Teknoloji Kitapları

Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş PDF indir

Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş PDF indir, e-kitap sitemizde Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Tirupathi R. Chandrupatla tarafından kaleme alınan Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş kitabı 528 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş kitabını 9789750407550 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş kitap özeti, Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş pdf oku, Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş yandex, Tirupathi R. Chandrupatla e-kitap pdf, Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş PDF Drive, Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş PDF Oku

Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş Kısa Özet

İlk baskısı 20 yılı aşkın bir süre önce yapılan Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş kitabı İspanyolca, Çince, Korece ve Yunancadan sonra dilimize kazandırılarak mühim bir boşluğu dolduracaktır.

Tüm dünya çapında gerek öğretim üyeleri gerekse öğrenci ve uygulamacı mühendislerin olumlu tepkileriyle karşılanan kitap, otuz yıl boyunca yazarların verdikleri derslere katılan öğrencilerin geri dönüşlerinden de yararlanılarak geliştirilmiştir.

Kitabın temel felsefesi kuramın yalın bir sunumu, problem modellemede bakış açıları ve bilgisayar programlarına uygulamayı sağlamaktır.

Kendine Özgü Bilhassar
Kitap boyunca entegre olmuş 300`den fazla çizim
Her bölümde problem formülasyonu ve modellemesinin üzerinde durulması
Kavramların geliştirilmesini içeren problemler
Pratik örnekler ve problemler
Kuramın bilgisayar programlarında uygulanması-kaynak kodu sağlanmıştır
Ön işlem ve işlem sonrası kavramları sunulmuş ve uygulanmıştır

Dördüncü Basımdaki Yenilikler
Üst üste konulabilirlik ilkesine giriş
Simetri ve ters simetrinin ele alınışı
İlave örnekler ve alıştırma problemleri
Yama Testi
Kirişler ve Çerçeveler bölümünün Kafesler bölümünün ardına taşınması
Gözden geçirilmiş Excel VB programları
IE, Firefox, Google, Chrome yahut Safari gibi web tarayıcılarında koşturulmak üzere JAVASCRIPT `te programlar
Kaynak koduyla birlikte çalıştırılabilir grafik programları

Doğa’yı anlama ve ona hükmetme insanlığın ilk günlerinden beri süregelen bir uğraş olmuştur. Günümüzde fiziksel hadiseleri anlamaya yönelik çabaların ilk adımı olayın bir matematiksel modelinin kurulmasıdır. Bu model genelde sınır koşulları ile birlikte bir diferansiyel denklem şeklindedir. Bu türden bir denklem siteminin analitik olarak çözümünde çoğu durumda geometriler, yükleme durumları ve sınır koşullarını kapsayan basitleştirici kabullerin yapılması gerekmektedir. Bu yaklaşım farklı zamanlarda çözülen problemle çözümü aranan problem içinde uyumsuzlukların oluşması sebebiyle, dikkatli olunmaması halinde, yanlış sonuçlara varılmasına yol açabilmektedir. Bu durumlarda gerçek fiziksel olayın bilinmesi fakat sayısal metotlarla bu denklemlerin çözümlenmesi yahut gerçekçi koşullarda deney yapılmasını gerektirmektedir.

Sonlu elemanlar yöntemi dış etkiler altındaki fiziksel sistemlerin davranışını ifade eden diferansiyel denklemlere hemen hemen sayısal çözüm üretmede kullanılan bilgisayar destekli bir matematiksel metottur. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Sonlu Elemanlar Yöntemi, mühendisliğin ve bilimin hemen her alanında yaygın uygulama alanı bulmuş ve bunlara her geçen gün yenilerinin eklendiği şimdilerde mühendisler ve bilim adamlarının en mühim tasarım ve analiz aracı konumuna gelmiştir. Bundan dolayı piyasada yöntemi kullanan mühendisliğin ve bilimin birden fazla alanına yönelik özel amaçlı bilgisayar programları yanında çok sayıda uygulama alanını kapsayan genel amaçlı birden fazla ticari paket program da mevcuttur.

Kitap, elemanlar yönteminin üzerine inşa edildiği ana ilkelerin, temel işlem adımları ve eleman davranışlarının iyi bilinmesinın kendi programını yazanlar yönünden olduğu kadar hazır bir programı kullananlar yönünden da yöntemin doğru kullanılmasına yardımcı bulunacağı düşüncesidir. Kitap konuya giriş niteliğinde olup lisans yahut yüksek lisansa giriş düzeysindeki öğrencilere ve yöntemi öğrenmeye çalışan mühendislere yöneliktir. Kitapta, hem yapısal analiz, gerilme analizi ve hem de ısı transferi ve akışkan akımı konuları ele alınarak formüle edilmiş ve işlenen konuyla alakalı bilgisayar programı kodları verilmiştir. Bu niteliği ile eser konuya giriş düzeysindeki kitaplar içinde özgün bir yere sahiptir.

Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu