PDF

Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 PDF Oku indir

Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 kitabını araştırdık. Ayrıca Ansiklopedi tarafından kaleme alınan Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 kitap özetinin yanı sıra, Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 pdf oku, Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 yandex, Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 e-kitap pdf, Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 PDF Drive, Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 PDF indir Oku

Endonezya’da yenilikçi bir dinî teşkilât. 18 Kasım 1912 tarihinde Orta Cava’nın Yogyakarta şehrinde Kiai Hacı Ahmed Dahlân tarafından kuruldu. Kuruluşunda Hollanda sömürge yönetimiyle gelen Batılı kültürel ve sosyal değerlerin, hıristiyan misyonerlik faaliyetlerinin ve bölgedeki eski din ve kültürlerin müslüman halk üzerinde yaptığı tesirlerle İslâm dünyasında çeşitli dinî uyanış hareketlerinin ortaya çıkması mühim rol oynamıştır. Günümüze kadar etkin bir biçimde faaliyet gösteren teşkilâtın temel hedefi Endonezya’da İslâmiyet’i hıristiyan, Hindu, Budist ve animist inançların tesirinden kurtarmaktır. İslâm’ı dış hücumlara karşı savunmak, temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet’in esaslarına dönerek İslâm akîdesini modern düşüncenin ışığında yeniden yorumlamak ve müslüman toplumunun ahlâkî ve dinî sorumluluklarını geliştirmek diğer hedeflerinin başında yer alır. Kuruluş tüzüğünde gösterilen ve 22 Ağustos 1914 tarihinde hükümet tarafından onaylanan esaslara göre bu hedefleri gerçekleştirmek için teşkilâtın okullar açmasına yahut mevcut okullarda İslâm dininin esasları içerisinde ders vermesine, İslâmiyet’e ait meselelerle alakalı toplantılar düzenlemesine, dinî hizmetlerin yürütüleceği cami ve vakıf binaları inşa etmesine, İslâm dini ve inançları ile ilgili kitap, broşür ve gazete çıkarmasına izin verilecekti. Bu vaadlere ve Muhammediyye’nin (Muhammadiyah) siyasî faaliyetlerden uzak duracağını taahhüt etmesine rağmen sömürge idaresi ilk etapta şüpheci davranarak kuruluşun faaliyet alanını Yogyakarta civarıyla sınırladı ve fakat 1920’li senelerın başında barışçı bir yol takip edildiği kanaatine varması üzerine bütün Endonezya adalarında faaliyet göstermesine izin verdi. Bu izinle birlikte teşkilât kısa süre içinde millî bir hüviyet kazandı ve açtığı Batı tipinde çok sayıdaki okul, yetimhane, hastahane, sağlık ocağı ve diğer kurumlarla Endonezya toplumuna mühim hizmetleri dokunan bir cemiyete dönüştü. 1938’de yarısı Cava’da olmak üzere bütün adalardaki toplam şube sayısı 852’ye ve üye sayısı 250.000’e ulaşmıştı; 834 cami ve mescidi, otuz bir halk kütüphanesi ve çeşitli düzeylerde 1774 okulu vardı. Farklı etnik gruplara mensup üyelerin çoğunluğunu tüccar ve iş verenler oluşturmaktaydı; bu durum hareketin şehir kökenli olduğunu gösteriyordu. Malî kaynakları daha çok üye aidatları, hibe ve yardımlar, zekât ve fitre gelirleri, okul fiyatları ve teşkilâtın kendi yatırımlarından elde edilen gelirler oluşturuyordu; eğitim ve sosyal içerikli faaliyetler için devletten de belli bir yardım alınıyordu.

Muhammediyye – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 31 PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu