PDF

Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları PDF Oku indir

Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları kitabını araştırdık. Ayrıca Kolektif tarafından kaleme alınan Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları kitap özetinin yanı sıra, Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları pdf oku, Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları yandex, Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları e-kitap pdf, Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları PDF Drive, Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları PDF indir Oku

Sivrihisar’ın Horto köyünde doğmuştur. Babası, aynı köyün imamı Abdullah Efendi idi. İlköğrenimini babasından alarak Arapça ve din detaylarını öğrendi. Kur’an’ı hıfzetti. Ayrıca çevrede etkili hocalardan dersler aldı. Konya Medre-sesi’nde eğitimini bitirdi. Sivrihisar ve Akşehir’de köy hocalığı, imamlık, müderrislik, kadılık yaptı. Akşehir’e yerleşip orada öldü. Aynı yerde türbesi mevcuttur. Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca ile ilgili şöyle der; “Akşehir’de büyük din adamı ve kıymetli zat ‘El-Mevla Hazret Şeyh Hoca Nasreddin’in kabri mevcuttur. Kendisi Akşehirlidir. Gazi Hü-davendigar’a yetişip, Yıldırım Han zamanında şöhret bulmuştur. Fazilet sahibi olup, hazıryanıt, keramet sahibi, filozof, din ve dünya işlerini birlikte ve eksiksiz yürüten büyük bir zat idi. Timurlenk ile bir toplantıda bulunmuştur. Timur Han, O’nun şerefli sohbetlerinden hoşlanırdı.

Bu nedenle, o büyük bilginin hatırı için Akşehir’i yağma ettirmemiştir. Büyük Hoca’nın kelimeleri ve latifeleri, bütün lisanlarda atasözü olarak söylenir.(…)Yıldırım Han’ın vefatından sonra, Çelebi Sultan Mehmet zamanında dünya çapından göç etmiştir. Akşehir dışındaki kubbeli türbesine defnolunmuştur. Dört tarafı parmaklıkla çevrilidir. Allah rahmet eylesin.” Onun yaşamıyla alakalı bilgiler, halkın kendisine olan sevgisi yüzünden söylentilerle karışmış, yer yer gerçek dışı nitelikler elde etmiştir. Bu söylentiler içinde, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlânâ ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur’la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile mevcuttur. Nasreddin Hoca, halkın duygularını görülmektediran bir gülmece odağı olarak görülmektedirılır. Söyletilen kişi, söyletenin ağzını kullanır, böylece halk Nasreddin Hoca’nın diliyle kendisesini açıklamar. Yazıya geçirilmiş ilk Nasreddin Hoca hikâyesi 1480 tarihli Sarı Saltuk’un yaşamını anlatan Ebul Hayr Rumi’nin Saltukna-mesi’de bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan ın şehzadeliği esnasında verdiği talimat üzerine Ebül hayr Rumi tarafından Saltukname yedisenelik bir çalışma neticesinde Türk sözlü geleneğinden toplanarak 1480 senesinde tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır. Özhan Öztürk, Folklor ve Mitoloji Sözlüğünde Nasreddin Hoca nın Moğol işgali altında kıvranan Anadolu halkının çaresiz yazgısının sembolü olduğunu, yazılı basının olmadığı bir zamanda yöneticiler ve kamu düzeninin eleştirisinin Hoca nın ağzından dile getirildiğini yazar. Fıkraların toplandığı eserlerden biri, Londra’da British Museum’da. Haza Terceme-i Nasreddin Efendi Rahme başlıklı yazma eserdir.

Lakin bu eserdeki fıkraların bir kısmı, onun üslubuna ve tekniğine uymamaktadır. Nitekim eserin sonunda bu durum: “İşte Nasreddin Efendinin kibar-ı evliyadan (evliyanın büyüklerinden) olduğuna şek ve şüphe yoktur. Merhumun bu kıssalardan haberi var-yok böyle yazmışlar. Her kim okuyup tamamında bu merhumun ruhu için bir Fatiha bağışlarsa, Hak süb-hane ve teala ol kimsenin ahir ve akıbetini hayr eyleye” şeklinde açıklanmıştır. Nasreddin Hoca fıkraları, batı dillerine de çevrilmiş ve bu dillerde ile ilgili mühim yayınlar yapılmıştır. Nasreddin Hoca dan, fıkralarından, ona maledilen nüktelerden günümüze birden fazla deyim, telmih ulaşmıştır. Bunun yanı sıra bunların birçoğu halkımız tarafından atakelimelerinden sayılır. * Acemi bülbül bu kadar öter. * Ağız torba değil ki büzesin. * Bindiğin dalı kesme. * Biraz da ben öleyim. * Buna değmiş, buna değmemiş. * Buyrun cenaze namazına. * Dağ yürümezse derviş yürür. * Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar.

* El, elin eşeğini türkü çağırarak arar. * Fakirin malı gözünün önünde gerek. * Hâlâ bıraktığım yerde otluyorsun. * Her gün bayram olsa. * Işığı gören geliyor. * İnce eleyip, sık

Kolektif – En Güzel Nasreddin Hoca Fıkraları PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu