PDF

Mehmet Altan – Marksist Liberal PDF Oku indir

Mehmet Altan – Marksist Liberal PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Mehmet Altan – Marksist Liberal kitabını araştırdık. Ayrıca Mehmet Altan tarafından kaleme alınan Mehmet Altan – Marksist Liberal kitap özetinin yanı sıra, Mehmet Altan – Marksist Liberal pdf oku, Mehmet Altan – Marksist Liberal yandex, Mehmet Altan – Marksist Liberal e-kitap pdf, Mehmet Altan – Marksist Liberal PDF Drive, Mehmet Altan – Marksist Liberal Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Mehmet Altan – Marksist Liberal PDF indir Oku

Hayat nasıl değişir? Feodal beylerin hakimiyetindeki elle döndürülen değirmenlerden, bireyin özerkleştiği bilgi çağına nasıl geldik? Bu değişimin sihri ne? Veya… Zamanın ruhu nasıl yakalanır? Tarihin temposu nasıl anlaşılır? İnsanlık macerasınin değişimi nasıl izlenir? Karl Marks, bir felsefeci olarak sürekli olarak aradığı bu soruların cevabını sonunda bulmuş. Bakmış… İnsanın doğa ile ilişkisi her şeyi belirliyor. Çalışma aleti ne ise… Hangi düzeydeyse, toplumsal ilişkileri de o belirliyor. Henüz su değirmeni aşamasındaysan… Çalışma aleti elle döndürülen değirmen ise… Üretim şekilini kaba kol gücünün enerjisi şekillendiriyorsa… Toplumsal yapı da feodal ilişkileri aşamıyor. Bir yanda feodal beyler, diğer yanda köleler oluşuyor. Kol gücüne dayalı değirmen tüm toplumsal resmi de şekillendiriyor. Değişimin tılsımını teknoloji oluşturuyor. Çalışma teknikleri değişince hayat da değişiyor. Bugün insan beynini model alan bilgisayarlar var. Çalışma aleti insan beyninin birden çok işlevine hakim bilgisayar olunca… Yaşam da “insan odaklı” hale geliyor. Enerjiyi kaba kol gücü oluşturuyor ve el değirmenleri hayata yol veriyorsa orada beyler ve köleler ortaya çıkmakta… Feodal hukuk ve anlayışı egemen oluyor. Yok, enerji kaynağı çeşitlenmiş, insan doğa ilişkisi beyin modeli üzerinden tanzim edilmeye başlanmışsa, yaşamın efendisi de insanın kendisi oluyor. Hayata üretim ilişkileri… Üretim ilişkilerinin değişimi üzerinden bakıyorsanız… İnsanın doğa ile ilişkisi değişince… İnsanın çalışma aleti değişince… İnsanların birbirleriyle ilişkilerinin, hukuktan siyasete örgütlenme anlayışlarının değiştiğine inanıyorsanız… Böyle bir değişim ölçünüz var ise… Siz Marksistsiniz. Hayatı, yaşam değişimini Marksist bir yöntemle izliyorsunuz. Liberalizm ise… Kapitalizmin doğum sancıları sırasında… İnsanı mutlak monarşinin yakıcı kudretine karşı koruma çabasından doğmuş.

Devlete karşı bireyi öne almış. Bir yandan ekonomik… Bunun yanı sıra siyasal hakların pekişmesinin savaşımını vermiş. Ekonomik özgürlükler olmadan bireyin siyasal özgürlüklerinin olamayacağını görmüş. Piyasa ekonomisinin toplumsal zenginliğin öz suyu olduğunu keşfetmiş… Doğal kaynakların en verimli kulanımının rekabetten geçtiğini anlamış. Refahın reçetesini piyasa ekonomisinde bulmuş. Yirminci Yüzyıl… Burjuva sınıfı ile proletarya içindeki çatışmalarla geçti. Sovyetler’in varlığı ve ekonomik algısı ile liberal piyasa yaklaşımı yarıştı… Merkezi planlama ile piyasa ekonomisi rüşt ispatına girişti. Sovyetler’in çökmesi ile piyasa ekonomisi farklısiz kaldı ve bilimselleşti. Sanayileşme dönemi bitiyor… Ulus-devlet dönüşüyor… Sosyolojik yapı değişiyor… Marksizm ve liberalizm çatışırken, şimdi benzerlikleri öne çıkmakta. Marksizm’de hümanizma var… Liberalizm’de de bireyin üstünlüğü. İkisi de olabilecek olduğunca “az devlet” peşinde. Bu yeniçağ bunun yanı sıra yeni bir sentez çağı. Marksizm ile liberalizmi evlendirecek bir çağ. 1986-2007 senelerı içindeki yazılarımdan, konuya yönelik yapılan seçmeler sonucu bir araya gelen bu kitap, yaşamın akışındaki değişim ve dönüşümü Marksist bir yöntemle ele alan ve piyasa ekonomisini de zenginleşmenin tek gerçek reçetesi olarak kabul eden bir anlayışın ürünü. Hayata bakarken Marksist… Ekonomiye bakarken liberal… Yaşamı kavramaya çabalarken de Marksist-liberal… Ünlü profesör Peter Drucker, “Kapitalizm Sonrası Toplum” adlı kitabının “ulus-devletten megadevlete” başlıklı bölümünde, Türkiye’nin bugünkü durumuna da ışık tutan şu anlatımı yapar: “Politik yapı ve politikada da yeni bir “post” döneme, egemen devletin sonrasına geçiyoruz.

Yeni kuvvetleri artık tanıdık; bunlar son dört yüz yıl boyunca politik yapıya ve politikaya hükmetmiş olan kuvvetlerden bi hayli farklıdır. Yeni istekleri de bilinmekte; bunların bir kısmını, belki çoğunu formüle edebiliriz. Ama yanıtları, çözümleri ve yeni bütünleşmeleri halen bilmiyoruz. Sahnedeki aktörler, politikacılar, diplomatlar, bürokratlar, politik bilimciler ve politik yazarlar, toplumda ve toplumsal yapıda olduğundan daha fazla dünün terimleriyle konuşuyor ve yazıyorlar. Ve genelde bir tavır almak zorunda oldukları için dünün gerçeklerinden yola çıkarak ve dünün varsayımlarına dayanarak davranıyorlar.” Bu satırları okuyunca, ulus-devlet sonrasına yönelen “değişim”i değiştirilemeyecek bir “gerçek” olarak kabul edemeyen ve bu süreci göremeyenlerin son Körfez Krizi’nde nasıl Saddamcı kesildiklerini ve 29 OECD ülkesinin imzalaması beklenen “Çok Taraflı Yatırım Anlaşması” için Türk basınında ne tür haberlerle yorumlar yazdıklarını anımsadım. Bu yaklaşımları, “dünün terimleriyle”, “dünün gerçekleri üzerine” kurulmuştu ne yazık ki… Peter Drucker, ulus devletin nitelik değiştirme zorunluluğunu iki temel nedene bağlar. Bunlardan birincisi ulus devletin artık “parayı kontrol edememesidir.” Para hem elektronikleşti, hem de ulusötesi bir nitelik kazandı. Para akışının kontrolü ulus-devletlerin boyunu çoktan aştı. İkinci temel neden ise, enformasyonu da artık ulus-devletin saptayamaması, kontrolden geçirerek istediği gibi yönlendirememesidir. Ulusa söylenen yalanların doğrusunu anında yabancı bir kaynaktan öğreniveriyorsunuz. Para gibi enformasyon da yeni bir döneme geçti. Geçtiği için de çağı değiştiriyor… Bu değişim geri çevrilemez. Tek çıkar yol ona uyum sağlayıp, o değişimden yararlanmaktır.

Türkiye’de pek kimsenin haberdar olmadığı, olsa da aldırmadığı veya algılamadığı OECD’nin “Çok Taraflı Yatırım Anlaşması” da, ulusötesi hale gelen ve elektronikleşen paranın direkt yatırıma dönüşmesini küresel boyutta düzenlemeyi amaçlıyor. Yatırımcılar içindeki “yerli” ve “yabancı” ayrımını ortadan kaldırıyor. Tasarının kabulü halinde sermaye yatırıma yöneleceği vakit ulus devletlerin kısıtlamalarından etkilenmeyecek. Yeryüzünde OECD’nin hazırladığı anlaşmanın kaideleri dışında hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak. Anlaşmayı imzalayınca beş yıl boyunca imzanızı geri çekemiyor ve yasadan yararlanan ülkenizdeki sermayeyi de on beş yıl boyunca faaliyetten men edemiyorsunuz. Ulus-devlet kavramının hipnozundan halen kurtulamayanlar bu yönelimi yadırgıyor. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması’nın imzalanma süreci “yeni” ile “eski” içinde bir kol güreşi olarak geçecek. Konuyla alakalı gelişmeler bıçakların bilendiğini göstermekte… Türkiye, Sanayi Devrimi’ni hem anlayamadığı hem de tamamlayamadığı için bu yeni dönemi ve onu doğuran enerjikleri algılamakta çok zorlanıyor. Kendini “ilerici” sanan “köktendevletçiler” ise ülkeler arası sermayenin dönem dönem ilerici bir rol oynayabileceğini göremiyor. Sermaye feodalizmi yıkıp, Sanayi Devrimi’ni başlatırken de devrimciydi. Fransız Devrimi’ni yapan burjuvazi, şimdi artık kendine dar gelen ulus-devlet kalıplarını da çatlatıyor. Mega devlete geçiyor. Ulus-devlet bitiyor. Ulus-devlet kavramlarıyla yeni dönemi ve değişimi anlamak olabilecek değil… Zaten bizdekiler de anlamayıp tartışmayıp yalnızca sövüyorlar… OECD’nin hazırladığı “Çok Taraflı Yatırım Anlaşması” ulus-devletin yeni bir cenaze merasimidir. Bunun bir cenaze olduğunu yalnızca tarihe defnedilen ölü fark edemiyor.

Mehmet Altan – Marksist Liberal PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu