PDF

Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı PDF Oku indir

Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı kitabını araştırdık. Ayrıca Michael Löwy tarafından kaleme alınan Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı kitap özetinin yanı sıra, Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı pdf oku, Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı yandex, Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı e-kitap pdf, Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı PDF Drive, Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı PDF indir Oku

Sağlığında terimi reddetmiş olsa da, Marksizm ilk kez Marx’ın (1818-1883) düşüncesidir; sözcüğün gerçek anlamında müthiş zenginlikte, sürekli olarak evrimleşen ve sonunda tamamlanmamış halde bırakılan bir düşünce. [1] Lakin, Marx’ın Marksizme kattıkları, Engels’in (1820-1895) kattıklarından ayrılamaz. Marx’ın, Alman İdeolojisi (1845-1846) ve Komünist Parti Manifestosu (1848) gibi ünlü eserleri birlikte yazdığı; Marx’ın ölümünden sonra Kapital’in ikinci ve üçüncü cildini yayınlayan kişidir Engels. Ölümlerinden sonra fikirleri, kendilerini onların takipçisi olarak gören düşünürler ve siyasi akımlar tarafından çok değişik doğrultularda geliştirilmiştir. İşte bugün “Marksizm” olarak adlandırılan şey, bu katkıların tamamıdır. Bu adlandırma sürekli olarak tartışmalara konu olur: Şu veya bu analizi yahut konumlanışı Marksist kabul etmek doğru mudur? Şunun veya bunun kendisini Marksist ilan etmesi meşru mudur? “Kimin Marksist olduğu”na veya kimin Marksist olmadığına karar vermek, bizim işimiz değildir! Bizim amacımız, ne Marksist sözcük dağarcığını sistemleştirmek, ne de “siyaseten” doğru veya “bilimsel olarak” güvenilir bir sürümünü sunmaktır. Amacımız, Marksizmin en mühim kavramları için bir giriş önermektir. [2] Öyleyse, burada konu edilenin “Marksizm”den fazla “Marksizmler” (Lukács’tan Antonio Gramsci’ye, Henri Lefebvre’den Theodor W. Adorno’ya, Walter Benjamin’den Ernesto Che Guevara’ya) olduğunu söylemekte yarar var. Çeşitliliğin kaynağı, işçi hareketleri ve antikapitalist mücadeleler tarihine dayanır. Marx I. Enternasyonal’in (1864’te kuruldu) önderlerinden biriydi ve eseri daha o zamandan II. Enternasyonal’in (1889’da özellikle Engels’in girişimiyle kuruldu) temel referansını oluşturuyordu. Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin zaferi (1917), yeni bir dönem başlattı. Bileşenlerinin her biri kendisini Marx’ın devamı addetse de, işçi hareketi yeniden bölündü.

Sonuçta, “MarksizmLeninizm” adını alan ve Marksist titizliğin Stalin’in demir yumruğuyla baskı aracına dönüştüğü, bir doktrinler bütünü yaşandı. Beğenilsin veya beğenilmesin, tarihsel anlamı ne olursa olsun, bu da Marksizmlerden biridir. Lakin buna paralel olarak, bu rejime muhalefet edenlerin, özellikle Troçki figürü arkasındakilerin eleştirisi de gelişiyordu. Daha sonra 1949’da devrim Çin’de başarıya ulaştı ve “Çin-Sovyet çatışması” yeni yollar açarak yeni yorumlar çıkardı. 1976’da Mao Zedong’un ölümünden sonra reformlar ve ardından, bugünkü yönelişlerin bulanıklığı geldi. Bunun yanı sıra Küba Devrimi, Afrika’daki farklı sosyalist deneyimler ve Üçüncü Dünyacı hareketler, Marksizmi kuranların Marksizminin Avrupa merkezciliğini kırmayı başardı ve kökten yenilikleri tetikledi. Marksizmlerin çeşitliliği, toplumlar kuramı olarak Marksizmin çok yönlülüğüne de tasvir eder. Filozoflar, siyaset bilimciler, sosyologlar, tarihçiler, iktisatçılar… Hepsi Marksizmde incelemelerinı besleyecek malzeme buluyorlar. Bu farklı alanlarda Marksizmden ilham alan entelektüeller için, Marksizm adına tesis edilmiş rejimlerin kurumsallaştırdığı Marksizmlerle ilişki her zaman zor oldu; biat, kuşku ve itiraz içinde yürüdü, ama ilişki hiç kesilmedi. Kitaptaki maddelerin çoğu, ele alınan kavramların tartışmalarda nasıl seferber edildiğini göstererek, bunların siyasal, ekonomik ve felsefi yönlerinin iç içeliğini ortaya koymaya çalışıyor. Bunun yanında, Marx ve Engels’in bazı yazılarının teknik özelliği dikkate alındığında, arada bir bir maddenin salt bilimsel bir yaklaşıma öncelik tanıdığı da olmuştur. Daha felsefi kavramlar Emmanuel Renault, daha iktisadi kavramlar Gérard Duménil ve daha siyasi kavramlar Michael Löwy tarafından işlenmiştir. Marksizmlerin mirası ve çağdaş Marksizmin farklı şekilleri, mühim bireyleriyle, dergi ve kitaplarıyla, kongre ve konferanslarıyla, ulusal okulları ve ülkeler arası tartışmalarıyla, bu kitabın tam merkezindedir. Bu miras, kapitalist düzene karşı radikal mücadelelerin büyük bölümüne, çeşitli ölçülerde ve şekillerde ilham vermektedir. “Que Sais-je?” dizisi içinde bu kitabın yayına girmesi 2007’de kapitalizmin girmiş olduğu yeni büyük kriz ortamında Marx’ın düşüncesine yönelik ilginin dirilişiyle çakıştığından, bu maddelerin, okuyucuları geleneğin büyük eserlerine ve Marksizmin güncel görüşlerine başvurmaya sevk edeceğini bekliyoruz.

Michael Löwy, Gerard Dumenil, Emmanuel Renault – Marksizmin 100 Kavramı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu