PDF

Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular PDF Oku indir

Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular kitabını araştırdık. Ayrıca Kemal H. Karpat tarafından kaleme alınan Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular kitap özetinin yanı sıra, Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular pdf oku, Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular yandex, Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular e-kitap pdf, Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular PDF Drive, Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular PDF indir Oku

Çağdaş Türk Edebiyatında Konular adlı yazımız Harvard Üniversitesinin Haziran 1959 da tertiplediği bir seminere konferans olarak sunulmuştu. Birkaç ay sonra bu yazı, bazı değişikliklerle Middle EasiI Journal’m iki sayısında makale olarak yayınlandı. Modern Türk edebiyatım ve buraya hâkim bazı fikir akımlarını ele alan bu yazı bi hayli geniş ilgi gördü. Amerika’da yayımlanmış bu makaleleri bazı ufak değişikliklerle Türkçeye aktarmayı faydalı bulduk. Bu hususta yardımını esirgemiyen bay Ülkü Tamer’e teşekkür etmek istedik. Yazımız, 1959 senesinde hazırlandığına göre, o zamanın düşünce akımlarını ve şartlarım esas tutacağı âşikârdır. O tarihte egemen olan hava, Türkiyenin hızla sosyal ve politik bir senteze doğru gittiğini göstermekte idi. Günlük gazeteler ve tartışmalar, hadiselerin temellerine inemedikleri için, yurda egemen olan havanın gerçek yüzünü belirtemiyorlardı. Halbuki sosyal konulu edebiyata bir göz atanlar, buradan, yakın geleceğin esaslı değişiklikler getireceğini basit bir şekilde çıkarabiliyorlardı. Çünkü burada, 27 Mayısı hazırlayan bir hava esiyor, bireylerin bekleyişleri seziliyordu. 27 Mayıs kendini doğuran sosyal ve ekonomik hadiselerim derinine memeden, belki tükenmiş olabilir, amma bu hareketin duygu ve düşünce cephelerini hazırlayan, aydınlan ondan yana çeken edebiyat hâlâ ayakta durmaktadır. Her ne olursa olsun, sosyal konulu edebiyatla 27 4 TÜRK EDEBİYA’fîttiDA Mayıs içinde sıkı bir ilgi mevcuttur, çünkü her ikisinin doğumu, aşağı yukarı ayni nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenler ise, hızla değişen toplumumuzun yapısı ve buna uygun olarak değişme zorunda kalan değer hükümlerin ve çıkarların çatışmasıdır. Bir toplumun iç yapısı şu yahut bundan dolayırde değişikliğe uğrarsa, orada derin kaynaşmalar bulunacağı gayet tabiîdir. Tiirkiyenin iç yapısı aşağı yukarı yüz yıldan beri git gide hızlaşan bir tempo ile durmadan değişmektedir.

Cumhuriyetin ilk devirlerinde yaşanan değişiklikler, fakat bir kaç şehiri etkileyerek kalıplaşmış, hızını kaybetmişlerdi. 1945/6 dan sonraki olaylar ise duruklaşmış olan toplum değişikliğine yeni bir hız vererek zaten sarsılmış olan! eski yapıya temelinden bir darbe indirmiştir. Türkiyede olup biten ve hiç bir tarihin kaydetmediği bü içten değişiklikleri edebiyat değerlendirmiş, toplumun tepkisini göstermiştir. Her ne olursa oisun Türk edebiyatının, toplumun gelişmesinde can alıcı bir yeri mevcuttur ve böyle olmakta sürecektir. Yazımızın hazırlandığı 1959 senesinden şimdiye kadar, edebi bir kisve altında tartışılan sosyal konuların bir çoğu, 27 Mayıstan sonra, kaçınılmaz tabiî bir sonuç olarak, gazetelere, çeşitli sosyal kurullara ve siyasi partilere konu olmuş ve böylece günlük meseleler haline girmişlerdir. Meselâ sosyal adalet meselesi bundan dört beş yıl evvel, fakat edebiyatta tartışılmakta iken bugün herkes tarafından kabul gören bir konu haline gelmiştir. Bu gelişme ise sosyal olayHarın, nasıl hissî bir tepki olarak ilk edebiyatta belirtildiğini, sonra düşünce akımı şekline girdiğini, sonra da toplum vicdanım harekete getirdiğini göstermektedir. Nihayet düşünceleri gerçekleştir- rae yolundaki çabalar gelir ki bu da olaym siyasi cephesini gösterir. Yazımızın asıl amacı, toplum hadiselerinın nasıl yaşandığini anlatmak değil de, edebiyatın toplumun, içindeki özelliğini belirtmektir. Biz, edebiyat ve toplum dâvasını klâsik şekille, yani edebiyat toplum için midir, değil midir şeklinde ele almıyoruz. Edebiyatın muayyen bir toplum içinde geliştiğini’ göz önünde tutarak onu, o toplumun bugününü anlatan ve yarınını hazırlayan bir kuvvet olarak göze çarpıyor. Edebiyatın sosyal özelliğini anlamak için o edebiyatta ifade edilen ilerici, gerici, romantik velhasıl her çeşit eğilimli yazıları tüm olarak göz önünde tutmak gerekir. Sonra yazarların biografileri ile ilgili tam ve sağlam bir bilgiye ihtiyaç mevcuttur, çünkü yazar çok defa geldiği sosyal zümreni» görüşlerini ifade eder, onların bir nevi sözcüsü olur. îy i bir edebiyatçı, eleştirici, kendi meyline bakmadan toplum üzerinde etki bırakan bütün yazarları okumak zorundadır. H er olaym iki ve hattâ Çok daha fazla yönü olduğu muhakkaktır.

Muayyen bir olayı, toplumun çeşitli zümreleri, çeşitli biçimde göreceklerine ve buna göre tepki göstereceklerine göre, bunların edebiyat anlayışları da bu biçimde çeşitli olacaktır. Bizde bugün “ ilerici” ve “gerici” olarak tanılan yazarlar mevcuttur. Bunların ikisi de toplumda mevcut bir fikir ayrılığını açıkladıkleri aşikârdır. Her görüşün fanatikleri mevcuttur ve bunlar toplum içersinde muayyen derecede etki gösterebilmektedirler. Yani bunlar, birer kuvvettir ve kuvvet oldukları müddetçe incelenmeye muhtaçtırlar. Durum böyle iken bizde kendini “ ilerici” gören, karşısındakinin yazılarım okumaz, buna mukabil “gerici”

Kemal H. Karpat – Türk Edebiyatında Sosyal Konular PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu