Eğitim Kitapları

Miftah-ı Lisan PDF indir

Miftah-ı Lisan PDF indir, e-kitap sitemizde Miftah-ı Lisan kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Yusuf Halis tarafından kaleme alınan Miftah-ı Lisan kitabı 288 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Miftah-ı Lisan kitabını 9786054715565 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Miftah-ı Lisan kitap özeti, Miftah-ı Lisan pdf oku, Miftah-ı Lisan yandex, Yusuf Halis e-kitap pdf, Miftah-ı Lisan PDF Drive, Miftah-ı Lisan Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Miftah-ı Lisan PDF Oku

Miftah-ı Lisan Kısa Özet

Bilindiği üzere insanlık tarihinin yeryüzündeki en büyük faaliyetlerinden biris, kültürünün yeğane unsuru olan dili geliştirmedir. Bu gelişmeler sözlük çalışmalarına olan ihtiyacı doğurmuştur. Türklerde mensur sözlük yazma geleneği, İslamiyet`in kabulünden sonra Kur`an`ı ve hadisleri daha iyi anlama ve yorumlama ihtiyacından dünyaya geldiğu kabul gören bir gerçektir.

Klasik Türk şiiriyle ortaya konan bu mahiyetteki ürünler ve bu ürünlerin incelenmesi layıkıyla tamamlanamamıştır. Oysaki klasik Türk şiiri, asırlar boyunca din, tasavvuf, gramer, tıp, tarih, coğrafya, astronomi gibi bir çok bilim dallarının öğretiminde bi hayli mühim görevler üstlenmiştir. Şiirin bu gücünden yararlanma gayesiyle doğu dünyasında Ebu Nasr Ferahi’nin Nisabu’s-Sıbyan adlı Arapça – Farsça manzum sözlüğü ile Anadolu’da 13. asırda Şükrullah’ın yazdığı Zühretü’l- edeb’i bi hayli mühim eserlerdir. Bu tarz (Arapça – Farsça) sözlük yazımı 15. asra kadar devam etmiştir. Bu asırdan bu yana Farsçanın, edebi dilietkisi altına alması sebebiyle Farsça öğrenme zarureti doğmuş, Farsça – Türkçe manzum sözcükler yazılmaya başlanmıştır. Bunlara ilaveten Yusuf isimli bir zat tarafından Türkçe, Arapça, Farsça, Afganca, Hintçe (Keşmir dili) Nisab-ı şeşzeban gibi çok dilli sözcükler de kaleme alınmıştır. Şahidi İbrahim Dedenin (ö. 957 / 1550), Tuhfe-i Şahidi`si, Sünbülzade Vehbi`nin (ö. 1224 / 1809 – 1810) Tuhfe-i Vehbi`si hem yazıldığı zamanda hem de ardındanki zamanlarda bi hayli ilgi görmüş manzum sözcüklerdir.”

Miftah-ı Lisan PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu