PDF

Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 PDF Oku indir

Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 kitap özetinin yanı sıra, Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 pdf oku, Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 yandex, Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 e-kitap pdf, Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 PDF Drive, Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 PDF indir Oku

Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında beyti oluşturan bir satırlık nazım parçası. Sözlükte “yıkıp yere çalmak” mânasına gelen sar‘ / sır‘ kökü “şiirin beytini iki mısralı yani iki kafiyeli, kapıyı iki kanatlı yapmak” anlamlarını da ifade eder (Kāmus Tercümesi, III, 318). Ayrıca “ev” mânasındaki “beyt”in kapısındaki her bir kanada mısra denildiğine işaret edilir (a.g.e., III, 320). Nitekim eve kapıdan girildiği gibi şiire de mısra ile başlanmaktadır. Bu açıklamalardan hareketle gerçek anlamı “ev, çadır, oda, mesken, konak” olan beyit, bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde iki mısradan yaşanan nazım birimini açıkladıği gibi gerçek anlamı “çadır kapısının iki yanı, kapı kanadı ve pervazı” olan mısra da terim olarak beyti meydana getiren iki parçadan biri için kullanılır. Arap edebiyatında genelde en ufak nazım birimi beyit olduğu için beyitten daha ufak parçalar manzume sayılmaz. Bu durum aslında aruz vezninden kaynaklanmakta, mısra yerine “şatr” (yarım) kelimesi kullanılmaktadır. Fars ve Türk edebiyatlarında mısraın oynadığı rolü Arap edebiyatında beyit üstlenmiş durumdadır (bk. ARÛZ; BEYİT). Çünkü Arap şiirinde genelde hüküm ve anlam beyitte tamam olurken Fars ve Türk şiirlerinde bir mısrada da gerçekleşebilir. Bu nedenle Fars ve Türk edebiyatlarına aruzun girmesiyle mısralar da uzamıştır.

Mısra – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 30 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu