PDF

Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı PDF Oku indir

Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı kitabını araştırdık. Ayrıca Martin Luther tarafından kaleme alınan Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı kitap özetinin yanı sıra, Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı pdf oku, Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı yandex, Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı e-kitap pdf, Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı PDF Drive, Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı PDF indir Oku

“Allah’a nasıl yakın kalabilirim?” Bu soru aklımıza sürekli olarak geliyor. Aynı soruyla hemen hemen 500 yıl önce Almanya’da yaşamış olan, çiftçi bir aileden gelen ve ardından Luteryen Kilisesi’nin oluşmasına neden olan Dr. Martin Luther de kafasını yoruyordu. O vakitlerda bir çok insan Allah’ın merhameti için neler yapmak gerektiğini yahut nasıl yeterince iyi olunabileceğini sorguluyordu. Luther Allah’ın doğruluğunun önünde kendini doğru değil günahkâr gördü, ve günahkâr bir insan kutsal olan Allah’a nasıl yaklaşabilirdi? Martin Luther seneler boyunca Kutsal Kelam’ı araştırarak Allah’ın gerçek merhametini bulmaya çalışıyordu. Sonunda merhameti hiç bir biçimde kazanamayacağını, fakat İsa Mesih’in aracılığıyla O’na iman edenlere armağan edildiğini anladı. Yaşamı ve her şeyi Allah’tan alan insanın aklanması da O’nun elinden geliyor. Doğruluğu arayan bir insanın kendi işleri yerine Allah’ın yaptıklarına odaklanması gerekiyor. Bunu anlayınca Martin Luther ağır vicdan acılarından kurtuldu, Kutsal Kelam’ı kurtuluş müjdesinin ışığında, adeta yeni gözlerle okumaya başladı. Rab’bin lütfunu anlamasından bu yana yaşamında umut, sevinç ve huzur bulmaya başladı. Sayın Episkopos Eino Sormunen, Orta Çağ’ın büyük reformcusu olarak bilinen Martin Luther’in yaşamını 1937 senesinde kısa bir kitabın sayfalarına yazdı. Bu kitap “Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı” adıyla ilk kez 1984’de Türkçe’ye çevrildi. İlk basım çok önce tükendi. Martin Luther’in yaşamını yabancı dillerde anlatan bir çok kitap yazıldığı halde Türkçe okuyanlar için daha kapsamlı bir eser bulunmamaktadır. Elinizdeki bu Türkçesi biraz geliştirilen ve bazı kavramları kontrol edilen ikinci basımın size bereketli olmasını dileriz.

Tanrı’nın insanı akladığı Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla aklanan yaşayacaktır.” (Romalılar 1:17) Orta Çağ’ın son yüzsenelerında ve Almanya’nın tam kalbinde, ormanlık ve dağlık bir bölgede bulunan Thüringen’in en saygın çiftçi soylarından biri Luther soyuydu. Bu soyun ufak bir bölümü ufak Eisleben kentinin yakınında Möhran köyünde oturuyordu. Çiftçi aileler kuvvetli ve çok çocukluydular. Büyük uğraşım ve tasarrufla elde edilen çiftlikler bütün çocuklar içinde bölünseydi, her birine düşen arazi çiftçilik için yeterli olmayacağından, eskiden kalma bir kurala göre, çiftlik en ufak çocuğa kalırdı. Büyük kardeşler ise kendilerine başka bir meslek seçmek zorundaydılar. Kimileri kentlerde el sanatkârlığında, kimileri de Thüringen dağlarındaki tunç ve gümüş madenlerinde çalışırlardı. Möhran köyünde Luther soyunun beş evi vardı. Yakın köylerde de bu kuvvetli, mert, belki arada bir biraz kaba güç kullanan çiftçiler oturuyordu. Möhran köyünün kalabalık Luther ailesinin dört kardeşinden en büyüğü olan Hans, aynı köyden Margareta Ziegler adlı kızla evlendi. Bir süre sonra eşi ve ufak erkek çocuğuyla birlikte Eisleben kentine madenci olarak şansını denemeye gitti. Yoksul madencinin evinde 1483 senesinin 10 Kasımında, akşam saat 11’de ailenin ikinci çocuğu Martin Luther dünyaya gözlerini açtı. Zamanın âdetlerine göre, çocuk ertesi gün yakında zamandaki Aziz Petrus Kilisesi’nde vaftiz edildi.

Aziz Martin yortusunda vaftiz edildiği için kendisine Martin adı verildi. Hans Luther, Eisleben’de pek başarılı olamıyordu. Bu nedenle 1484 ilkbaharında Mansfeld kentine taşındı. Mutluluğun kapıları burada açılmaya başladı. Madencilikten yükselip önce maden ocakları kiraladı, sonra onların ve maden fırınlarının sahibi oldu. Meslektaşlarının temsilcisi, belediye meclisinin üyesi ve konut sahibi oldu. Önceleri Hans ve Margaret, büyüyen ailelerinin masraflarını karşılayabilmek ve borçlarını ödeyebilmek için çok çalışıp para biriktirdiler. İki çocuktan sonra aileye, en az dört erkek çocuk ve bir o kadar da kız çocuk dünyaya geldi. Martin Luther’in dile getirdiklerine göre, annesi yakacak odunları bile ormandan kendisi taşırdı. Sonra, ailenin maddi durumu iyileşince de sade ve idareli yaşam sürmeye sürdüler. Birçok çiftçi ailesi gibi, Luther ailesi de çalışkanlıktan ve tasarruflardan hiçbir zaman vazgeçmedi. Hans Luther, bir Alman için iyi bir örnekti: Çalışkan, idareli, dürüst ve düzenli bir kişiliğe sahipti. Önceleri sert ve hızlı parlayan bir detaya sahip olan Hans Luther’in kişiliği, köylü insanlara özgü olan mizah anlayışı ile yumuşamıştı. Kiliseye saygı ve sorumluluklarını yerine getirdiği halde, keskin zekâsı ve doğruluk anlayışı kilisedeki yanılgılara göz yummasına izin vermiyordu. Bilhassa keşişlerden hiç hoşlanmazdı.

Margaret ise erken başlayan ağır yükün altında iki büklüm yürüyen, karınca gibi çalışan, düşünceli, içine kapanık, o zamandaki Katolik kilisesi içinde bulunan batıl inançlara bağlı olan bir kadındı. İçine kapanık ve çekingen olduğundan, komşu kadınları onu beğenmezlerdi. Margaret çocuklarına ormanlarda, dağlarda, ağaçlarda, toprakta, havada ve göllerde yaşayan ve kötülük yapan cinler, periler ve cüceler üzerine masallar anlatırdı. Dağın en derin mağaralarında İblis oturuyor ve insanları kendine çekebilmek için orada altın, gümüş ve tunç yapıyormuş. Mansfeld’e yakın bir gölde ise bir sürü kötü ruhlar bağlıymış. Göle bir taş attın mı, ruhlar hemen öfkelenip fırtına çıkarırlarmış. Ama en kötüsü, komşu evinde bir büyücü kadının oturmasıydı. Kadın, Luther ailesine çok kötülük yapıp ailenin çocuklarından birisinin canını bile almış. Gök gürültüsü veya fırtına çıkınca: “İblis gürültü yapıyor” denilirmiş. Aynı zamanda kilisenin icat ettiği çıkar yollara, haç çıkarmaya, kutsal suya, kutsal nesnelere güvenilir, dua ve vaatlerle madencilerin ermişi olan Aziz Anna’ya başvurulurdu. Yakındaki manastırın çanlarının sesi de kötü ruhlara karşı etkin bir önlem sayılırdı. Zamanın âdetlerine göre, Luther’in evde aldığı eğitim çok sert olup onu çalışkan ve dürüst olmaya alıştırdı. Bir gün annesi onu tek bir fındık çaldığı için, kan revan içinde kalıncaya dek dövdü. Başka sefer de babasından öyle bir dayak yedi ki, çocuk babasından korkmaya başladı. Ama Luther’e öbür çocuklardan ayrı davranıldığını söylemek yersiz olur.

Annesi ve babası o zamanın insanlarıydılar, çocukların yemek ve uyku gibi sopaveya gereksinmeleri olduğunu düşünürlerdi. Ayrıca, kabiliyetli oğullarının duygusal benliklerini anlayamadılar. Bunun yanı sıra, babası oğlunun güvenini kazanmak için elinden geleni yapıyordu. Sonra Luther, annesinin de yüreğinde fakat oğlunun iyiliğini istediğini söylerdi. Martin Luther, her zaman bir çiftçi ailesinden geldiğini, Allah’ın kendisine dürüst bir anne ve baba verdiğini övünçle anlatırdı. Soyun üzüntü kaynağı, Hans Luther’in ufak kardeşi ‘Küçük Hans’ idi. Meyhanelerde oturuyor, kavga ediyor, sürekli olarak polislerin eline düşüyordu. Toplam olarak on bir kez çeşitli cezalar almıştı. Kısa boylu, ama sağlam yapılı Martin Luther büyük bir olasılıkla 1488 senesinde Mansfeld’teki ‘Latin okuluna’ başladı; bu okulda sekiz yıl okudu. O zaman okumak hiç de kolay değildi. Dersler sabah saat beşte başlayıp öğle saatlerinden sonra saat beşe dek sürüyordu. Bunun yanı sıra toplamı üç saat süren iki yemek paydosu yapılıyordu. Okulda fakat üç sınıf vardı. Böylelikle öğrenciler her sınıfta birkaç yıl okurlardı. İlk sınıfta okuma yazma, müzik ve Latince’nin temelleri öğretiliyordu.

Kitapları olmadığından, öğrenciler her şeyi ezberleyerek öğrenirlerdi. Müzik dersleri mühimydi, çünkü öğrenciler kilise korosunda ilahiler söylerlerdi. Bu nedenle, ilahilerin anlamı da onlara öğretilirdi. Harfleri öğrendikten sonra öğrenciler Latince olarak iman açıklaması, Rab’bin duası, meleğin Meryem’e selamı ve çeşitli duaları ezberlerlerdi. İlk sınıftaki öğrenciler kendi aralarında anadilini kullanabiliyorlardı, ama ondan sonra Latince’den başka dil kullananlar ağır cezalandırılırdı. İkinci sınıfta Donatus’un ünlü Latince dilbilgisi öğretilirdi. Ezberlenmesi daha kolay olsun diye dilbilgisinin bir bölümü, şiir şekilindeydi. Öğrenciler birbirlerine, “Donatus’unu biliyor musun?” diye sorarlardı. Mansfeld’teki okul, öbür okullardan daha iyi veya kötü değildi, ama Luther ardından onun üzerine acı sözler dile getirdi. Çünkü ona göre okulda öğrencilere adaletsizce davranılıyordu. Misal verilecek olursa, bir gün okula yeni gelen çocukları daha tanımayan bir öğretmen –bütün çocuklar aynı odada yer alıyorlardı– Luther’e fiil çekimlerini yapamadığı için on beş kez sopa ile dayak attı. Oysaki bunlar, birinci sınıfta daha öğretilmemişti.

Martin Luther – Kutsal İnanç Adamı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu