şekillerde olursa olsun -uygun proleter sınıf bilinciyle M ar kist kuram içinde olduğunu varsaydığı özdeşlik ilişkisi parçalanmıştı. Kuram ve sınıf hareketi içindeki ilişki tarihsel çözümlemenin, Marksist düşünce ise materyalist esaslara dayanan ideoloji eleştirisinin konusu olmuştu. Bu nesnelleştirmeden dolayı Marx kitabının çözümlemeleri farklı zamanlarda akademik bir Marx yorumu görüntüsü almaktadır.

Lakin Korsch, bu yorumun sınırını, Marx kitabından otuz yıl önce kaleme aldığı, Marksizmi “herhangi bir tarihsel-filolojik konu gibi belli okul kaidelerina göre” 4 ele alan Marx ile alakalı çağdaş biyografik kaynakçanın eleştirisinde çizmiştir. Zira Korsch için Marx konusu, her ne kadar onun düşüncelerinin geniş bölümünü ideoloji eleştirisi yönünden bir çözümlemeye tabi tutup, tarihsel olarak göreceli kılsa da, hiçbir zaman sı-radanl aşmamış tır. Korsch için Marksizm, yalnızca görünüşte pa-sifize edilmiş pfoleter sınıf savaşının bundan sonraki aşamasının bilimsel kuramı olarak, her zaman göreli tarihsel açının ötesinde bir öneme sahip olmayı sürdürecektir. Bu nedenlerden dolayı Korsch’un nesnelleştirme ve angajman içinde gelip giden düşünce tarzını uygun bir biçimde ele alan bir giriş yazısı, ilk iki yöntemden birini tercih ederek gerçekleştirilemezdi. Her iki yöntemle de bağlantı kurmak, bundan dolayı da “normal” bir giriş yazısının ötesine geçmek zorunluydu. Sonuç saygınlığıyla başvurulmuş olan diğer bir yöntem ise, editör yönünden temel soruna işaret edilip kitabın, Korsch’a özgü yaklaşımdan dolayı ve kaleme alınışından otuz yıl sonra, yalnızca sahaflar için önem taşımasının engellendiğine güvenmek olabilirdi. Bundan dolayıdır ki, editör, Marksizm tarihinden bir belge yayımlamanın ve Sol’un kendi tarihiyle uzlaşmasına katkıda bulunmanın ötesine gittiğini düşünmektedir. Şöyle ki, Korsch’ un Karl Marx”ı, bunun yanı sıra, yalnızca tarihsel boyutuyla kavranması olabilecek olmayan Marx ve Marksizm ile ilgiliki tartışmalara ve o arada elde edilen tüm sonuçlara rağmen yine de köhneleşmeyen bir katkı olarak düşünülmelidir. Korsch, 1934 senesinde, Morris Ginsberg ve Alexander Far-quharson tarafından yayına hazırlanan “Modern Sociologists” 5adlı kitap dizisi içinde bulunacak Marx ile alakalı kitabı hazırlamaveyavet edilmişti. Aynı yılın sonbaharında 6 ele alınmış bir bölümleme taslağından, başta Marksizmin tarihsel gelişin ıi bağlamında geniş çaplı bir betimleme ve eleştirinin planlandığı görülmektedir. Korsch, bunu yaparken, Almanya’dan göç etmeden önce Berlin’de yaptığı konferans konuşmalarında uyguladığı geleneği “canlılara ve ölülere” ayıran eleştirel tasnif yönteminden faydalanabilmişti. 7 Korsch, yaz sonu 1935’de yeniden kitap çalışmasına başladığında, en iyi biçimde seçerek yorumlamak diye adlandırılabilecek başka bir yöntemde karar kılmıştı. Amacının “zamanımızda Marksizmde kendimce en kıymetli gördüklerimi, bi hayli bağımsız biçimde sıralanan aşağı yukarı 40 adet madde halinde ve fazla polemiğe girmeden göstermek” 8 olduğunu ifade etmişti. Korsch, çalışmayı bitirdikten sonra, kendisine yöneltilen bir eleştiriye yanıt olarak, farklı zamanlarda yaşanan zorlukların “bu kitabın hiçbir yerinde doğrudan ve açıkça Marx’a- kuramına ve politikasına karşı çıkmak istememe”sinden 9 ortaya çıktığını belirtmişti. Korsch’un, ağırlıklı olarak Brecht’in de olduğu Da-nimarka’daki Skovbostrand sürgününde geçirdiği bir sonraki yılın çalışma sürecini, yazışmalara ve yazılı mirasında bulunan birtakım ön çalışmalara dayanarak yeniden kurgulamak olabilecekdür.

Bu süreç, öte yandan Marksist kurama yönelik açık eleştirinin tüm etmenlerinin kademe kademe saf dışı bırakılması ve, öte yandan Marx’tan sonraki Marksizmin gelişiminin yalnızca farklı zamanlarda tarihsel “bakışlar”ın malzemesi olması ama giderek bizzat Marx’in kişiliğinin betimlenmesiyle yetinme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Okur, Karl Marx’ı Korsch’un Marksizmin tarihsel gelişiminin ön planda tutulduğu önceki kitaplarıyla karşı karşıya geldirdığında, bunu rahatlıkla görecektir. Açık eleştirinin bertaraf sürecini gözler önüne seren ve o zamanlarda Korsch için temel sorun niteliğinde olan Marksist kuramın geleneksel (ekonomik) şekili çerçevesindeki pratik-toplumsal potansiyelini sorgulayan birtakım ön çalışmaların 9 yayımlanmasıydı. Korsch’un, bu sorgulamaya verdiği yanıtlarda, kuramla şimdiye dek başarılmış olduğunu göstermek pahasına, kuramla halen ba-şanlmadığı/başanlamayacağı konulardaki tutumu hususunda geri adım attığı âşikardır.

Karl Korsch – Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu