PDF

Kuran-ı Kerim Meali PDF Oku indir

Kuran-ı Kerim Meali PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Kuran-ı Kerim Meali kitabını araştırdık. Ayrıca Kuran-ı Kerim tarafından kaleme alınan Kuran-ı Kerim Meali kitap özetinin yanı sıra, Kuran-ı Kerim Meali pdf oku, Kuran-ı Kerim Meali yandex, Kuran-ı Kerim Meali e-kitap pdf, Kuran-ı Kerim Meali PDF Drive, Kuran-ı Kerim Meali Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Kuran-ı Kerim Meali PDF indir Oku

1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke zamanında inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” manasına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin bunun yanı sıra, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ulMesânî” (Tekrarlanan yedi âyet)1, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eşŞükr” ve “es-Salât”2 gibi başka adları da mevcuttur. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da mevcuttur. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun fakat O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir biçimde ifade edilir. Fâtiha sûresi, bunun yanı sıra baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1. Bismillâhirrahmânirrahîm. 3 2,3,4. Hamd4, Âlemlerin Rabbi5, Rahmân6, Rahîm7, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. 5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 6,7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

1 . “Tekrarlanan yedi âyet” ile alakalı olarak bakınız: Hicr sûresi, âyet, 87. 2 . Salât, namaz demektir. Hz.Peygamber, namaz yönünden Fâtiha sûresinin önemini vurgulamak için; “Hiçbir namaz Fâtiha’sız tamam olmaz” buyurmuştur. Namaz ile âdeta özdeşleşen sûreye, bu açıdan “salât (namaz)” adı verilmiştir. 3. Besmele, Neml sûresinde müstakil bir âyet olarak yer alırken (27/30), Tevbe sûresi hariç Kur’an’ın her sûresinin başında da bulunmaktadır. Fâtiha sûresinin başındaki besmele, bir görüşe göre, sûrenin birinci ayeti sayılmayıp, son âyet iki âyet olarak kabul edilmektedir. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” şeklinde tercüme edebileceğimiz besmeleyi, aslî ifadesi ile okuyup öylece korumak uygun olur. Zira Besmele, tıpkı ezan ve selâm gibi, tüm müslümanlar içinde ortak bir mesaj niteliği taşımaktadır. 4 . Hamd, tüm varlıkları nimetlendiren sonsuz kudret sahibi Allah’ı yüceltme ifadesidir. Hamd eden insan, Allah’ın nimetlerine konu oluşu yönünden değil, Allah’ın tüm insanları nimetlendirici bir konumda oluşu yönünden ona hamd eder.

Bu itibarla, belli bir nimet bir insana ulaşsa da ulaşmasa da, o insan Allah’a hamd eder. Allah’tan başka, mutlak anlamda nimet verecek hiçbir varlık bulunmadığı için, hamde lâyık tek varlık da Allah’tır. 5 . Rab, “Varlıkları yaratan, tüm gereksinimlerini karşılayarak onları kademe kademe geliştirip olgunluğa ulaştıran Allah” demektir. 6 . Rahmân, “Rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli” anlamlarında, yalnızca Allah için kullanılan sıfat-isimdir. Tam bir Türkçe karşılığı yoktur. Mü’min olsun, kâfir olsun; iyi olsun, kötü olsun, herkes “Rahmân”ın açıkladıği rahmetin kapsamı içindedır. Varlıklar da bu rahmet ve merhametin eseri olarak var olmuşlar ve varlıklarını da yine bu sayede sürdürmektedirler. 7 “Rahîm” kelimesi de, “Rahmân” gibi Allah Teâlâ’nın sıfatlarından biridir. Aynı biçimde, “rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli” anlamlarını taşır. Lakin “Rahmân”, Allah Teâlâ’ya has bir sıfat-isim iken, “Rahîm” insanlar için de kullanılabilir. Nitekim Tevbe sûresi 128.âyette, bu sıfat Hz.Peygamber için de kul anılmıştır.

Kuran-ı Kerim Meali PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu