Hukuk Kitapları

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli PDF indir

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli PDF indir, e-kitap sitemizde Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Özkan Özyakışır tarafından kaleme alınan Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli kitabı 347 sayfadan oluşup, Ciltli kapak olarak yayınlanmıştır. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli kitabını 9786053008149 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli kitap özeti, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli pdf oku, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli yandex, Özkan Özyakışır e-kitap pdf, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli PDF Drive, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli PDF Oku

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli Kısa Özet

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamı içinde doktora tezi olarak kaleme alınan bu çalışma, 28.06.2018 tarihinde, Prof. Dr. İhsan Erdoğan, Prof. Dr. Veysel Başpınar, Prof. Dr. Cemal Oğuz, Prof. Dr. Hasan İşgüzar ve Doç. Dr. Süleyman Yılmaz’dan teşekkül eden jüri huzurunda savunulmuş ve oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Çalışma, esas itibariyle tezin savunma tarihinde erişebildiğimiz basılı ve yayınlanmış kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

Tezlerin kabul edildiği şekli ile yayımlanması bir gelenektir. Lakin tez savunmamızdan kısa bir süre sonra, çalışma konumuzu ilgilendiren/etkileyen 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ihdas edilmiştir. 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Türkiye’de yerleşik bireylerin kendi aralarında akdettikleri konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira bedelinin, Bakanlıkça tespit edilen hâller dışında, döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak kararlaşırılması yasaklanmıştır. 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ışığında, kira bedelinin yabancı para olarak kararlaştırılabileceği hâller, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2018-32/51 ve 2018-32/52 No’lu Tebliğlerle belirlenmiştir. En son tüm bu değişiklikler, 17.01.2019 kabul tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur (7161 sayılı Kanun m. 56). Bunun yanında, 7161 sayılı Kanun m. 56 ile bunun bunun yanında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 344’ün birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında bulunan *üretici fiyat endeksindeki artış* ibareleri, *tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık hemen hemenlara göre değişim* şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, konut ve çatılı işyeri kiraları için kira bedelinde geliştirilen kira dönemlerinde uygulanacak artış oranı, *Üfe* iken *Tüfe* olarak değişikliğe uğramıştır. Üfe’nin uygulanmasında, kira bedeli artışı, önceki on iki aylık üretici fiyat endeksi artış oranının hemen hemensına göre belirlenirdi. Dolayısıyla yeni düzenleme, bu bakımdan bir yenilik getirmemektedir. Uygulamada zaten tatbik edilen kural, yasa koyucu tarafından kanunî bir düzenlemeyle açıkça hükme bağlanmıştır. Tez, açıklanan tüm hukukî düzenlemeler ve savunma sonunda kıymetli jüri üyelerinin görüş ve eleştirileri ışığında gözden geçirilerek kısmen de olsa değiştirilmiştir. Tezde bulunan *üretici fiyat endeksi* ifadelerinin ise, 7161 sayılı Kanun m. 56 gereğince, *tüketici fiyat endeksi* olarak değiştirilmesiyle yetinilmiştir.

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu