Hukuk Kitapları

Katkı – Katılma Alacağı PDF indir

Katkı – Katılma Alacağı PDF indir, e-kitap sitemizde Katkı – Katılma Alacağı kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Ahmet M. Kılıçoğlu tarafından kaleme alınan Katkı – Katılma Alacağı kitabı 672 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Katkı – Katılma Alacağı kitabını 9786058037274 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Katkı – Katılma Alacağı kitap özeti, Katkı – Katılma Alacağı pdf oku, Katkı – Katılma Alacağı yandex, Ahmet M. Kılıçoğlu e-kitap pdf, Katkı – Katılma Alacağı PDF Drive, Katkı – Katılma Alacağı Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Katkı – Katılma Alacağı PDF Oku

Katkı – Katılma Alacağı Kısa Özet

Önceki basıya önsözümde açıkladığim gibi, yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`muzun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden son-a,bu alanda getirilen en mühim değişiklik olan “edinilmiş mallara katılma” rejimi çok geniş kesimler tarafından tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Yeni Medeni Kanunu`muzdan önceki zamanda de Yargı Kararlan ile geliştirilen ve yeni yasanın 227. maddesi ile yasa hükmü haline getirilen “katkı alacağı” ile yeni yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejiminden” doğan “katılma alacağı” kavramları, koşulları, hesaplanması, aralarındaki farklar yönünden karıştırılmaya müsait konular olarak karşımıza gelmiştir. Bu alandaki boşluğu doldurmak maksadıyla basit örnekler ve anlatım yöntemi içeren bu eserin birinci basısını hazırlayıp yayımladım. Esere gösterilen ilgi sebebiyle kısa bir sürede tükenmesi karşısında yeni basıyı yapma ihtiyacı yaşandı.

Eserin bu basısında, ilk kez bu arada yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri, Borçlar, Ticaret Kanunları`nın konumuzla alakalı kısımlarında gerekli güncelleştirmeler yapıldı. Bunun dışında bu arada söz konusu alacaklarla alakalı olarak üretilen içtihatlara yer verildi. Bu içtihatlar içinde özellik gösterenler eserin bu basısında alakalı konularda ele alınmış ve okuyucuya kolaylık olması yönünden kitabın ekler bölümünde da aynen yayımlanmıştır. Bunlar içinde özellikle bu tür alacaklarda çok tartışmalı hale gelen zamanaşımı süresi ve başlangıcı ile yeni HMK.muzun 107. maddesi ile getirilen “belirsiz alacak davası” nın zamanaşımına etkileri konusu üzerinde geniş olarak durulmuştur.

Bütün bunlardan başka bu arada bana intikal eden dosyalarla alakalı olarak vermiş olduğum özellik arz eden bazı bilirkişi raporlarına da kitabın ekler bölümünde yer verilmiştir.

Bu eserimizle ilgilenenlerin eleştirileri ve uyanları bunun gelecek basılarda daha faydalı olmasına hizmet edecektir.

Kitabın Bölüm Başlıkları:

· Katkı Alacağı

· Kavram, Tanım

· Katkı Alacağının Şartları

· Katkı Alacağının Hukuksal Niteliği

· Katkı Alacağının Benzer Alacaklardan Farkı

· Katkı Alacağının Dönemi

· Katkı Alacağının İspatı ve Hesaplanması

· Katkı Alacağını Ödenmesi

· Katkı Alacağında Zamanaşımı

· Katkının Eski ve Yeni Medeni Kanunlarımız Döneminde Gerçekleşmesi Açısından Yaratılan Farklar ve Eleştirisi

· Mal Rejimleri

· Genel Olarak Mal Rejimleri

· Katılma Rejimine Hakim Olan İlkeler

· Katılma Rejiminin Süresi

· Katılma Rejiminde Mal Türleri

· Katılma Rejiminin Tasfiyesi

· Ölüm Halinde Sağ Kalan Eşin Katılma Rejimindeki Haklarıyla Miras Hakkı Arasındaki Farklar

· Katılma Rejimiyle Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi Arasındaki Farklar

· Katılma Rejiminin Yararları

· Katılma Rejiminin Yürürlüğe Girişi

· Bilirkişi Raporları

· Yargıtay Kararları

Katkı – Katılma Alacağı PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu