Müzik Kitapları

Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü PDF indir

Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü PDF indir, e-kitap sitemizde Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Melih Günaydın tarafından kaleme alınan Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü kitabı 43 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü kitabını 9786257633833 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü kitap özeti, Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü pdf oku, Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü yandex, Melih Günaydın e-kitap pdf, Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü PDF Drive, Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü PDF Oku

Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü Kısa Özet

Türk Müzik Kültürü tarihimiz köklü geçmişi, zengin birikimiyle dünya müzik kültürleri içinde özgün bir yere sahiptir. Bu kültürün sahipleri-yaratıcıları sözlü-sözsüz, yazılı-yazısız tüm kültürel miraslarını müzik alanında da çeşitli şekillerde aktararak sürdürülebilirliğini sağlamış, bu sürede var olduğu günden bugüne değin yolculuğu yeni coğrafyalar üzerinde devam ederek değişimini-gelişimini sürdürmiştir. Bir aktarım şekili olarak müzik; çalgısal, vokal ve hem çalgısal hem vokal olmak üzere üç ana biçimde aktarım gerçekleştirmiş, dünyanın aşağı yukarı tüm müzik kültürleri ve türleri içinde olduğu gibi Türk Müziğinde de mühim bir yeri olan *Keman* çalgısının bu aktarımda mühim bir yeri olmuştur.

Yayla çalınan, *sürtmeli* çalgılar farklı tür ve yapılarda Türk Müziği içinde kullanılmıştır. Evrensel olarak tüm dünyanın kullandığı bugünkü keman ise Türk Müziği’nde son 3-4 asırdır (bilinen bazı kayıtlara göre) yerini almış ve gerek kırsalda gerekse de kentlerde yaşayan toplumun tüm kesimleri tarafından bi hayli beğeni alan ve müziklerini icra edebilecekleri bir çalgı aleti olarak benimsenmiştir. Yaylı çalgılar ailesinin en ufak üyesi olan bu çalgı; taşınabilir olması, tuşe yapısı gereği perdesiz olması ve ses üretimini yayla gerçekleştirebilmesi gibi özellikleri yönünden kemanın, geniş coğrafyalarda varlığını sürdürebilmesini sağlamaktadır. Kemanın perdesiz bir çalgı olması, makamsal, tonal, atonal, mikrotonal, modal vb. evrensel, geleneksel-etnik müziklerin ses sistemlerine adaptasyonunu sağlamakta, yay ile ses üretimini yapması da üretilen sesin şiddeti, süresi, ifadesi gibi açılardan çalıcılara olabildiğince teknik ve müzikal ifade özgürlüğü tanımaktadır.

Batı kökenli keman eğitimi metotlarında ve keman eserlerinde kemanın müzikal, teknik gelişimine ve kullanımına yönelik yazılı kaynaklar yüzsenelerdır üretimi sağlanmaktadır. Bu da kemana metodolojik ve sistemli bir çalgı olma niteliğini kazandırmıştır. Teknik ve müzikal olarak yapılabilecek tüm müziksel ifade şekilleri keman müziği yönünden yalnızca uygulamada kalmayarak uygulanan teknik ve müzikal ifade şekilleri teorik olarak da her anlamda keman müziği yönünden yazılı bir biçimde ifade edilebilir olmaktadır.

İşte tam da bu düşünceden yola çıkarak Klasik Türk Müziği eserlerinin kemanda doğru tekniklerle seslendirilmesi ve sanatsal bir yorum değeri kazandırılması yönünden evrensel müzik sanatının müzikal ifade şekilleri ve keman teknikleri kullanılarak keman için uyarlamalar yapılıp ve yapılan uyarlamaların yazıya dökülmesi gerekliliği bu kitabı hazırlamada tetikleyici ve nedensel bir başlangıç düşüncesi oluşturmuştur. Gerek eğitim mekanlarında, gerek farklı performans-icra mekanlarında sergilenecek *Klasik Türk Müziği* eserlerinin her çalgı için o çalgının gerektirdiği müzikal-teknik olanaklar ışığında -bilinçli bir biçimde- yazıya dökülerek *Klasik Türk Müziği* çalgı repertuvarının evrensel-sanatsal-akademik müzik literatürüne kazandırılması gerekmektedir. Özengen (amatör) yahut mesleki anlamda müzikle uğraşan ve müzik eğitiminin mühim bir alt dalı olan çalgı eğitiminin bir kolu olan keman eğitimi de hangi kurumda verilirse verilsin (güzel sanatlar liseleri, güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümleri, konservatuvarlar, eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği anabilim dalları) icracılar-eğitimciler-öğrenciler için seslendirilecek materyal de (nota) *keman için* yazılmış niteliğine sahip olacak teknik-müzikal özelliklere sahip olmalıdır.

Kitapta bulunan eserler Klasik Türk Müziği’nin çalgısal formlarından olan *Saz Semaisi*, *Peşrev*, *Longa*, *Medhal*, *Mandıra*, *Sirto*, *Oyun Havası*, *Zeybek* ve diğer saz eseri çeşitlerinden tampere sisteme olabildiğince uygun olacak eser emsallarinden seçilmiştir. Eserler yazılırken müzikalitenin ve keman tekniğinin gerektirdiği estetik unsurlar dikkate alınarak buna göre gerekli işaretlendirmeler yapılmış ve öğrencilerin-çalıcıların teknik-müzikal gelişimlerine katkı sağlama endişesı gözetilmiştir. Ayrıca kitap içinde eserler, müzikal unsurlar ve keman tekniklerine ilişkin bilgilendirme metinleri de verilmiştir. Bu bilgilerin çalma/çalışma becerilerindeki bilişsel boyuta katkı sağlayarak eserlerin müzikal-teknik yorumlama gücündeki farkındalığı artıracağı fikriyle kitapta bulunmaktadır.

Keman İçin Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Albümü PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu