PDF

Kelile ve Dimne – Beydeba PDF Oku indir

Kelile ve Dimne – Beydeba PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Kelile ve Dimne – Beydeba kitabını araştırdık. Ayrıca Beydeba tarafından kaleme alınan Kelile ve Dimne – Beydeba kitap özetinin yanı sıra, Kelile ve Dimne – Beydeba pdf oku, Kelile ve Dimne – Beydeba yandex, Kelile ve Dimne – Beydeba e-kitap pdf, Kelile ve Dimne – Beydeba PDF Drive, Kelile ve Dimne – Beydeba Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Kelile ve Dimne – Beydeba PDF indir Oku

Kelile ve Dimne tarih boyunca en fazla okunan, çevrilen ve uyarlaması yapılan üç-beş kitap içindedır. Temel konusu ahlak ve siyâsettir. Eserin Özü, hükümdar ile aristokrat bir aydın içinde gerçekleşmesi kurgulanıp temenni edilen görüş alışverişi ve istişare sohbetleridir . Otorite’ye yakınlık, uzaklık; otoritenin devamını sağlayan temel ilkeler; halk -hükümdar ilişkisi,hükümdarla vezirleri içindeki ilişkiler, siyâsî ihtiraslar, ehliyet, beceriklilik, ihanet; hile v.b. konular kitap boyunca uzayan sohbetin temel konularıdır. Bu kitap ikibin yıl evvel Beydaba isimli bir Hint bilgesi tarafından Debşelim adlı Hint kralına Sanskritçe olarak sunuldu.Eserin Sanskritçe adı “Karataka ve Damanaka” dır.Bunlar kitapta geçen iki çakalın adıdır.Bugün elimizde bulunan Kelile ve Dimne, İbnü’l Mukaffa tarafından Berzeveyh’den çevirilen ve bazı değişiklikler yapılan nüshadır. Rivayetlere göre, Makedonyalı İskender’den halkın başına geçen Debşelim sınır tanımaz bir despot olmuştu.Beydaba bu azgını usulüne uygun bir dille uyarmak, yaptığı eziyet ve hatalardan caydırmak için bu kitabı yazdı.Eski çağların Brahmanlarının yaptığı gibi o da verdiği nasihatleri hayvanların dilinden verdi. Kitabın Sanskritçe nüshasında dağınık bir biçimde bulunan ve her biri kendi içinde başka hikayelere açılan bölümlerin isimleri: 1) Arslan ve Öküz 2) Gerdanlı Güvercin [Yahut Tasmalı Güvercin] 4) Maymun ile Kaplumbağa 5) Âbid ile Gelincik 6) Tarla Faresi ile Gelincik 7) Hükümdar ile Fenze Adlı Kuş 8) Arslan, Âbid ve Çakal 9) Dişi Arslan, Avcı Süvari ve Çakal 10) îlaz, Bilaz, îraht 11) Gezgin ile Kuyumcu 12) Şehzade ve Arkadaşları Kelile Dimne şimdiye kadar dünyanın birden çok diline çevrilmiştir.

Eserin dünya dillerine çevrilişinde birinci durak Berzeveyh çevirisidir. Bugün Kelile ve Dimne adlı derli toplu bir kitap varsa, bu durumu önce Berzeveyh’e sonra da İbnü’lMukaffa’ya borçluyuz. Kelile ve Dimne, Anadolu Türkçesine (belki deTürkçe’ye) ilk defa Aydınoğlu Umur Bey zamanında 1360. senesinde Kul Mesud tarafından çevrilmiştir. Düzyazı olarak gerçekleştirilen bu ç (1359-1389) ithaf edildi. Daha sonra Ali Vâsi’ veya Ali Çelebi diye tanınan Sâlihoğlu Ali, Envâr-i Süheylî’yi bi hayli süslü, cümle sonları uyumlu bir nesirle Türkçe’ye çevirdi; “Hümâyunnâme” adını verdiği bu tercümesini, Kanunî Sultan Süleyman’a takdim etti. Eserin, Türkiye’de Cumhuriyet’ten sonra da çevirileri yapılmıştır. Bazan birkaç hikaye alınıp çocuk kitabı olarak basılmış bazan da tamamı çevrilmiştir. Bunlar içinde en dikkat çekenleri şu üç tanesidir: 1) Bedir Yayınları tarafından yayına giren Salahaddin Alpay çevirisi 2) İkinci çeviri Ömer Rıza Doğrul tarafından yapılan çeviridir. 3)Üçüncü çeviri H. Karaman-B. Topaloğlu tarafından yapılan çeviridir – İBNÜ’L-MUKAFFA KİMDİR ? Kefile ve Dimine isimli eserin bu günlere kadar gelmesini sağlayan kişi İbnü’lMukaffadır. Kefile ve Dimne’nin evrensel bir eser haline gelmesi onun aracılığıyla olmuştur. 720’li senelerda doğan ve bir ihtimal 759 da vefat eden İbnü’l Mukaffa asıl adı Dâzoye oğlu Rozbeh’tir. Kaynaklarda Ebû Muhammed Abdullah Rûzbîh b. Dâzûyeh İbnü’l-Mukaffa olarak geçer.

“Rozbeh” Farsça “Kutlu” demektir. İranlı olup “Gör” şehrinde doğmuştur. (106 h./723-4 m.) Babası, vali Haccac b. Yusuf a bağlı bir vergi tahsildarıydı. Devlet malına hıyanet ettiği için takibata uğramış, verilen cezalar sonucu eli kurumuştu. Bundan dolayı oğluna İbnü’l- Mukaffa=Elikuruyanınoğlu dediler. Dâzoye kendi dini üzere öldü. Mecûsi-Maniheist olan baba, oğlunu da bu tarzda yetiştirdi. Lakin kendisi gibi oğlu da iyi bir Arapça eğitimi görmüş yüksek düzeyde siyâsî yazışmalarda görev almıştır. Arap, Fars, Yunan ve Hint kültürlerinü çok iyi bilen İbnü’l- Mukaffa, Ümeyyeoğullarının son zamanında Irak divanlarında çalıştı. Abbasî Devleti kurulduğunda Mansur’un amcaları olan Süleyman b. Ali ile Isa b. Ali’ye mektup yazarak bağlılığını açıkladı, onların hizmetine girdi.

Yine onların huzurunda Müslüman olduğunu ilan etti, “Ebû Muhammed” diye çağrılır oldu. Abdullah b. Ali, Şam valisiyken yeğeni Mansur’un hilâfetine başkaldırdı. Lakin Mansur onu yendi. Böylelikle Abdullah b. Ali, kardeşleri olan Süleyman ve İsa’nın yanına kaçtı. Halife Mansur, amcalarından Abdullah’ı istediyse de onlar “fakat emân şartıyla teslim ederiz” dediler. Mansur bu teklifi kabul etti. O zaman İsa, katibi İbnü’lMukaffa’ya “emân” yazma (=can güvenliği anlaşmasi) salâhiyeti verdi. Emân anlaşmasinin hiçbir iptali yoruma kapı aralamayacak açıklıkta olmasını tembihlemişti. Isa b. Ali Mansur şu ibarelerin altına imza atacaktı: “Eğer Abdullah b. Ali’ye yahut onunla gelenlerden birine ufak-büyük bir zararım dokunur yahut gizli-açık bir kötülük yaparsam, bu işi hangi yöntemle yahut hileyle yaparsam yapayım zina dölü olayım! Abdullahoğlu Muhammed b. Ali ile de soybağım geçersiz olsun! Bu durumda Ümmet-i Muhammed beni tahttan indirsin, bana harb-îlan etsin, hiçbir Müslüman bana el vermesin, beni kayırmasın, canlı tutmasın…” Mansur bu emânı okuyunca öfkelenip, küplere bindi. O, amcası Abdullah’ı öldürmeye kesin niyetliydi.

Oysa bu emânla arzusuna erişemeyecekti. Üstelik hemen hemen kendisine küfrediliyordu! Hemen “Bu anlaşmayi kim kaleme aldı?” diye hışımla sordu. Ona: “Amcan İsâ’nın katibi olan İbnü’I-Mukaffa!” dediler. Böylelikle Mansur, Süfyan b. Muâviye el-Mühellebî’ye “İbnü’l-Mukaffa’nın işini bitir!” diye haber gönderdi. Basra valisi olan Süfyan, İbnü’l- Mukaffa’nın eski düşmanıydı. Süfyan, İbnü’lMukaffa’yı tuzağa düşürdü, parça parça kesti ve tandıra attı. İbnü’l-Mukaffa’nın hakikaten zındık olduğu hemen hemen tüm kaynaklarda söz edilir. O, önceki dinini unutmamış hatta islam olduktan sonra çağrıldığı ziyafette, Mecûsîler gibi dua mırıldanmıştı. İbnü’l-Mukaffa, peygamberleri ufak azaltan bir kitap yazmıştır. Kısa olarak, İbnü’lMukaffa’nın zındık olduğu bir çok müellif tarafından paylaşılan bir görüştür. Zındık olmasına rağmen bazı meziyetlere de sahipti.Kaynaklarda geçtiğine göre cömert, nüktedan, vefakâr ve azla yetinen bir adamdı. Onu hiç sevmeyenler dahi bu vasıflara sahip olduğunu reddetmiyor. -İBNÜ’L-MUKAFFA’NIN ESERLERİ- İbnü’l-Mukaffa, bıraktığı eserlerle çağını ve Arap nesrini etkilemiş biridir.

Çok genç yaşta (36 yaşında) öldürülmesine rağmen fikirleri, muhakeme kudreti ve dil ustalığıyla Arap Edebiyatında çığır açmıştır.

Kelile ve Dimne – Beydeba PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu