Hukuk Kitapları

Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi PDF indir

Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi PDF indir, e-kitap sitemizde Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Emre Külüşlü tarafından kaleme alınan Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi kitabı 167 sayfadan oluşup, Ciltli kapak olarak yayınlanmıştır. Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi kitabını 9786257953047 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi kitap özeti, Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi pdf oku, Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi yandex, Emre Külüşlü e-kitap pdf, Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi PDF Drive, Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi PDF Oku

Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi Kısa Özet

Türkiye Cumhuriyeti`nde acenteler vasıtasıyla faaliyet gösteren yabancı tacirlere karşı Türk mahkemelerinde dava açılabilmesine imkan tanınması maksadıyla yaşanan acentenin müvekkilini mahkemede temsil etme yetkisi; ilk bakışta yabancı devletlerin mevzuatlarında düzenlenmemiş oluşu ve kendine özgü nitelikleri ışığında göze çarpmaktadır. Çalışmamızda, acenteye tanınan söz konusu yetkinin yargılama hukukuna ilişkin kavramlar ile ilişkisi incelenerek; milletlerarası usul hukuku bağlamındaki etkileri tespit edilmiştir.

Ticaret hukuku, usul hukuku ve insan hakları hukuku bağlamında yapılan incelemeler neticesinde; acentenin müvekkili adına yürüttüğü yargılamaların, davanın açıldığı andan ilamların icra edileceği aşamaya dek birden fazla açıdan tarafların hak ve borçlarının muhafaza edilmesina ilişkin sorunlara neden bulunacağı görülmüştür. Buna bağlı olarak söz konusu düzenlemenin hizmet ettiği amacın, milletlerarası anlamda sıklıkla kabul gören ölçütler ikaznca belirlenecek bir milletlerarası yetki kuralı vasıtasıyla sağlanmasının daha isabetli bulunacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, acentenin müvekkili adına yaptığı yahut aracılık ettiği anlaşmalerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkile karşı açılacak davalar yönünden, acentenin olduğu yer mahkemesine milletlerarası yetki kazandırılması ve acentenin müvekkilini mahkemede temsil etme ytesirinin düzenlendiği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 105. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının yürürlükten kaldırılması yönünde görüş açıklanmıştır.

Giriş

Birinci Bölüm

Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Nitelik ve Şartları

A. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Temel Nitelikleri

1. Genel Olarak

2. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Tanımı ve Tarihçesi

3. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Düzenlenme Amacı ve İşlevi

4. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Hukuki Niteliği

5. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisine Uygulanacak Hukuk

B. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Şartları

1. Geçerli Bir Acentelik İlişkisinin Bulunması

2. Uyuşmazlığın Acentenin Müvekkili Adına Yaptığı yahut Aracılıkta Bulunduğu Bir Sözleşmeden Kaynaklanması

3. Hükmün Emredici Niteliği

İkinci Bölüm

Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Usuli Yönleri

A. Genel Olarak

B. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Milletlerarası Yetki Kuralları ile İlişkisi

1. Genel Olarak

2. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin Milletlerarası Yetki Kuralları Bakımından Değerlendirilmesi

3. Yetki Anlaşmalarının Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi Bakımından Sonuçları

4. Tahkim Anlaşmalarının Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi Bakımından Sonuçları

C. Müvekkilin Hukuki Dinlenilme Hakkının Korunması

D. Acentenin Müvekkili Adına Yürüttüğü Yargılamalara Özgü İstisnai Haller

1. Genel Olarak

2. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi Doğrultusunda Yargılamada Yer Aldığının Dava Dilekçesinde Belirtilmesi

3. Müvekkile Karşı Yürütülen Bir Davanın Bulunması Halinde Aynı Davanın Müvekkili Adına Acenteye Karşı Açılamaması

E. Acenteye Özel Yetki Verilmesi Gereken Haller

F. Acentenin Teminat Gösterme Yükümlülüğü

Üçüncü Bölüm

Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Ytesirinin İcrai Yönleri

A. Genel Olarak

B. İlamların Türkiye`de İcra Edilmesi

C. İlamların Yabancı Devletlerde İcra Edilmesi

1. Genel Olarak

2. Acentenin Müvekkili Adına Yürüttüğü Yargılamalar Sonucunda Verilen İlamların Yabancı Devletlerde İcra Edilmesine Engel Teşkil Edebilecek Tenfiz Şartları

Sonuç

Kaynakça

Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu