PDF

Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 PDF Oku indir

Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 kitabını araştırdık. Ayrıca Mahir Çayan tarafından kaleme alınan Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 kitap özetinin yanı sıra, Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 pdf oku, Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 yandex, Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 e-kitap pdf, Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 PDF Drive, Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 PDF indir Oku

Ülkemizin Sol’unda tam bir teorik keşmekeş hüküm sürmektedir. Bunun yanı sıra, aynı revizyonist tezleri temel alan ve bunları değişik ambalajlamalarla piyasaya süren, kendi özgücünün dışında başka güçlere bel bağlayan çeşitli oportünist fraksiyonlar, en sert bir biçimde birbirlerini oportünizmle, pasifizmle, ihanetle vs. ile suçlamaktadırlar. Kendi aralarında taktik ayrılık bile sayılmayacak ufak değerlendirme yahut deyiş değişiklikları etrafında fırtına koparmaktadırlar. Sözde yapılan ideolojik polemiklerde, utanmazca yapılan tahriflerin, ufak-burjuva çığırtkanlıklarının, “biz eskiyiz, biliriz” ukalalıklarının tozu dumanı içinde tam bir kördöğüşü senelerdır süregelmektedir. Ülkemizde kuvvetli bir proletarya hareketinin olmamasının sonucu, solda ideolojik düzey yüksek değildir. Bundan dolayı, böyle bir ortamda neyin doğru olduğu, neyin eğri olduğu ayırdedilemez olmuş; her şey birbirinin içine girmiştir. Ve Marksist-Leninist devrim teorisinin özünün kaybolduğu bu ortamda, oportünizmin çeşitli şekillerinin orjinal “devrim” teorileri, Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh… adına, onların yazılarına atıflar yapılarak tezgahlanmaktadır. Bunun yanı sıra, oportünizmin bir türü Lenin’in yazılarını kaynak alarak, diğer tarafı hainlikle suçlarken, öteki taraf da, Mao ve Lin Piao’nun yazılarını kaynak alarak kendisini suçlayanı revizyonizmle suçlamaktadır. “Marksizm son derece derinliği olan, son derece karmaşık bir doktrindir. ” Marksizm sürekli olarak olarak, yaşamın yeni gerçekleri karşısında derinleşip, zenginleşen, kendi kendini aşan bir doktrindir. Marksizmde esas olan lafızlar değil, muhtevadır. Marksizmde değişmeyen tek şey, Lenin’in deyişiyle onun yaşayan ruhu olan diyalektik metottur. Diyalektiğin en elemanter iki unsuru olan, zaman ve mekan kavramları dikkate alınmazsa, Marks ve Engels’e göre Lenin’in, Lenin ve Stalin’e göre Mao Tse-Tung’un ve Mao’ya göre de emperyalizmin III. bunalım döneminin muzaffer proleter devrimcilerinin revizyonistliklerinden söz etmek olabilecekdür.

Oportünizm her yerde her zaman Bilimsel Sosyalizm’i tahrifte iki metoda başvurur: Ya zaman ve mekan kavramlarını dikkate almadan, Marksizm ustalarının başka tarihi şartlar için ileri sürdükleri ve yaşanılan zamanda eskimiş olan tezlere dört elle sarılır ve bu tezleri kendi sapmasına dayanak yapmaya çalışır. Veya Marksizm-Leninizmin her şart altında geçerli tezlerini “zaman ve mekan değişmiştir, o yüzden geçerli değildir” diyerek Marksizmi revize eder. Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de oportünizmin her türü, her iki metoda başvurarak Marksizm-Leninizmi tahrif ederek, devrimci militanların kafalarını karıştırmaya çalışmaktadır. Biz bu broşürü kaleme alırken özellikle bu gerçeği dikkate aldık. Devrim anlayışımızı, buna bağlı olarak örgüt ve çalışma tarzı anlayışımızı, Marksist devrim teorisinin, zaman içinde derinleşip zenginleşmesinin nasıl bir rota izlediğini altını çizerek ortaya koymaya çalıştık. Aslını söylemek gerekirse Bilimsel Sosyalizm’in tahlillerinde genelde soyuttan somuta değil de, somutun tahlillerinden soyuta doğru gidilir. Lakin ülkemizin solu özel bir durum arzetmektedir. Yukarıda dile getirdiğimiz gibi, solda var olan teorik keşmekeşin içinde doktrinin özü gözden kaybolmuştur. Bundan dolayı, soyuttan başlayarak, meseleyi en başından ele alıp zaman içinde nasıl derinleştiğini ortaya koyarak somuta inmeye karar verdik. Böylelikle bir kere, bu kördöğüşü içinde özü kaybolan Marksist devrim teorisini ortaya koymuş bulunacağız, ikinci olarak da oportünizmin her türünün sözde ideolojik polemikleri ile militan dostlarımızın kafalarını karıştırmasına geniş ölçüde engel olmuş bulunacağız. (Oportünizmin tahriflerini tam anlamıyla engellemeye tabi ki imkan yoktur. Ne var ki, meseleyi tam bir açıklıkla ortaya koymak olabilecekdür ve bu da oportünizmin tahrifatını geniş ölçüde etkisiz kılar). İşte bundan dolayırle tahlillerimizde soyuttan somuta doğru bir metot izledik. Meseleyi üç bölümde inceledik. Birinci kısım, Marks, Engels ve Lenin dönemlerinin Marksist devrim teorisini ihtiva etmektedir.

İkinci kısım, İki Taktik ’de formüle edilmiş olan Leninist Kesintisiz Devrim Teorisi’nin bizzat Lenin tarafından derinleştirilmesi; bu teorinin sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin pratiklerine uygulanması; Stalin’in idaresindeki Komintern’in ve Mao’nun, Lenin’in bu önerisini ayrı ayrı yorumlamaları: Kapitalist olmayan yol tezinin özü ve Milli Demokratik Devrim Teorisi bölümlerini ihtiva etmektedir. Üçüncü kısım ise, emperyalizmin ayırdedici özellikleri, Leninist önerinin yeni şartlar karşısında zenginleşip derinleşmesi ve yarı-sömürge ülkelerin devrim stratejisi, Küba devriminin devrimci ve revizyonist yorumları, Türkiye Devriminin Yolu bölümlerini kapsamaktadır. Ayrıca her bölümde, konuyla ilintili olan meselelerde ülkemizdeki oportünizmin her türlü eleştirisi bulunmaktadır.

Mahir Çayan – Kesintisiz Devrim 1 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu