PDF

Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar PDF Oku indir

Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar kitabını araştırdık. Ayrıca Kazimierz Ajdukiewicz tarafından kaleme alınan Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar kitap özetinin yanı sıra, Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar pdf oku, Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar yandex, Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar e-kitap pdf, Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar PDF Drive, Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar PDF indir Oku

Okuyucu bu kısa kitapta bilgi kuramı ve metafizikte geleneksel olarak içerilen en mühim problemlere ilişkin eleştirisel bir inceleme bulacaktır. Okuyucu bunun yanı sıra bu problemlerin, felsefe tarihinde kendileriyle çok sık olarak karşılaşılan, çözümlerine ve bunun sonucu olarak, bilgi kuramı ve metafizikteki felsefî eğilim ve yönelimlere ilişkin eleştirisel bir inceleme de bulacaktır. Bu kitapta çeşitli eğilimlerin kişiliğistik tezlerinin çıplak sunuluşlarının yanı sıra, bir başka deyişle felsefi bakış açılarının yanı sıra, çoğu durumda düşüncenin söz konusu bakış açılarına götüren doğrultusunu ve bazı durumlarda da birbirlerine zıt okulların temsilcileri içinde geçen polemikleri kısaca açıklamaya çalıştık. Yazmaya başladığım zaman bütün bir kitabı yazmayı düşünmemiştim. Bu kitabın gelişimi şöyle olmuştur; yirmi beş yıl önce felsefenin, ardından çeşitli yazarlardan seçilmiş metinlerle örneklenen, temel problemlerine ve akımlarına ilişkin kısa bir inceleme içeren bir önsözle giriş yaptığım, Felsefenin Temel Akımları adlı felsefi metinlerden bir araya gelen bir kitap paylaştım. Yakın zamanlarda yukarıda sözü edilen metinlerin yeni baskısını hazırlarken, önsözün yeni baştan yazılması gerektiği sonucuna vardım. Bunun sonucu bu önsözü yeniden yazmaya başladım. Önsözün yeni versiyonu öyle bir hacme ulaştı ki, o artık metinlerle aynı cilt içinde yer alamazdı ve böylelikle, bende önsözü ayrı bir kitap olarak yayımlama düşüncesi dünyaya geldi. Okuyucunun şimdi elinde bulunan cildin öyküsü işte bundan ibarettir. Kitabın söz konusu öyküsü bunun yanı sıra onun kişiliğini de açıklar. Kitap herşeyden önce, ileri düzeydeki öğrenciler için, yazarın kolay anlaşılabilirliğin gereklerine hiç bakmaksızın, elinden gelen en büyük dakiklikle yazdığı bir ders kitabı değildir. Tam tersine bu kitabı yazarken derin analizlerden kaçındım ve yalnızca anlaşılabilirlikten vazgeçmek pahasına elde edilebilecek türden bir kavramsal açıklığa ulaşma girişiminde hiç bulunmadım. Buna göre, kitapta beklentileri bu açıdan çok yüksek miktarda olan okuyucular için yeterince açık ve dakik olmayabilen bazı ifade ve tümceler mevcuttur, fakat bu hemen hemen okuyucuyu rahatsız etmeyecektir. Bundan bu kitapta bulunan tanım ve formülleri daha kesin, nihaî ve daha dakik hale getirilemeyecek tanımlar olduğu türünden bir yanlış anlamadan kaçınmak için söz ediyorum. Bunun yanında, bu ufak kitap felsefeye bir ilk giriş olarak uygun bir kitap değildir.

O bu amaç göz önünde tutulduğunda bi hayli özlü bir biçimde yazılmış olup, burada problemlerin ve çözümlerinin manalı bir biçimde sunuluşu için söz konusu olabilecek olanaklı tüm yollar kullanılmış değildir. Felsefe problemleri için en uygun giriş kitabı her zaman, özel problemleri ayrıntılı olarak işleyen monologlardır. Buna rağmen, elimizdeki bu kitap, yakında zamanda çıkacak Felsefi Metinler’le birlikte bu türden bir “ilk giriş” olarak hizmet edebilecektir. Bu kitap en iyi durumda bir ara düzey kitabı olacaktır. O felsefi metinleri okumazdan önce belirli bir felsefî balakayla tanışıklık kazanmış okuyucular için bir ders kitabı olarak işlev görülebilecektir. Bu, okuyuculara felsefenin akım ve problemlerinin az veya çok elle tutulabilir olan tanımlarını bulma olanağı verecektir. O belki bazı okuyuculara çeşitli felsefî konularda kendi görüşlerine ulaşma fırsatı da verebilecektir. Bütün eksik ve kusurlarına rağmen kitabın felsefe literatürümüzdeki ciddi sayılabilecek bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Çünkü felsefe literatürümüzde sistematik olarak bütün bir bilgi kuramı ve metafiziği kapsayan kitaplar pek bulunmamaktadır. Bu boşluk yüzyılın başlarında Alman yazarlar tarafından yazılan ve şimdi baskısı olmayan “Felsefeye Girişler” tarafından dolduruluyordu. Bu “girişler”, filozofların savlarına ilişkin analizleri yönünden geride eksikliği duyulan birden fazla şey bıraktılar. Elinizdeki bu çalışma sunuluş düzeyinde yaptığı fedakarlıklara ve hacminin sınırlı oluşuna karşın, öğretilerini ortaya koyarlarken filozoflar tarafından kullanılan terimlerin anlamlarını açıklamaya çalışmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, onun okuyucunun yararlı bulacağı bir kitap olduğuna inanıyorum. GİRİŞ; Bilgi Kuramı, Metafizik ve Diğer Felsefi Disiplinler Felsefe nedir? Bu rahatlıkla sorulabilen fakat yanıtlanması bi hayli güç olan bir sorudur. “Felsefe” sözcüğünün bi hayli uzun bir tarihi mevcuttur ve o farklı zamanlarda farklı şeylere karşılık gelmiştir.

“Felsefe” sözcüğüne, gerçekten de onun tek manalı olarak kullanılması için yeterli olacak bir anlam, belirli bir zaman diliminde yaşayan bireylerin üzerinde uyuşacakları tam ve dakik bir anlam verilememiştir. “Felsefe” teriminin kökeninde antik Yunan bulunmaktadır. Etimolojik olarak, onda iki bileşeni birbirinden ayırabiliriz: Fileo=seviyorum, peşinden koşuyorum ve sophia=bilgelik, bilgi. Demek ki, felsefe terimi ilk etapta Yunanlılar için “bilgelik sevgisi” veya “bilginin peşinden koşma” manasına geliyordu. Başlangıçtaki bu özgün manasına göre, her türden bilimsel araştırmacıya filozof adı verilmekteydi. Şu halde, ilk etapta “felsefe” terimi “bilim” terimiyle aynı anlama geliyordu. Zamanla, bilgi birikimindeki büyük artışın bir sonucu olarak, bilginin kapsamı içinde kalan herşeyi bilmek tek bir insanın kapasitesini aşar hale gelince, bilimlerde uzmanlaşma başladı. Çeşitli bilimler kendilerini felsefe adı verilen tümel bilimden ağır ağır ayırmaya başladılar. Bu bilimler ayrı adlar aldılar ve felsefenin kapsamı içinde kalan konularla bundan böyle pek karıştırılmadılar. Doğa bilimi, matematik, tarih gibi ayrı disiplinler, özel ihtisas alanları felsefe adlı tümel bilimin ortak özünden ayrıldılar ve ardından da felsefeden bağımsız olarak geliştiler. Felsefenin özgün doğası veya nüvesinden geriye, “felsefe” adını koruyan yahut tohumları Avrupa düşüncesinin tarih sahnesindeki ilk görünüşü sırasında, bir başka deyişle uzmanlaşma başlamazdan önce atılmış veya ardından ortaya çıkmakla birlikte, bu başlangıç incelemeleriyla bir biçimde ilişkili olan araştırmalar kaldı. Yakın zamanlara dek felsefe kendi içinde şu disiplinleri kapsıyordu: Metafizik, bilgi kuramı, mantık, psikoloji, ahlâk ve estetik. Günümüzde uzmanlaşma daha da ileri evrelere ulaştıkça, disiplinler felsefeden yukarıda sözünü ettiğimiz ikinci anlam içinde ayrılır olmuşlardır. Bugün kendisini diğer felsefî disiplinlerden fazla biyoloji veya sosyolojiye yakın bulan çağdaş psikoloji, felsefeden kopmaya çalışmaktadır. Bazı bölümlerinde kendisini diğer felsefî disiplinlerden fazla, matematikle yakında zamandan ilişkili gören çağdaş mantık da, şimdilerde felsefeden kopma çabası içinde olan bir başka disiplindir.

Onu belirli bir ahlâk bilimi olarak düşünecek olursak, ahlâkın da aynı durumda olduğunu görürüz. Bundan başka estetiğin de merkezkaç eğilimleri gösterdiğini unutmamak gerekir. Başlangıçtaki özgün felsefe kavrayışına sadık kalan disiplinler ise, yalnızca metafizik, bilgi kuramı ve neyin iyi neyin kötü olduğunu göstermeye çalışan normatif ahlâk olmuştur. Elinizdeki bu kitabın bölümleri işte bu disiplinlerin ilk ikisine, en temel ve en mühim felsefi disiplinlere ayrılmıştır. İlerideki sayfalarda bu disiplinlerin zengin içerikleriyle tanışmış bulunacağız.

Kazimierz Ajdukiewicz – Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu